პროექტები

2018-2021 წლებში, ორგანიზაცია NGOsource შეამოწმა IDFI-ის ფინანსური და ორგანიზაციული გამართულობა და შედეგად IDFI-ს აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის ფინანსურ და ორგანიზაციულ გამართულობას და დამატებითი შემოწმების გარეშე გამარტივებული და სწრაფი პროცედურით გადასცეს ორგანიზაციას გრანტი.

პროექტი დონორი პერიოდი თანხა ხელშეკრულება
გენდერული თანასწორობა გურიის მდგრადი განვითარებისთვის Dekabristen e.V. 2022 € 750

პროექტის სახელწოდება: გენდერული თანასწორობა გურიის მდგრადი განვითარებისთვის

დონორიDekabristen e.V.

ბიუჯეტი: 730 ევრო

პროექტისხანგრძლივობა: 2022 წლის 8 სექტემბერი - 2022 წლის 26 სექტემბერი

 

პროექტის მიზნები:

პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივ დონეზე შექმნილი მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს (ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის დაცვის მიზნით შექმნილი სათათბირო-საკონსულტაციო ორგანო) წევრთა შესაძლებლობების განვითარება და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) კონტექსტში მათთან თანამშრომლობის დამყარება. პროექტი ითვალისწინებს გურიის სამ თვითმმართველ ერთეულთან - ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობას.

 

შესაძლებლობების განვითარებისკენ მიმართული აქტივობა/ტრენინგი მიზნად ისახავს მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზნის - გენდერული თანასწორობის ირგვლივ არსებული ეროვნული ინდიკატორების ასახვას მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ შემუშავებულ წლიურ სამოქმედო გეგმებსა და გენდერული თანასწორობის გრძელვადიან სტრატეგიებში. მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ საბჭოს წევრთა ცნობიერების ამაღლება ხელს შეუწყობს ცვლილებების განხორციელებას ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ქალთა საშინაო შრომის, ქალების საჯარო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის, ასევე, გლობალური ინიციატივების ირგვლივ ხილვადობის გაზრდას.

 

ტრენინგის მეთოდოლოგია აგრეთვე იმ ადგილობრივ და ინოვაციურ აქტივობებზე გააკეთებს აქცენტს, რომლებიც შესაძლოა მდგრადი განვითარების მიზნების კონტექსტში ეფექტურ ცვლილებებს დაედოს საფუძვლად. პროექტის ფარგლებში IDFI-ის გუნდი თითოეულ სამიზნე მუნიციპალიტეტში გამოავლენს მდგრადი განვითარების მიზნების ელჩს/საკონტაქტო პირს, რომელიც ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გზით მზადყოფნას გამოთქვამს წვლილი შეიტანოს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის პროცესში, ამასთან მოახდენს გლობალურ პროცესში საბჭოს სხვა წევრების ჩართულობის წახალისებას.

 

 

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივ დონეზე შექმნილი მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს (ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის დაცვის მიზნით შექმნილი სათათბირო-საკონსულტაციო ორგანო) წევრთა შესაძლებლობების განვითარება და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) კონტექსტში მათთან თანამშრომლობის დამყარება.

იხილეთ მეტი →
ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მესამე ეტაპი Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022-2023 GEL 57,250

პროექტის სახელწოდება: ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მესამე ეტაპი

დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 

ბიუჯეტი: 57,250 ლარი

ხანგრძლივობა: 2022 წლის 26 ოქტომბერი – 2023 წლის 27 იანვარი

 

 

პროექტის მესამე ეტაპზე IDFI აპირებს შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს ახალი ანგარიში, რომელშიც დეტალურად იქნება შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული საქართველოში მოქმედი კომპანიების მუშაობა, რესურსები და კავშირები შემდეგ სექტორებში:წყლის რესურსები, ტურიზმი, მშენებლობა და დიდი ინვესტიციები სხვა სექტორებიდან, რომლებიც არ იყო ჩამოთვლილი პროექტის წინა ეტაპებზე.  

 

გარდა ამისა, ამ ეტაპზე 11 სექტორის სამივე ეტაპის დასკვნები გაერთიანდება და გამოქვეყნდება როგორც ერთი მთლიანი კვლევა. ამგვარად, პროექტის შედეგად წარმოდგენილი იქნება ერთი ვრცელი ანგარიში რუსული კაპიტალის შესახებ საქართველოს ძირითად ბიზნეს სექტორებში.

 

 ბიზნესი ხშირად უკავშირდება სოციალურ-პოლიტიკურ აქტორებს და გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებზე. ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია პოლიტიკური, სამოქალაქო და მედია სექტორებისა და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ ბიზნეს კომპანიებს შორის კავშირების გამოძიება . ეს მოგვცემს დაფინანსების წყაროების შესახებ მკაფიო სურათს იმ მავნე პოლიტიკური, მედიის და სამოქალაქო აქტორების უკან, რომლებიც აქტიურად ავრცელებენ დეზინფორმაციას ქვეყანაში. Ამისთვის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მონიტორინგს გაუწევს შემოწირულობებს, ლობირების შემთხვევებს და სხვა სახის კავშირებს კომპანიებსა და საზოგადოებრივ აქტორებს შორის, რათა მოხდეს რუსული კაპიტალის და პოლიტიკური ორგანიზაციების ქსელის შესწავლა. სამ ეტაპად დაყოფილი პროექტის შედეგად, IDFI გეგმავს შექმნას საქართველოში რუსეთის კაპიტალის რუკა, რომელიც შემდგომ ინტეგრირებული იქნება ქართული დეზინფორმაციის ეკოსისტემის რუქაზე.

 

 

პროექტის მიზნები:

 

- ქართული ბიზნესის ხსენებულ სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა;  

 

- რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებსა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ, სამოქალაქო და მედიის წარმომადგენლებს შორის კავშირების გამოძიება და შესწავლა;

 

-უკრაინაში აგრესიული შეჭრის შემგომ სანქცირებული კომპანიების, რომლებიც ამ სექტორებს წარმოადგენენ, ქართულ ბაზარზე აქტივობის შესწავლა; 

 

- რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და რუსული დეზინფორმაციის საკითხებზე ორიენტირებული სამოქალაქო საზოგადოებისა და კვლევითი ორგანიზაციებისთვის, ასევე მედიასაშუალებებისათვის ეფექტური მეთოდოლოგიისა და გადამოწმებული ინფორმაციის წყაროს შექმნა; 

 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- პროექტის მესამე ეტაპზე, ინფორმაციის შეგროვება საჯარო სააგენტოებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა ღია წყაროებიდან შემდეგი ოთხი დარგობრივი მიმართულებით:

 

- 2015 წლის ანგარიშში შესწავლილი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის განახლება.

 

- ანალიტიკური შუალედური ანგარიშის მომზადება.

