პროექტები

2018-2021 წლებში, ორგანიზაცია NGOsource შეამოწმა IDFI-ის ფინანსური და ორგანიზაციული გამართულობა და შედეგად IDFI-ს აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის ფინანსურ და ორგანიზაციულ გამართულობას და დამატებითი შემოწმების გარეშე გამარტივებული და სწრაფი პროცედურით გადასცეს ორგანიზაციას გრანტი.

პროექტი დონორი პერიოდი თანხა ხელშეკრულება
სოლიდარობის ბრენდინგი - შიდა ქართლის რეგიონში, ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობა - მეორე ეტაპი Georgian Information Integrity Program (GIIP) / USAID 2022 GEL 45,300

 

 

პროექტის სახელწოდება: სოლიდარობის ბრენდინგი - შიდა ქართლის რეგიონში, ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობა - მეორე ეტაპი

დონორი ორგანიზაცია: Georgian Information Integrity Program (GIIP) / USAID

გრანტის ნომერი: GIIP-SK-IDFI-002-1

ბიუჯეტი: 45,300.00 ლარი

ხანგრძლივობა: 15.07.2022 - 30.09.2022

 

მეწარმეები საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში პროდუქტების გაყიდვისას სხვადასხვა გამოწვევას აწყდებიან: ბუნებრივი მიზეზები, ბაზრების მოძიებასთან, შენახვასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები. შიდა ქართლში, ადმინისტრაციულ საზღვრთან მდებარე სოფლების მოსახლეობას, გარდა ამ პრობლემებისა, დე-ფაქტო რეჟიმის პოლიციისა თუ სამხედრო ძალების მხრიდან უკანონო ბორდერიზაციისა და გატაცების მუდმივი შიში აქვთ. ასევე, ისინი თავს მიტოვებულად გრძნობენ ქართული საზოგადოების მხრიდან, რადგან რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული მათი მცდელობები, ხშირად არასათანადოდაა მხარდაჭერილი და აღიარებული. ზოგიერთი კი, საერთოდ მიიჩნევს, რომ უმჯობესია თავიდან აიცილონ რუსეთის წინააღმდეგობა - იმის შიშით, რომ ნებისმიერმა ქმედებამ, რომელიც ანტირუსულადაა აღქმული, შეიძლება შემდგომ უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთთან პარტნიორობა საუკეთესო ან ერთადერთი გზაა არსებული ეკონომიკური სიტუაციიდან თავის დასაღწევად. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ახალისებს კრემლის დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც ცდილობს გააძლიეროს დამარცხების განცდა და წარმოაჩინოს რუსეთი, როგორც ერთადერთი მხსნელი.

 

პროექტის მიზანია, ქართული საზოგადოების მზარდი მხარდაჭერის შედეგად, ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა მეტად მდგრადი გახადოს რუსული მტრული გავლენის მიმართ. ამისათვის პროექტი მიზნად ისახავს ჩამოაყალიბოს ახალი ბრენდის იდენტობა, რომელიც გამოხატავს ფიზიკურ და ემოციურ სოლიდარობას ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ და ხელს შეუწყობს ტერიტორიის გასწვრივ შექმნილ წარმოებულ პროდუქციას. ბრენდი მოიცავს:

 

1) სოლიდარობის ბრენდის შექმნას, რომელიც გამოყენებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებზე და მოუწოდებს ქვეყნის სხვა რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს - მხარი დაუჭირონ ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებ მოსახლეობას.

 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის გზითა და ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად არსებული მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, ბრენდი ხელს შეუწყობს ბაზარზე წვდომის გაზრდას: დაეხმარება მოსახლეობას დაეუფლონ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) სერტიფიკატს (GeoGap სტანდარტი), რათა გაზარდონ მათი კონკურენტული უპირატესობა და ახალ ბაზარზე შესვლის პოტენციალი.

 

პროექტის მიზნები:

 

- შიდა ქართლის რეგიონში, ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები მეწარმეები დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობისგან იღებენ მხარდაჭერას.

