წელი: 2013

ქეთევან ბაკარაძე

აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65000
საშუალო თვიური შემოსავალი 5417
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 22520
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 35 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22520
  • სარგო 42480