 

- დასკვნითი გაერთიანებული კვლევითი დოკუმენტის შემუშავება.

 

 

აქტივობები და ბიუჯეტი

 

ხელშეკრულება

 

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ქართული ბიზნესის ხსენებულ სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა. ასევე უკრაინაში აგრესიული შეჭრის შემგომ სანქცირებული კომპანიების, რომლებიც ამ სექტორებს წარმოადგენენ, ქართულ ბაზარზე აქტივობის შესწავლა.

იხილეთ მეტი →
ანტიდასავლური პროპაგანდის ფესვები ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი 2022 € 4500

პროექტის სახელწოდება: ანტიდასავლური პროპაგანდის ფესვები

დონორიომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი / Institute for war and peace reporting (IWPR)

ბიუჯეტი: 4500 ევრო

პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი 20, 2022 – დეკემბერი 20, 2022

 

რუსეთი აქტიურად იყენებს თავის ეკონომიკურ, ფინანსურ, პოლიტიკურ და საინფორმაციო ბერკეტებს და მიმართავს საინფორმაციო ომსა და პროპაგანდას ჩვენი ქვეყნის საკუთარ ორბიტაზე დასაბრუნებლად. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის შიგნით პრორუსული, ანტიდასავლური ძალების არსებობა რუსული ნარატივის შედეგია. გრძელვადიანი საბჭოთა პროპაგანდის გამო, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში კვლავ არსებობს ნოსტალგია ერთიანი საბჭოთა კავშირის მიმართ, ასევე შიში ევროპული ღირებულებების, ცხოვრების წესის და ზოგადად, საზოგადოებისადმი.

 

საქართველოში USAID-ის ინფორმაციის სანდოობის პროგრამის მიერ ჩატარებული ეროვნული წარმომადგენლობითი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ საბჭოთა ნოსტალგია დღესაც აქტუალურია. საბჭოთა ნოსტალგია ყველაზე ძლიერია ხანდაზმულებში, სოფლის მოსახლეობასა და ეთნიკური უმცირესობების სეგმენტებში.

 

მცირე კვლევის ძირითადი აქცენტი იქნება 1970-იანი წლების ქართულ პრესაში შექმნილი ანტიდასავლური ნარატივის ანალიზი. განსაკუთრებით განხილული იქნება ანტიდასავლური დისკურსის აგების ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული განზომილებები ყველაზე მნიშვნელოვან ყოველდღიურ გაზეთში - „კომუნისტი“. რადგან ეს იყო გაზეთი, რომელიც ყოველდღიურ საინფორმაციო ომს აწარმოებდა დასავლეთის წინააღმდეგ.

 

შემოთავაზებული პროექტის ფარგლებში გაზეთის ნომრები ხუთწლიანი პერიოდიდან (1970 წლიდან 1974 წლის ბოლომდე) შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩევა და გაანალიზდება ნარატივისა და დისკურსის ანალიზის ინსტრუმენტების გამოყენებით. კერძოდ, მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის პროცესი ფოკუსირებული იქნება ნარატივებზე, რომლებიც მოიცავს მითითებებს დასავლურ მაგალითებზე, საერთაშორისო ახალი ამბების გაშუქებასა და შედარებებს, რომლებიც გამოიყენება მედიაში სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხების გაშუქებაში. გარდა ამისა, კვლევაში ჩართული იქნება მასალები, როგორიცაა პლაკატები, კარიკატურები და სხვა სახის ვიზუალიზაცია. ანტიდასავლური პროპაგანდის ფესვების გაგება სასარგებლო იქნება თანამედროვე დეზინფორმაციის ინსტრუმენტების ისტორიული აქტუალობის დემონსტრირებისთვის, რომლებსაც ძირითადად რუსული ან პრორუსული წყაროები იყენებენ.

  

პროექტის მიზნები: 

 

-       ანტიდასავლური პროპაგანდის ისტორიული განვითარების უკეთ გაგება, რომელსაც აძლიერებს რუსეთში განთავსებული რეჟიმი;

-       სტუდენტების  (მომავალი ჟურნალისტები და სოციალური მეცნიერებების ექსპერტები) ტრენინგები თანამედროვე აქტუალური საკითხის კრიტიკულად მიდგომასა და ღრმა ფესვების გამოკვლევაში;

-       ანტიდასავლური პროპაგანდის გრძელვადიანი ხასიათისა და მისი ისტორიული წყაროების გაცნობიერების გაზრდა;

-       გადამზადებული სტუდენტების მიერ  საარქივო მასალის მოძიება და გამოყენება მედია მიზნებისთვის.

  

აქტივობები: 

 

-       სტუდენტები შეირჩევიან პროექტის სტაჟიორებად და მკვლევარ ასისტენტებად;

-       სტუდენტები გაივლიან ტრენინგს ნარატივისა და დისკურსის ანალიზში, ასევე ისტორიული წყაროების ანალიზში. სტუდენტებს ასევე ჩაუტარდებათ ტრენინგი ისტორიული პირველწყაროების მნიშვნელობაზე მედიაში;

-       საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით შეირჩევა და შეგროვდება გაზეთ „კომუნისტის“ ნომრები;

-       სისტემატურად იქნება გამოყენებული ანალიტიკური ინსტრუმენტები, როგორიცაა დისკურსისა და ნარატიული ანალიზი.

 

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია: ანტიდასავლური პროპაგანდის ისტორიული განვითარების უკეთ გაგება, რომელსაც აძლიერებს რუსეთში განთავსებული რეჟიმი; 

იხილეთ მეტი →
სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 3 Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022-2023 GEL 61, 900

პროექტის სახელწოდება: სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 3

პროექტის მხარდამჭერები: Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 

ბიუჯეტი: 61, 900 ლარი

ხანგრძლივობა: 08.09.2022 -  15.01.2023

 

 

დეზინფორმაციული ნარატივები, რომლებიც შიდა ქართლში სტალინის მიმართ სენტიმენტებსა და ნოსტალგიას ეფუძნება, თაობიდან თაობას გადაეცემა და კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონის იდენტობის ჩამოყალიბებაში. სტალინის კულტის მუდმივი ინსტრუმენტალიზაციის გამო, რეგიონი კვლავ საზრდოობს სტალინის გარშემო არსებული მითებით. ზემოაღნიშნული გამოწვევის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, ხელი შევუწყოთ სტალინისა და საბჭოთა პერიოდის მიმართ გაღრმავებული ნოსტალგიის დეესკალაციას და ხელი შევუშალოთ ამ შეხედულებების მომავალი თაობებისთვის, ყოველგვარი კრიტიკული მიდგომის გარეშე, გადაცემას. 