 

- „სოლიდარობის ბრენდი“ ბენეფიციარებს ეხმარება გაყიდვების ზრდაში.

 

- კონკურენტული უპირატესობისა და ახალ ბაზრებზე გასვლის პოტენციალის გაზრდა ადმინისტრაციული ზონის მახლობლად მცხოვრები ფერმერებისთვის.

 

- რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირება

 

მეორე ეტაპზე დაგეგმილი აქტივობები:

 

- შეხვედრები ბენეფიციარებთან, ბრენდინგის უპირატესობების შესახებ.

 

- ურთიერთობის/ პიარ კამპანიის საშუალებებისა და ელემენტების განსაზღვრა.

 

- ბრენდისა და ვიზუალური იდენტობის შექმნა - მისი გაცნობა ბენეფიციარებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.

 

- ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გვერდით მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობისთვის, მიგნებებისა და ვიდეოების/ვიზუალური ისტორიების საფუძველზე 1 შუალედური სტატიის/ბლოგის შექმნა. 

 

- შეხვედრები და კონსულტაციები დისტრიბუტორებთან და ბაზრის ქსელებთან.

 

- საქართველოს ფერმერთა ასოციაციების GeoGap სტანდარტის დანერგვის დასრულება 8 ბენეფიციარისთვის.

 

 ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია, ქართული საზოგადოების მზარდი მხარდაჭერის შედეგად, ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა მეტად მდგრადი გახადოს რუსული მტრული გავლენის მიმართ.

იხილეთ მეტი →
რელოკაცია/ინდივიდუალური მხარდაჭერის გრანტი Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 2022 € 12,956

პროექტის დასახელება: რელოკაცია/ინდივიდუალური მხარდაჭერის გრანტი

დონორი ორგანიზაცია:  Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)

ბიუჯეტი: 12,956 ევრო

პროექტის ხანგრძლივობა: ივლისი 1, 2022 – დეკემბერი 31, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

IDFI ადამინის უფლებათა დამცველ(ებ)ს გაუწევს ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ მხარდაჭერას საქართველოში მოღვაწეობასა და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციაში. 

 

ამ თვალსაზრისით, ადამაიანის უფლებათა დამცველ(ებ)ს მიეწოდება(თ) ინფორმაცია საქართველოში არასამთავრობო მუშაობის პრაქტიკულ ასპექტებზე, მიეცემა(თ) ადგილობრივ ექსპერტებთან კავშირების დამყარების საშუალება, და ექნება(თ) აუცილებელი მხარდაჭერა პიროვნულ დონეზე მედეგობის შესანარჩუნებლად. 

 

პროექტის ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

 

საგრანტო ხელშეკრულება

IDFI ადამინის უფლებათა დამცველ(ებ)ს გაუწევს ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ მხარდაჭერას საქართველოში მოღვაწეობასა და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციაში. 

იხილეთ მეტი →
ღია მონაცემების სტანდარტების ამაღლება და გამოყენების წახალისება საქართველოში საერთაშორისო მედიის მხარდაჭერა (IMS) 2022 € 22.619

  

 

როექტის სახელწოდება: ღია მონაცემების სტანდარტების ამაღლება და გამოყენების წახალისება საქართველოში
დონორი ორგანიზაცია: საერთაშორისო მედიის მხარდაჭერა (IMS)
სრული ბიუჯეტი: 22.619 ევრო
ხანგრძლივობა: I ივნისი - 30 ნოემბერი, 2022 წელი

 

პროექტისა და აქტივობების მოკლე აღწერა:

 

მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წლებში საქართველომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვებები აჩვენებს, რომ ქვეყანას საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ღია მონაცემთა სტანდარტების დანერგვის შესახებ კანონმდებლობის გაუმჯობესება ესაჭიროება.

