№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 სს საპარტნიორი ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 294000 24500 - - - 235200 pdf
 
2 სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია დირექტორი 12 თვე 209346 17446 - - - 167476.8 pdf
 
3 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი 12 თვე 175125 14594 - - - 140100 pdf
 
4 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 167801 13983 - - - 134240.8 pdf
 
5 ცენტრალური საარჩევნო კომისია კომისიის მდივანი 12 თვე 163402 13617 - - - 130721.6 pdf
 
6 ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 158407 13201 - - - 126725.6 pdf
 
7 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 138448 11537 84000 54448 39 % 110758.4 pdf
 
8 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გენერალური დირექტორი 12 თვე 131200 10933 - - - 104960 pdf
 
9 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 130975 10915 - - - 104780 pdf
 
10 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 124585 10382 72000 52585 42 % 99668 pdf
 
11 შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი ხელმძღვანელი 12 თვე 122079 10173 - - - 97663.2 pdf
 
12 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი უფროსი 12 თვე 119857 9988 - - - 95885.6 pdf
 
13 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 117000 9750 90000 27000 23 % 93600 pdf
 
14 სმართ ლოჯიქ დირექტორი 12 თვე 113750 9479 - - - 91000 pdf
 
15 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 113100 9425 87000 26100 23 % 90480 pdf
 
16 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე 12 თვე 110981 9248 40800 70181 63 % 88784.8 pdf
 
17 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის მოადგილე 12 თვე 108000 9000 40800 67200 62 % 86400 pdf
 
18 შპს-საქაერონავიგაცია გენერალური დირექტორი 12 თვე 103200 8600 - - - 82560 pdf
 
19 შპს-ენგურჰესი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 12 თვე 99130 8261 - - - 79304 pdf
 
20 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 91350 7613 - - - 73080 pdf
 
21 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 89046 7421 - - - 71236.8 pdf
 
22 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო უფროსი 12 თვე 88400 7367 - - - 70720 pdf
 
23 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 87360 7280 - - - 69888 pdf
 
24 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 87360 7280 - - - 69888 pdf
 
25 შემოსავლების სამსახური უფროსი 12 თვე 83130 6928 - - - 66504 pdf
 
26 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო დირექტორი 12 თვე 82900 6908 - - - 66320 pdf
 
27 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხელმძღვანელი 12 თვე 81600 6800 - - - 65280 pdf
 
28 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 79752 6646 - - - 63801.6 pdf
 
29 საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 79250 6604 - - - 63400 pdf
 
30 საქართველოს ეროვნული ბანკი საბჭოს წევრი 12 თვე 78000 6500 - - - 62400 pdf
 
31 საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 77415 6451 76056 1359 2 % 61932 pdf
 
32 ქონების ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 11 თვე 76158 6923 - - - 60926.4 pdf
 
33 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრი 12 თვე 75000 6250 - - - 60000 pdf
 
34 სურსათის ეროვნული სააგენტო უფროსი 12 თვე 59882 4990 - - - 47905.6 pdf