 

გორის იდენტობა, რომელიც ასე არის გადაჯაჭვული სტალინის ფიგურასთან მოქალაქეებს არ აძლევს საშუალებას წარმოიდგინონ თავიანთი რეგიონის განსხვავებული პოზიციონირება ან ტურისტული პოტენციალის განვითარების ალტერნატიული საშუალება. პროექტის მიდგომა არის არა მხოლოდ იდეის მიწოდება ადგილობრივ მოსახლეობამდე, არამედ, მათი, როგორც პროექტის მთავარი აუდიტორიის, ამ განახლებული ნარატივის შექმნაში და შენარჩუნებაში ჩართვა.

 

პროექტის მიზანია ალტერნატიული ვიზუალური პლატფორმის შექმნა. პროექტი გამოააშკარავებს ჯერჯერობით უცნობ პიროვნებებს, ლოკაციებს, გამარჯვებისა და ტრავმის მეხსიერების ადგილებს და მნიშვნელოვან მომენტებს ქალაქის ისტორიიდან. მასალების შექმნასა და პოპულარიზაციაში ადგილობრივი ახალგაზრდები და მოწყვლადი ჯგუფები (მაგ. დევნილები) ჩაერთვებიან და ინფორმირებულნი იქნებიან პროექტის შემუშავების შესახებ, რაც მათი ქალაქის ისტორიულ იდენტობას მათთვის აქტუალურს გახდის.

 

პროექტის მესამე საფეხურის განვითარება სამი განსხვავებული მიმართულებით იგეგმება: პირველი, საარქივო გამოკვლევებისა და ადგილობრივების გამოკითხვის საფუძველზე მეტი მოკლე ისტორია შეიქმნება და ციფრულ რუკაზე მოინიშნება მეტი ცნობილი თუ ნაკლებად ჩნობილი ისტოირული ლოკაციები; მეორე ასპექტი ვებ-განვითარებაა - სპეციალურად ამ პროექტისთვის შექმნილი ვებ-საიტი www.gorimaps.ge შეიძენს ახალ დიზაინს, გაფართოვდება და განვითარდება. მესამე ასპექტი მემორიალური დაფების განთავსებაა ქალაქში. რუკაზე მონიშნულ ადგილებზე, სპეციალურად დამზადებული დაფები დაიდგმება, რომლებზეც QR კოდი იქნება განთავსებული, ისინი კი მომხმარებელს გადაიყვანს ვებ-საიტზე, სადაც მას შეეძლება მეტი ინფორმაცია გაიგოს ამ ადგილის შესახებ. შემაჯამებელ დაფაზე გამოსახული იქნება ციფრული რუკა.

 

 პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტი წვლილს შეიტანს ქალაქის მონახულების ალტერნატიული გზის შექმნაში. პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს თაობათაშორის დიალოგს, მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ჩართვას თავიანთი ქალაქის, მისი უნიკალური ისტორიისა და ალტერნატიული იდენტობის განხილვაში. “იდენტობის რუკა“ და შესაბამისი საინფორმაციო ბანერები ქალაქის გარშემო და ვირტუალურ სივრცეში იქნება საწყისი წერტილი დიალოგის დასაწყებად.

 

პროექტი წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს იმ შემთხვევაში, თუ ახალი იდენტობის რუკასა და ნარატივებს გრძელვადიანი ეფექტი ექნებათ იმ ისტორიებზე, რომლებიც გორს შეეხება, ასევე თუკი ახლადმონიშნული ლოკაციები ქალაქის ალტერნატიული ისტორიის განხილვის დასაწყისს შექმნიან. Პროექტის მიზნები

 

- გორის/შიდა ქართლის ალტერნატიული ისტორიის შესახებ ცნობიერების გაზრდასა და   სტალინის ფიგურის ჩანაცვლებაში წვლილის შეტანა;

 

-ახალი იდენტობის რუკა და ნარატივები ზეგავლენას ახდენენ ისტორიებზე, რომლებიც მოთხრობილია რეგიონის შესახებ. ქალაქის  სხვდასხვა ლოკაცია გახდება  ქალაქის ალტერნატიულ ისტორიაზე დიალოგის ამოსავალი წერტილი

 

- ახალი ქალაქის ისტორიაზე დაფუძნებული  “იდენტობის რუკის“ შექმნა, რომელიც გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს სტალინის ფიგურას, როგორც ქალაქის სიამაყის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს;

 

- ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ქალაქის იდენტობის შესახებ დისკუსიაში; 

 

- აქამდე უცნობი ადამიანების, ტრავმისა და ტრიუმფის მეხსიერების ადგილებისა და მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტების აღნიშვნა და ხაზგასმა; 

 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- ისტორიულ და სოციოლოგიურ კვლევაზე დაფუძნებული მოკლე ისტორიების შექმნა. 

 

- ვიდეოებისა და ინფოგრაფიკების დამზადება

 

- შიდა ქართლში მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან შეხვედრა პროექტის შედეგების განხილვის მიზნით. 

 

- www.gorimaps.ge საიტის დეველოფმენთი 

 

- ადგილობივ წარმომადგენლებთან და მკვლევრებთან ერთად ქალაქში რელევანტური ლოკაციების იდენტიფიცირება

 

- დაფების (და QR კოდების) დამონტაჟება ქალაქში

 

- პროექტის წარდგენა ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან და სთეიქჰოლდერებთან

 

- ტურიზმის სააგენტოებთან და გიდებთან კომუნიკაცია და პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის მიწოდება

 

- ფიზიკური რუკის შექმნა და დამზადება, რომელზეც ასახული იქნება ციფრული რუკაზე მონიშნული ლოკაციები. 

 

 

ხელშეკრულება

 

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ალტერნატიული ვიზუალური პლატფორმის შექმნა. პროექტი გამოააშკარავებს ჯერჯერობით უცნობ პიროვნებებს, ლოკაციებს, გამარჯვებისა და ტრავმის მეხსიერების ადგილებს და მნიშვნელოვან მომენტებს ქალაქის ისტორიიდან.