 

პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლების რეგულირების გაუმჯობესების ადვოკატირებას, მრავალმხრივი დიალოგისა და ქართველი საჯარო მოხელეებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების გზით. გარდა ამისა, ამ საკითხზე საზოგადოების მეტი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, IDFI ხელს შეუწყობს ღია მონაცემების გამოყენებას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

 

პროექტის ფარგლებში IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

I ეტაპი. მოსამზადებელი ეტაპი - პროექტის პირველ ეტაპზე IDFI დაგეგმავს/შეიმუშავებს ყველა ორგანიზაციულ თუ მეთოდოლოგიურ დოკუმენტს/საკითხს, რომელიც პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების დროულად და ხარისხიანად განხორციელებას უზრუნველყოფს.

 

II ეტაპი. შეხვედრა ინფორმაციის თავისუფლების ადვოკატირებისთვის - საკითხის ადვოკატირების მიზნით, IDFI გამართავს შეხვედრას საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, საჯარო დაწესებულებების, ჟურნალისტების, აკადემიური წრეებისა და საერთაშორისო საზოგადოების მონაწილეობით, რომელიც მიეძღვნება არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების საჭიროების განხილვას.

 

III ეტაპი. ანალიზის მომზადება და გავრცელება - საქართველოში ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის კუთხით ძირითადი საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და პრაქტიკული ხარვეზების/საჭიროებების წარმოჩენის მიზნით, IDFI მოამზადებს ორ დოკუმენტს. ანალიზი საერთაშორისო რეიტინგებსა და ანგარიშებს დაეყრდნობა. კერძოდ, განსაკუთრებული აქცენტი 2022 წლის მაისში გამოქვეყნებულ მონაცემთა გლობალური ბარომეტრის შედეგებზე გაკეთდება.

 

IV ეტაპი. სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება - ჩვენ მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებში არსებული საკითხების უკეთ ადვოკატირების, ასევესაჯარო დაწესებულებების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლების ინფორმირების მიზნით, IDFI მოაწყობს ორ სამუშაო შეხვედრას. სამუშაო შეხვედრებზე საქართველოში ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული ძირითადი საჭიროებები და კონკრეტული ხარვეზები იქნება წარმოდგენილი.

 

V ეტაპი. ღია მონაცემების კონკურსი - ღია მონაცემების გამოყენების წახალისების მიზნით, რომელიც მთავრობის ანგარიშვალდებულების ამაღლებისა და საზოგადოებრივი სიკეთის უზრუნველყოფისკენ იქნება მიმართული, IDFI გამართავს ანალიტიკური სტატიების ყოველწლიურ კონკურსს - #Data4Change.

 

პტოექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლების რეგულირების გაუმჯობესების ადვოკატირებას, მრავალმხრივი დიალოგისა და ქართველი საჯარო მოხელეებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების გზით.

იხილეთ მეტი →
ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირება - საქართველო Global Partners Digital 2022 € 2,750

 

 

პროექტის დასახელება: ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირება - საქართველო
დონორი ორგანიზაცია: Global Partners Digital
ბიუჯეტი: 2,750 ევრო
პროექტის ხანგრძლივობა: აპრილი 25, 2022 – ნოემბერი 28, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

 

პროექტის ძირითადი აქტივობა მოიცავს გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიის განახლებას და განხორციელებას.

 

პროექტის ძირითადი შედეგები:

 

I. ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების სტრატეგია:

 

 - პროექტის პირველ ეტაპზე შემუშავებული გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიის გადახედვა და განახლება.

 

 - იმ ფორუმ(ებ)ის და/ან პროცეს(ებ)ის იდენტიფიცირება, რომელზეც შესაძლოა სამოქალაქო საზოგადოებას ქონდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა და ერთ ან რამდენიმე პროცესში ჩართულობის მკაფიო და სტრატეგიული გეგმის შემუშავება.

 

II. ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიის დანერგვა:

 

 - ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების განახლებული სტრატეგიის საფუძველზე იდენტიფიცირებულ ფორუმებში და/ან პროცესებში ჩართვა და სტრატეგიაში ასახული აქტივობების განხორციელება.