იხილეთ მეტი →
სოლიდარობის ბრენდინგი - შიდა ქართლის რეგიონში, ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობა - მეორე ეტაპი Georgian Information Integrity Program (GIIP) / USAID 2022 GEL 45,300

 

 

პროექტის სახელწოდება: სოლიდარობის ბრენდინგი - შიდა ქართლის რეგიონში, ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობა - მეორე ეტაპი

დონორი ორგანიზაცია: Georgian Information Integrity Program (GIIP) / USAID

გრანტის ნომერი: GIIP-SK-IDFI-002-1

ბიუჯეტი: 45,300.00 ლარი

ხანგრძლივობა: 15.07.2022 - 30.09.2022

 

მეწარმეები საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში პროდუქტების გაყიდვისას სხვადასხვა გამოწვევას აწყდებიან: ბუნებრივი მიზეზები, ბაზრების მოძიებასთან, შენახვასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები. შიდა ქართლში, ადმინისტრაციულ საზღვრთან მდებარე სოფლების მოსახლეობას, გარდა ამ პრობლემებისა, დე-ფაქტო რეჟიმის პოლიციისა თუ სამხედრო ძალების მხრიდან უკანონო ბორდერიზაციისა და გატაცების მუდმივი შიში აქვთ. ასევე, ისინი თავს მიტოვებულად გრძნობენ ქართული საზოგადოების მხრიდან, რადგან რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული მათი მცდელობები, ხშირად არასათანადოდაა მხარდაჭერილი და აღიარებული. ზოგიერთი კი, საერთოდ მიიჩნევს, რომ უმჯობესია თავიდან აიცილონ რუსეთის წინააღმდეგობა - იმის შიშით, რომ ნებისმიერმა ქმედებამ, რომელიც ანტირუსულადაა აღქმული, შეიძლება შემდგომ უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთთან პარტნიორობა საუკეთესო ან ერთადერთი გზაა არსებული ეკონომიკური სიტუაციიდან თავის დასაღწევად. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ახალისებს კრემლის დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც ცდილობს გააძლიეროს დამარცხების განცდა და წარმოაჩინოს რუსეთი, როგორც ერთადერთი მხსნელი.

 

პროექტის მიზანია, ქართული საზოგადოების მზარდი მხარდაჭერის შედეგად, ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა მეტად მდგრადი გახადოს რუსული მტრული გავლენის მიმართ. ამისათვის პროექტი მიზნად ისახავს ჩამოაყალიბოს ახალი ბრენდის იდენტობა, რომელიც გამოხატავს ფიზიკურ და ემოციურ სოლიდარობას ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ და ხელს შეუწყობს ტერიტორიის გასწვრივ შექმნილ წარმოებულ პროდუქციას. ბრენდი მოიცავს:

 

1) სოლიდარობის ბრენდის შექმნას, რომელიც გამოყენებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებზე და მოუწოდებს ქვეყნის სხვა რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს - მხარი დაუჭირონ ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებ მოსახლეობას.

 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის გზითა და ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად არსებული მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, ბრენდი ხელს შეუწყობს ბაზარზე წვდომის გაზრდას: დაეხმარება მოსახლეობას დაეუფლონ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) სერტიფიკატს (GeoGap სტანდარტი), რათა გაზარდონ მათი კონკურენტული უპირატესობა და ახალ ბაზარზე შესვლის პოტენციალი.

 

პროექტის მიზნები:

 

- შიდა ქართლის რეგიონში, ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები მეწარმეები დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობისგან იღებენ მხარდაჭერას.

 

- „სოლიდარობის ბრენდი“ ბენეფიციარებს ეხმარება გაყიდვების ზრდაში.

 

- კონკურენტული უპირატესობისა და ახალ ბაზრებზე გასვლის პოტენციალის გაზრდა ადმინისტრაციული ზონის მახლობლად მცხოვრები ფერმერებისთვის.

 

- რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირება

 

მეორე ეტაპზე დაგეგმილი აქტივობები:

 

- შეხვედრები ბენეფიციარებთან, ბრენდინგის უპირატესობების შესახებ.

 

- ურთიერთობის/ პიარ კამპანიის საშუალებებისა და ელემენტების განსაზღვრა.

 

- ბრენდისა და ვიზუალური იდენტობის შექმნა - მისი გაცნობა ბენეფიციარებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.

 

- ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გვერდით მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობისთვის, მიგნებებისა და ვიდეოების/ვიზუალური ისტორიების საფუძველზე 1 შუალედური სტატიის/ბლოგის შექმნა. 

 

- შეხვედრები და კონსულტაციები დისტრიბუტორებთან და ბაზრის ქსელებთან.

 

- საქართველოს ფერმერთა ასოციაციების GeoGap სტანდარტის დანერგვის დასრულება 8 ბენეფიციარისთვის.

 

 ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია, ქართული საზოგადოების მზარდი მხარდაჭერის შედეგად, ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა მეტად მდგრადი გახადოს რუსული მტრული გავლენის მიმართ.

იხილეთ მეტი →
რელოკაცია/ინდივიდუალური მხარდაჭერის გრანტი Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 2022 € 12,956

პროექტის დასახელება: რელოკაცია/ინდივიდუალური მხარდაჭერის გრანტი

დონორი ორგანიზაცია:  Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)

ბიუჯეტი: 12,956 ევრო

პროექტის ხანგრძლივობა: ივლისი 1, 2022 – დეკემბერი 31, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

IDFI ადამინის უფლებათა დამცველ(ებ)ს გაუწევს ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ მხარდაჭერას საქართველოში მოღვაწეობასა და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციაში. 

 

ამ თვალსაზრისით, ადამაიანის უფლებათა დამცველ(ებ)ს მიეწოდება(თ) ინფორმაცია საქართველოში არასამთავრობო მუშაობის პრაქტიკულ ასპექტებზე, მიეცემა(თ) ადგილობრივ ექსპერტებთან კავშირების დამყარების საშუალება, და ექნება(თ) აუცილებელი მხარდაჭერა პიროვნულ დონეზე მედეგობის შესანარჩუნებლად. 

 

პროექტის ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

 

საგრანტო ხელშეკრულება

IDFI ადამინის უფლებათა დამცველ(ებ)ს გაუწევს ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ მხარდაჭერას საქართველოში მოღვაწეობასა და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციაში. 

იხილეთ მეტი →
ღია მონაცემების სტანდარტების ამაღლება და გამოყენების წახალისება საქართველოში საერთაშორისო მედიის მხარდაჭერა (IMS) 2022 € 22.619

  

 

როექტის სახელწოდება: ღია მონაცემების სტანდარტების ამაღლება და გამოყენების წახალისება საქართველოში
დონორი ორგანიზაცია: საერთაშორისო მედიის მხარდაჭერა (IMS)
სრული ბიუჯეტი: 22.619 ევრო
ხანგრძლივობა: I ივნისი - 30 ნოემბერი, 2022 წელი

 

პროექტისა და აქტივობების მოკლე აღწერა:

 

მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წლებში საქართველომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვებები აჩვენებს, რომ ქვეყანას საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ღია მონაცემთა სტანდარტების დანერგვის შესახებ კანონმდებლობის გაუმჯობესება ესაჭიროება.

 

პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლების რეგულირების გაუმჯობესების ადვოკატირებას, მრავალმხრივი დიალოგისა და ქართველი საჯარო მოხელეებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების გზით. გარდა ამისა, ამ საკითხზე საზოგადოების მეტი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, IDFI ხელს შეუწყობს ღია მონაცემების გამოყენებას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

 

პროექტის ფარგლებში IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

I ეტაპი. მოსამზადებელი ეტაპი - პროექტის პირველ ეტაპზე IDFI დაგეგმავს/შეიმუშავებს ყველა ორგანიზაციულ თუ მეთოდოლოგიურ დოკუმენტს/საკითხს, რომელიც პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების დროულად და ხარისხიანად განხორციელებას უზრუნველყოფს.