 

 - ჩართულობა შეიძლება მოიცავდეს: სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციებში მონაწილეობა; ანალიზის შემუშავება, ერთობლივი განცხადებები, და/ან გამოხმაურება პოლიტიკის დოკუმენტებზე და შესაბამის პოლიტიკის ფორუმების მიერ მიღებულ ტექსტებზე; ან უშუალოდ ადვოკატირებაში მონაწილეობა შესაბამისი პოლიტიკის შემქმნელებთან.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

 

იხილეთ მეტი →
ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მეორე ეტაპი Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022 GEL 46,800

 

 

პროექტის სახელწოდება: ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მეორე ეტაპი
დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 
ბიუჯეტი: 46,800 ლარი
ხანგრძლივობა: 2022 წლის 18 აპრილი – 2022 წლის 1 სექტემბერი

 

 

2022 წლის მარტში, IDFI-მ გამოაქვეყნა კვლევა - რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში: კომუნიკაციების, საბანკო და მინერალური წყლის სექტორების პირველად მიმოხილვა - რომელშიც ზემოაღნიშნული სექტორები შევიდნენ.

 

პროექტის მეორე ეტაპზე IDFI აპირებს შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს ახალი ანგარიში, რომელშიც დეტალურად იქნება შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული საქართველოში მოქმედი კომპანიების მუშაობა, რესურსები და კავშირები შემდეგ სექტორებში: ელექტროენერგია, ნავთობი და გაზი 

 

 ბიზნესი ხშირად უკავშირდება სოციალურ-პოლიტიკურ აქტორებს და გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებზე. ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია პოლიტიკური, სამოქალაქო და მედია სექტორებისა და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ ბიზნეს კომპანიებს შორის კავშირების გამოძიება . ეს მოგვცემს დაფინანსების წყაროების შესახებ მკაფიო სურათს იმ მავნე პოლიტიკური, მედიის და სამოქალაქო აქტორების უკან, რომლებიც აქტიურად ავრცელებენ დეზინფორმაციას ქვეყანაში. Ამისთვის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მონიტორინგს გაუწევს შემოწირულობებს, ლობირების შემთხვევებს და სხვა სახის კავშირებს კომპანიებსა და საზოგადოებრივ აქტორებს შორის, რათა მოხდეს რუსული კაპიტალის და პოლიტიკური ორგანიზაციების ქსელის შესწავლა. სამ ეტაპად დაყოფილი პროექტის შედეგად, IDFI გეგმავს შექმნას საქართველოში რუსეთის კაპიტალის რუკა, რომელიც შემდგომ ინტეგრირებული იქნება ქართული დეზინფორმაციის ეკოსისტემის რუქაზე.

 

პროექტის მიზნები:

 

- ქართული ბიზნესის ხსენებულ სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა;  

 

- რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებსა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ, სამოქალაქო და მედიის წარმომადგენლებს შორის კავშირების გამოძიება და შესწავლა;

 

- რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და რუსული დეზინფორმაციის საკითხებზე ორიენტირებული სამოქალაქო საზოგადოებისა და კვლევითი ორგანიზაციებისთვის, ასევე მედიასაშუალებებისათვის ეფექტური მეთოდოლოგიისა და გადამოწმებული ინფორმაციის წყაროს შექმნა; 

 

- საქართველოს მთავრობისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს პოლიტიკურ გარემოში რუსული კაპიტალის მავნე გავლენების შესახებ.

 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- პროექტის მეორე ეტაპზე, ინფორმაციის შეგროვება საჯარო სააგენტოებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა ღია წყაროებიდან შემდეგი სამი დარგობრივი მიმართულებით:ელექტროენერგია, ნავთობი და გაზი.

 

- 2015 წლის ანგარიშში შესწავლილი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის განახლება.

 

- ანალიტიკური შუალედური ანგარიშის მომზადება.