 

II ეტაპი. შეხვედრა ინფორმაციის თავისუფლების ადვოკატირებისთვის - საკითხის ადვოკატირების მიზნით, IDFI გამართავს შეხვედრას საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, საჯარო დაწესებულებების, ჟურნალისტების, აკადემიური წრეებისა და საერთაშორისო საზოგადოების მონაწილეობით, რომელიც მიეძღვნება არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების საჭიროების განხილვას.

 

III ეტაპი. ანალიზის მომზადება და გავრცელება - საქართველოში ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის კუთხით ძირითადი საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და პრაქტიკული ხარვეზების/საჭიროებების წარმოჩენის მიზნით, IDFI მოამზადებს ორ დოკუმენტს. ანალიზი საერთაშორისო რეიტინგებსა და ანგარიშებს დაეყრდნობა. კერძოდ, განსაკუთრებული აქცენტი 2022 წლის მაისში გამოქვეყნებულ მონაცემთა გლობალური ბარომეტრის შედეგებზე გაკეთდება.

 

IV ეტაპი. სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება - ჩვენ მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებში არსებული საკითხების უკეთ ადვოკატირების, ასევესაჯარო დაწესებულებების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლების ინფორმირების მიზნით, IDFI მოაწყობს ორ სამუშაო შეხვედრას. სამუშაო შეხვედრებზე საქართველოში ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული ძირითადი საჭიროებები და კონკრეტული ხარვეზები იქნება წარმოდგენილი.

 

V ეტაპი. ღია მონაცემების კონკურსი - ღია მონაცემების გამოყენების წახალისების მიზნით, რომელიც მთავრობის ანგარიშვალდებულების ამაღლებისა და საზოგადოებრივი სიკეთის უზრუნველყოფისკენ იქნება მიმართული, IDFI გამართავს ანალიტიკური სტატიების ყოველწლიურ კონკურსს - #Data4Change.

 

პტოექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლების რეგულირების გაუმჯობესების ადვოკატირებას, მრავალმხრივი დიალოგისა და ქართველი საჯარო მოხელეებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების გზით.

იხილეთ მეტი →
ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირება - საქართველო Global Partners Digital 2022 € 2,750

 

 

პროექტის დასახელება: ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირება - საქართველო
დონორი ორგანიზაცია: Global Partners Digital
ბიუჯეტი: 2,750 ევრო
პროექტის ხანგრძლივობა: აპრილი 25, 2022 – ნოემბერი 28, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

 

პროექტის ძირითადი აქტივობა მოიცავს გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიის განახლებას და განხორციელებას.

 

პროექტის ძირითადი შედეგები:

 

I. ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების სტრატეგია:

 

 - პროექტის პირველ ეტაპზე შემუშავებული გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიის გადახედვა და განახლება.

 

 - იმ ფორუმ(ებ)ის და/ან პროცეს(ებ)ის იდენტიფიცირება, რომელზეც შესაძლოა სამოქალაქო საზოგადოებას ქონდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა და ერთ ან რამდენიმე პროცესში ჩართულობის მკაფიო და სტრატეგიული გეგმის შემუშავება.

 

II. ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიის დანერგვა:

 

 - ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების განახლებული სტრატეგიის საფუძველზე იდენტიფიცირებულ ფორუმებში და/ან პროცესებში ჩართვა და სტრატეგიაში ასახული აქტივობების განხორციელება.

 

 - ჩართულობა შეიძლება მოიცავდეს: სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციებში მონაწილეობა; ანალიზის შემუშავება, ერთობლივი განცხადებები, და/ან გამოხმაურება პოლიტიკის დოკუმენტებზე და შესაბამის პოლიტიკის ფორუმების მიერ მიღებულ ტექსტებზე; ან უშუალოდ ადვოკატირებაში მონაწილეობა შესაბამისი პოლიტიკის შემქმნელებთან.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

 

იხილეთ მეტი →
ციფრული უფლებები საქართველოში ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2022 $ 19,843

                                                                            

 

პროექტის სახელწოდება: ციფრული უფლებები საქართველოში
პროექტი#: SG-GX2060-LP-37 moo
დონორი ორგანიზაცია: ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
ბიუჯეტი:  19,843.70დოლარი
ხანგრძლივობა: 18 აპრილი - 17 ნოემბერი, 2022 წელი

 

პროექტის მოკლე აღწერა:

 

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების ამაღლებას.

 

ამ მიზნით, IDFI შემდეგ აქტივობებს განახორციელებს:

 

 

1. ციფრულ უფლებებთან დაკავშირებით პოლიტიკის ნარკვევის გამოქვეყნება და გავრცელება (I თვე - III თვე) - პროექტის პირველ ეტაპზე IDFI მოამზადებს პოლიტიკის ნარკვევს, რომელშიც ასახული იქნება საქართველოში ციფრული უფლებებისა და მედიაწიგნიერების განვითარების ძირითადი მოვლენები და საჭიროებები.

 

2. ციფრული უფლებების ადვოკატირების ერთი კამპანიის დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება (I თვე - III თვე) - IDFI მოამზადებს ვიდეოს, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება საქართველოში ციფრული უფლებების კუთხით არსებული გამოწვევები, შესაძლებლობები, ასევე პოლიტიკის რეკომენდაციები.

 

3. ICNL-თან თანამშრომლობით მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ნარკვევის მომზადება ციფრული უფლებების იმ საკითხებზე, რომლებიც ფარულ მიყურადებას უკავშირდება (II თვე - IV თვე) - ეს იქნება თანამშრომლობა ICNL-ს, DSLU-ს, IDFI-სა და სომხეთის მედია მრავალფეროვნების ინსტიტუტს შორის.

 

4. RDR-თან თანამშრომლობით, მონაცემებსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევის ჩატარება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ (V თვე – VII თვე) – ანალოგიურად, IDFI ითანამშრომლებს RDR-თან და მოამზადებს ქვეყნის ანგარიშს საქართველოს შესახებ - კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ჭრილში.

 

 

5. ციფრული უფლებების შესახებ ტრენინგის დაგეგმვა, ორგანიზება და გამართვა (V თვე - VII თვე) - პროექტის დასკვნით ეტაპზე IDFI: სტუდენტების, ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის გამართავს ციფრული უფლებების შესახებ ტრენინგს. ტრენინგის ხანგრძლივობა იქნება ნახევარი დღე და გარდა ციფრული უფლებების შესახებ თეორიული საკითხებისა, მონაწილეებს გააცნობს  IDFI-ის მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებულ პოლიტიკის ნარკვევებს.

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების ამაღლებას.