 

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ქართული ბიზნესის სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა; 

იხილეთ მეტი →
ციფრული უფლებები საქართველოში ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2022 $ 19,843

                                                                            

 

პროექტის სახელწოდება: ციფრული უფლებები საქართველოში
პროექტი#: SG-GX2060-LP-37 moo
დონორი ორგანიზაცია: ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
ბიუჯეტი:  19,843.70დოლარი
ხანგრძლივობა: 18 აპრილი - 17 ნოემბერი, 2022 წელი

 

პროექტის მოკლე აღწერა:

 

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების ამაღლებას.

 

ამ მიზნით, IDFI შემდეგ აქტივობებს განახორციელებს:

 

 

1. ციფრულ უფლებებთან დაკავშირებით პოლიტიკის ნარკვევის გამოქვეყნება და გავრცელება (I თვე - III თვე) - პროექტის პირველ ეტაპზე IDFI მოამზადებს პოლიტიკის ნარკვევს, რომელშიც ასახული იქნება საქართველოში ციფრული უფლებებისა და მედიაწიგნიერების განვითარების ძირითადი მოვლენები და საჭიროებები.

 

2. ციფრული უფლებების ადვოკატირების ერთი კამპანიის დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება (I თვე - III თვე) - IDFI მოამზადებს ვიდეოს, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება საქართველოში ციფრული უფლებების კუთხით არსებული გამოწვევები, შესაძლებლობები, ასევე პოლიტიკის რეკომენდაციები.

 

3. ICNL-თან თანამშრომლობით მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ნარკვევის მომზადება ციფრული უფლებების იმ საკითხებზე, რომლებიც ფარულ მიყურადებას უკავშირდება (II თვე - IV თვე) - ეს იქნება თანამშრომლობა ICNL-ს, DSLU-ს, IDFI-სა და სომხეთის მედია მრავალფეროვნების ინსტიტუტს შორის.

 

4. RDR-თან თანამშრომლობით, მონაცემებსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევის ჩატარება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ (V თვე – VII თვე) – ანალოგიურად, IDFI ითანამშრომლებს RDR-თან და მოამზადებს ქვეყნის ანგარიშს საქართველოს შესახებ - კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ჭრილში.

 

 

5. ციფრული უფლებების შესახებ ტრენინგის დაგეგმვა, ორგანიზება და გამართვა (V თვე - VII თვე) - პროექტის დასკვნით ეტაპზე IDFI: სტუდენტების, ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის გამართავს ციფრული უფლებების შესახებ ტრენინგს. ტრენინგის ხანგრძლივობა იქნება ნახევარი დღე და გარდა ციფრული უფლებების შესახებ თეორიული საკითხებისა, მონაწილეებს გააცნობს  IDFI-ის მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებულ პოლიტიკის ნარკვევებს.

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების ამაღლებას.

 

იხილეთ მეტი →
მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (გავრცელების ეტაპი) ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA) 2022 $ 4,000

 

 

პროექტის დასახელება: მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (გავრცელების ეტაპი)
დონორი ორგანიზაცია: ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA)
ბიუჯეტი: 4,000 აშშ დოლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი 9, 2022 – დეკემბერი 31, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის მიზანია მონაცემების გლობალური ბარომეტრის (GDB) პირველი გამოცემის შედეგების აქტიური გავრცელება. GDB-ის მიზანია შეისწავლოს ძირითადი საორიენტაციო მაჩვენებლები ქვეყნებში მონაცემების მართვის, მონაცემების შესაძლებლობების, მონაცემების ხელმისაწვდომობისა და მონაცემების გამოყენების თვალსაზრისით. რეგიონული ჰაბი დაგეგმავს და უზრუნველყოფს შედეგების გავრცელებას რეგიონში.

 

ძირითადი აქტივობები და ფაზები

 

მაისი, 2022: GDB-ის შედეგების ძირითად ტენდენციებსა და მიგნებებზე აუდიოვიზუალური და საკომუნიკაციო მასალის დიზაინი ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებზე.