 

იხილეთ მეტი →
მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (გავრცელების ეტაპი) ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA) 2022 $ 4,000

 

 

პროექტის დასახელება: მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (გავრცელების ეტაპი)
დონორი ორგანიზაცია: ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA)
ბიუჯეტი: 4,000 აშშ დოლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი 9, 2022 – დეკემბერი 31, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის მიზანია მონაცემების გლობალური ბარომეტრის (GDB) პირველი გამოცემის შედეგების აქტიური გავრცელება. GDB-ის მიზანია შეისწავლოს ძირითადი საორიენტაციო მაჩვენებლები ქვეყნებში მონაცემების მართვის, მონაცემების შესაძლებლობების, მონაცემების ხელმისაწვდომობისა და მონაცემების გამოყენების თვალსაზრისით. რეგიონული ჰაბი დაგეგმავს და უზრუნველყოფს შედეგების გავრცელებას რეგიონში.

 

ძირითადი აქტივობები და ფაზები

 

მაისი, 2022: GDB-ის შედეგების ძირითად ტენდენციებსა და მიგნებებზე აუდიოვიზუალური და საკომუნიკაციო მასალის დიზაინი ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებზე.

 

ივნისი, 2022: რეგიონალური კონფერენცია/პრეზენტაცია, სადაც განიხილება მონაცემთა გლობალური ბარომეტრის შედეგები თემატური მოდულებისა და ევრაზიისთვის აქტუალური გამოწვევების კონტექსტში.

 

ივლისი-დეკემბერი, 2022: შემდგომი გავრცელება და ჩართულობა დაინტერესებულ მხარეებთან.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია მონაცემების გლობალური ბარომეტრის (GDB) პირველი გამოცემის შედეგების აქტიური გავრცელება. 

იხილეთ მეტი →
DRIVE: ციფრულად მოწყვლადი მოქალაქეების საჭიროებების კვლევა უკრაინასა და საქართველოში ელექტრონული მმართველობის აკადემია (eGA) / Luminate 2021-2023 €30,107.00

 

 

               

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: DRIVE: ციფრულად მოწყვლადი მოქალაქეების საჭიროებების კვლევა (უკრაინასა და საქართველოში)

დონორი ორგანიზაცია: ელექტრონული მმართველობის აკადემია (eGA) და Luminate, გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია

სრული ბიუჯეტი: 30,107.00 ევრო

ხანგრძლივობა: სექტემბერი 1, 2021 წელი - აგვისტო 31, 2023 წელი

 

პროექტის აღწერა

 

გასულ წელს, მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობამ უპრეცედენტო მასშტაბებით დაიწყო ციფრული და ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენება ყველა სექტორში. ასეთმა სწრაფმა განვითარებამ მრავალი გამოწვევა წარმოშვა. ერთ-ერთ მათგანს წარმოადგენს მიმდინარე განვითარებასთანმოქალაქეების ჩამორჩენის რისკი. ამ უპრეცედენტო ტემპმა შესაძლოა გამოიწვიოს მარგინალიზებული მოქალაქეების ახალი ჯგუფის ჩამოყალიბებაც. ინოვაცია არ უნდა იყოს მიმართული მხოლოდ ტექნოლოგიურად განხორციელებადი განვითარებისკენ, არამედ უნდა ითვალისწინებდეს თუ რა არის საზოგადოებისთვის საჭირო და სასურველი. ამიტომ აუცილებელია მოქალაქეების ჩართულობა, განსაკუთრებით კი ციფრული ჩართულობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იმ სექტორებში, სერვისებსა და ეკოსისტემებში, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათ ცხოვრებაზე.

 

პროექტ DRIVE-ის მიზანია უკრაინასა და საქართველოში მოწყვლად მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საჭირო პირობების შექმნით, ცნობიერების ამაღლებით და უნარ-ჩვევების განვითარებით, რათა მათ შეძლონ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ციფრულად ჩართვა და ჰქონდეთ სერვისებზე ციფრული წვდომა.

 

მიუხედავად იმისა, რომ მრავალმა სხვადასხვა ფაქტორმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ციფრულ ჩართულობას, პროექტი DRIVE იქნება ორიენტირებული მხოლოდ ერთზე: საჯარო უწყებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლება ციფრულად მოწყვლადი ჯგუფებისა და მათი საჭიროებების შესახებ, რათა უკეთესად შეძლონ ამ ჯგუფებთან მუშაობა ციფრული უთანასწორობის გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად. ამისთვის, პროექტი ორიენტირებული იქნება ორ კონკრეტულ შედეგზე: პირველი, საჯარო უწყებები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები იცნობენ ციფრულად მოწყვლად მოქალაქეებს (DVC) და აცნობიერებენ მათ საჭიროებებს ციფრული წიგნიერებისა და ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით (ინსტრუმენტები და უნარები) და მეორე, მათ შეუძლიათ ითანამშრომლონ ხარვეზების და გამოწვევების გადაჭრის გზებზე და დანერგონ გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და მონაწილეობითი ელექტრონული მმართველობის საშუალებები (მაგ. ახალი მექანიზმები, ელექტრონული პლატფორმები და ა.შ.). გარდა ამისა, ელექტრონული მმართველობის აკადემიასა (ესტონეთი) და ადგილობრივ პარტნიორებს (საქართველო და უკრაინა) შორის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა ადგილობრივმა პარტნიორებმა გააგრძელონ მუშაობა პროექტის მიზნებზე, შეძლონ საჭირო დაფინანსების მოძიება (ევროკავშირის და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი პროექტები) სამოქმედო წინადადებებისთვის.

 

 

პროექტის აქტივობები:

 

I ეტაპი: მოსამზადებელი აქტივობები

II ეტაპი: პრაქტიკული აქტივობები შემუშავებული რეკომენდაციების განსახორციელებლად

 - ტრენინგები და სამოქმედო ინიციატივების შეთავაზება

 - საპილოტე პროექტი ან სამოქალაქო ჩართულობა/ტექ-ინიციატივები დარეგიონული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტ DRIVE-ის მიზანია უკრაინასა და საქართველოში მოწყვლად მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საჭირო პირობების შექმნით, ცნობიერების ამაღლებით და უნარ-ჩვევების განვითარებით, რათა მათ შეძლონ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ციფრულად ჩართვა და ჰქონდეთ სერვისებზე ციფრული წვდომა.

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული გრანტი Luminate 2022-2023 $200,000

 

 

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციული მხარდაჭერა
დონორი ორგანიზაცია: Luminate, გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია
გრანტის ოდენობა: 200,000 აშშ დოლარი
გრანტის ხანგრძლივობა: იანვარი 13, 2022 – დეკემბერი 31, 2023

 

პროექტის მიზნებია:

 

 - IDFI გააგრძელებს საჯარო დანახარჯებისა და კარგი მმართველობის მიმართულებით საზედამხედველო საქმიანობას, ასევე, ანალიტიკური აქტივობების განხორციელებას.

 

 - IDFI აწარმოებს საჯარო შესყიდვების, საჯარო ფინანსებისა და სამთავრობო პროგრამების სისტემური მონიტორინგს საქართველოში.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

IDFI აწარმოებს საჯარო შესყიდვების, საჯარო ფინანსებისა და სამთავრობო პროგრამების სისტემური მონიტორინგს საქართველოში.

იხილეთ მეტი →
მედიის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ღია საზოგადოების ფონდი 2022 $ 14 000

 

 

 

პროექტის სახელწოდებამედიის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი
ბიუჯეტი: 14 000 აშშ დოლარი
ხანგრძლივობა: იანვარი 1, 2022 წელი - სექტემბერი 30, 2022 წელი

 

პროექტის აღწერა

 

პროექტის მიზანია მედიის საჯარო ინფორმაციაზე წვდომის ხარისხის გაუმჯობესება და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეწყობა.

 

მიზნის მისაღწევად, IDFI განახორციელებს მედიისა და ჟურნალისტების სრულ სამართლებრივ მხარდაჭერას ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამართლებრივი დახმარების პროცესში გამოიკვეთება სისტემური პრობლემები, რომლებიც აბრკოლებს ჟურნალისტთა ხელმისაწვდომობასსაჯარო ინფორმაციაზე. სისტემური პრობლემების გადაჭრის მეთოდების ადვოკატირება განხორციელდება სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის, სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და კოალიცია მედიის ადვოკატებისთვის (შემდგომ: მედიაკოალიცია) თანამშრომლობით.

 

პროექტის ბენეფიციარები იქნებიან მედია-საშუალებები (იგულისხმება როგორც რეგიონალური ისე ეროვნული ტელე, ისე რადიო და ონლაინ-მედია საშუალებები) და ინდივიდუალური ჟურნალისტები. პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ სრული და კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარებით. მიზნების მისაღწევად, IDFI ითანამშრომლებს მედიაკოალიციასთან, რომელთან თანამშრომლებით მოხდება სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება და ცვლილებების ადვოკატირება.

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სპეციფიკურად ჟურნალისტებზე მორგებული სამართლებრივი დახმარება და პრაქტიკულ-სამართლებრივი პრობლემების “მაპინგი”, რომლებსაც ჟურნალისტები საჯარო ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით აწყდებიან.

 

პროექტის ძირითადი აქტივობები

 

-  სრული სამართლებრივი დახმარების უზრუნველყოფა ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. (განცხადებების, საჩივრებისა და სარჩელების მომზადება, სამართლებრივი წარმომადგენლობა);

 

-  სტრატეგიული სამართლებრივი ან/და არასამართლებრივი რეაგირება გამოვლენილ სისტემურ პრობლემებზე;

 

-  გამოვლენილი პრობლემების დოკუმენტირება. სამოქალაქო საზოგადოების, სახალხო დამცველის, სახელმწიფო ორგანოებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება.

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია მედიის საჯარო ინფორმაციაზე წვდომის ხარისხის გაუმჯობესება და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეწყობა.

 

იხილეთ მეტი →
კვლევისა და საჯარო ღონისძიებების მხარდაჭერა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის საქართველოს განათლების სისტემაში, COVID-19 პანდემიის განმავლობაში ღია საზოგადოების ფონდი (OSF) 2021-2022 $ 28,800

პროექტის სახელწოდება: „კვლევისა და საჯარო ღონისძიებების მხარდაჭერა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის საქართველოს განათლების სისტემაში, COVID-19 პანდემიის განმავლობაში”

დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი (OSF)

პროექტის კოდი: OR2021-82602

სრული ბიუჯეტი: 38,200 აშშ დოლარი

ხანგრძლივობა: დეკემბერი 1, 2021 წელი - ივლისი 31, 2022 წელი

 

 

პროექტის მოკლე აღწერა და მიზნები

 

პროექტის მიზანია საზოგადოების დაუცველი ჯგუფებისა და ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებების ადვოკატირება საქართველოს განათლების სისტემაში საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

 

ამ მიზნით, პროექტის მთავარი ამოცანებია:

 

  • სტატისტიკური მონაცემების გამოთხოვა, შედარებითი ანალიზი, საგანმანათლებლო სერვისების ფუნქციონირების შესახებ პანდემიამდე და პანდემიის დროს;

 

  • სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიერ სასწავლო პროცესში წარმოქმნილი გამოწვევების მონიტორნიგი პანდემიურ და პოსტ-პანდემიურ პერიოდში;

 

  • ეთნიკური უმცირესობებისა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის გამოწვევების იდენტიფიცირება (პროფესიული  განათლების მიმართულებით);

 

  • სამოქმედო გეგმის და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავება, დარგის ექსპერტებთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით;

 

აქტივობები

 

1. მოსამზადებელი პერიოდი: მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა;

2. სამუშაო შეხვედრები / ფოკუს ჯგუფის ინტერვიუების ჩატარება;

3. შეხვედრებში რეგიონებში და გამოწვევების იდენტიფიცირება;

4. სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი;

5. შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან და კვლევის შედეგების გაცნობა;

6. ადვოკატირება და მედიასთან თანამშრომლობა;

7. საბოლოო რეპორტის შემუშავება.

 

პროექტის აქტივობები

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საზოგადოების დაუცველი ჯგუფებისა და ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებების ადვოკატირება საქართველოს განათლების სისტემაში საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

იხილეთ მეტი →
CSO Meter: ხელსაყრელი გარემოსა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეგზური (ENI/2021/423-451) ევროკავშირი (EU); სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 2021-2023 € 4300

პროექტის სახელწოდება: – „CSO Meter: ხელსაყრელი გარემოსა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეგზური“ (ENI/2021/423-451)

დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU); სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

ბიუჯეტი: 4300 00 (ოთხი ათას სამასი ევრო და 00 ევროცენტი)

ხანგრძლივობა: ივნისი 30, 2021 წელი - დეკემბერი 31, 2023 წელი

 

პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანია პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული რეგიონალური ჰაბის წევრობა და კომპეტენციის ფარგლებში CSO Meter-ის ანგარიშის განახლება.

 

პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი აქტივობები:

 

- ჰაბი ორგანიზაციის ფარგლებში ექსპერტის/ექსპერტების გამოყოფა, რომელიც/რომლებიც იმუშავებს/იმუშავებენ პროექტით გათვალისწინებულ საკითხებზე და პასუხისმგებელი/პასუხისმგებლები იქნებიან პროექტთან დაკავშირებულ თემაზე

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო პროცესში

- საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სსო მეტრის ანგარიშის განახლება

- საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებზე დისკუსიაში ჩართვას და კონსულტირება

- სსო მეტრისთვის რელევანტური მიმართულებების მიხედვით წინასწარი საფრთხეების (Early warnings) გამოვლენა და მათზე დამკვეთისა და ჰაბის სხვა წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება

- მონაწილეობის მიღება სამოქალაქო საზოგადოებათა საარსებო გარემოს მონიტორინგის პროცესში

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების ადვოკატირებაში

 

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული რეგიონალური ჰაბის წევრობა და კომპეტენციის ფარგლებში CSO Meter-ის ანგარიშის განახლება.

 

იხილეთ მეტი →
საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი 2021-2022 GEL 136,742

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით
დონორი ორგანიზაცია: Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ფარგლებში.
გრანტის ნომერი: R-2010-00014
სრული ბიუჯეტი:136,742 ლარი
ხანგრძლივობა: აპრილი 5, 2021- აპრილი 4, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა და მიზნები

 

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. პროექტის ფარგლებში შეირჩევა შესაბამისი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც დაექვემდებარებიან შეფასებას და განხორციელდება ცნობიერების ამაღლების აქტივობები (შეხვედრები, ტრენინგები, სემინარები) თბილისსა და რეგიონებში.

 

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება დაეფუძნება პოლიტიკის შემუშავების წინასწარ განსაზღვრულ ოთხ ეტაპს: პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი, კანონპროექტის ტექსტის შემუშავების ეტაპი, ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან და Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასება. შესაბამისად საჯარო და კერძო დიალოგის შეფასების მექანიზმი მიანიჭებს რეიტინგებს შერჩეულ კანონებს და რეგულაციებს შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

 

- პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არა-სახელმწიფო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავების თავდაპირველ პროცესში. მოცემულ ეტაპზე შემუშავებული კონცეფცია საფუძვლად ედება შემდგომ საკანონმდებლო ცვლილებას, თუმცა ამ ეტაპზე დაწყებული არ არის კანონპროექტის ტექსტზე მუშაობა;

 

- კანონის/რეგულაციის ტექსტზე მუშაობის ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არასამთავრობო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა უშუალოდ კანონპროექტის/რეგულაციის ტექსტის შემუშავების პროცესში;

 

- Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასების ეტაპი - კანონპროექტთან დაკავშირებით რეგულირების გავლენის შეფასების ხარისხის შეფასება.

 

- ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან: ამ ეტაპზე ფასდება კანონპროექტის ავტორების მცდელობა (i) საჯარო გახადონ და გაავრცელონ დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილება, როგორც დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ისე ფართო საზოგადოებაში (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს და ფართო საზოგადოება); (ii) ასევე ფასდება საზოგადოების მხრიდან კომენტარების მიღებისთვის გადადგმული ნაბიჯების შესაბამისობა და ხარისხი.

 

აქტივობები (აქტივობების დაწყების თარიღი 01 მაისი, 2021):

 

1) მოსამზადებელი პერიოდი: მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა

 

2) ფოკუს ჯგუფებზე ინტერვიუების ჩატარება

 

3) შერჩეული სამი მუნიციპალიტეტის ანალიზი

 

4) პროექტის მონიტორინგი და ანგარიში მომზადება

 

5) საჯარო და კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასების კვლევის მომზადება

 

6) საბოლოო პრეზენტაცია და სოციალური აქტივობები, მედიასთან თანამშრომლობა

 

აქტივობები

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. 

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული მხარდაჭერა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2020-2022 SEK 9,100,000

 

                        

 

 

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციული მხარდაჭერა
დონორი ორგანიზაცია: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)
პროექტის ნომერი: No. 13382
ბიუჯეტი: SEK 9,100,000 (შვედური კრონა)
ხანგრძლივობა: 1 იანვარი 2020 – 31 დეკემბერი 2022

 

ძირითადი მიზნები


ძირითადი აქტივობების ზოგადი მიზანია საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეშვეობით შემდეგი მიმართულებებით: 1) ღია მმართველობის წახალისება; 2) ანტი-კორუფციული სისტემის გაძლიერება; 3) სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა; 4) კანონის უზენაესობა; 5) დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა; 6) საქართველოში დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესის მხარდაჭერა; 7) მედია და გამოხატვის თავისუფლება; 8) ინტერნეტი და ინოვაციები.

 

პროექტის აღწერა


ბოლო 20 წლის განმავლობაში, საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მმართველობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და სამართლიანობის გაუმჯობესების მიუხედავად ეს პროცესები შენელებულია და შეინიშნება სერიოზული გამოწვევბი, როგორიცაა არაფორმალური მმართველობა, ძალაუფლების არასათანადო გამიჯვნა, არასაკმარისი სასამართლო დამოუკიდებლობა, მაღალი დონის კორუფცია და მნიშვნელოვანი რეფორმების დასანერგად საჭირო არასაკმარისი პოლიტიკური ნება. აღნიშნული პრობლემების რიცხვს ასევე მიეკუთვნება სიღარიბე და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა, რომელიც უარყოფითად აისახება ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებზე. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შეფასებით, საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნები ფიქსირდება. მიუხედავად საქართველოს მთავრობის განცხადებული პრო-დასავლური, ევრო-ატლანტიკური და დემოკრატიული კურსისა, ეს შემაშფოთებელი ტენდენციები ნათლად მიუთითებენ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის და მათი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს პრო-დასავლური განვითარების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე.


IDFI-ს გააჩნია დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესებაზე და კარგი მმართველობის წახალისებაზე მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება, და გეგმავს აღნიშნული გამოწვევების გამკლავებას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგის და ადვოკატირების მეშვეობით. კერძოდ, IDFI იმუშავებს შემდეგ ძირითად მიმართულებებზე: კორუფციასთან ბრძოლა, საჯარო ინსტიტუტების გამჭვირვალობის გაუმჯობესება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში მოქალაქეების ჩართულობის წახალისება, კანონის უზენაესობის მაღალი სტანდარტების მიღწევა, ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკის წახალისება, დემოკრატიული დეცენტრალიზაციისა და ტრანზიციის პროცესის ხელშეწყობა, მედიის და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა, და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული ინოვაციების წახალისება.


ამ მიზნების მისაღწევად IDFI იმუშავებს ყველა რელევანტურ საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოებრივ დაინტერესებულ მხარესთან. ორგანიზაცია ასევე აქტიურად გამოიყენებს სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო ქსელებს და პლატფორმებს არჩეულ სფეროებში დადებითი ცვლილებების მიღწევის მიზნით. ბოლოს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მასშტაბური შედეგების მიღწევას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობით, როგორიცაა განათლება, გენდერი და გარემოს დაცვა.

ბიუჯეტი 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეშვეობით

იხილეთ მეტი →