 

ივნისი, 2022: რეგიონალური კონფერენცია/პრეზენტაცია, სადაც განიხილება მონაცემთა გლობალური ბარომეტრის შედეგები თემატური მოდულებისა და ევრაზიისთვის აქტუალური გამოწვევების კონტექსტში.

 

ივლისი-დეკემბერი, 2022: შემდგომი გავრცელება და ჩართულობა დაინტერესებულ მხარეებთან.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია მონაცემების გლობალური ბარომეტრის (GDB) პირველი გამოცემის შედეგების აქტიური გავრცელება. 

იხილეთ მეტი →
DRIVE: ციფრულად მოწყვლადი მოქალაქეების საჭიროებების კვლევა უკრაინასა და საქართველოში ელექტრონული მმართველობის აკადემია (eGA) / Luminate 2021-2023 €30,107.00

 

 

               

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: DRIVE: ციფრულად მოწყვლადი მოქალაქეების საჭიროებების კვლევა (უკრაინასა და საქართველოში)

დონორი ორგანიზაცია: ელექტრონული მმართველობის აკადემია (eGA) და Luminate, გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია

სრული ბიუჯეტი: 30,107.00 ევრო

ხანგრძლივობა: სექტემბერი 1, 2021 წელი - აგვისტო 31, 2023 წელი

 

პროექტის აღწერა

 

გასულ წელს, მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობამ უპრეცედენტო მასშტაბებით დაიწყო ციფრული და ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენება ყველა სექტორში. ასეთმა სწრაფმა განვითარებამ მრავალი გამოწვევა წარმოშვა. ერთ-ერთ მათგანს წარმოადგენს მიმდინარე განვითარებასთანმოქალაქეების ჩამორჩენის რისკი. ამ უპრეცედენტო ტემპმა შესაძლოა გამოიწვიოს მარგინალიზებული მოქალაქეების ახალი ჯგუფის ჩამოყალიბებაც. ინოვაცია არ უნდა იყოს მიმართული მხოლოდ ტექნოლოგიურად განხორციელებადი განვითარებისკენ, არამედ უნდა ითვალისწინებდეს თუ რა არის საზოგადოებისთვის საჭირო და სასურველი. ამიტომ აუცილებელია მოქალაქეების ჩართულობა, განსაკუთრებით კი ციფრული ჩართულობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იმ სექტორებში, სერვისებსა და ეკოსისტემებში, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათ ცხოვრებაზე.

 

პროექტ DRIVE-ის მიზანია უკრაინასა და საქართველოში მოწყვლად მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საჭირო პირობების შექმნით, ცნობიერების ამაღლებით და უნარ-ჩვევების განვითარებით, რათა მათ შეძლონ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ციფრულად ჩართვა და ჰქონდეთ სერვისებზე ციფრული წვდომა.

 

მიუხედავად იმისა, რომ მრავალმა სხვადასხვა ფაქტორმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ციფრულ ჩართულობას, პროექტი DRIVE იქნება ორიენტირებული მხოლოდ ერთზე: საჯარო უწყებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლება ციფრულად მოწყვლადი ჯგუფებისა და მათი საჭიროებების შესახებ, რათა უკეთესად შეძლონ ამ ჯგუფებთან მუშაობა ციფრული უთანასწორობის გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად. ამისთვის, პროექტი ორიენტირებული იქნება ორ კონკრეტულ შედეგზე: პირველი, საჯარო უწყებები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები იცნობენ ციფრულად მოწყვლად მოქალაქეებს (DVC) და აცნობიერებენ მათ საჭიროებებს ციფრული წიგნიერებისა და ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით (ინსტრუმენტები და უნარები) და მეორე, მათ შეუძლიათ ითანამშრომლონ ხარვეზების და გამოწვევების გადაჭრის გზებზე და დანერგონ გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და მონაწილეობითი ელექტრონული მმართველობის საშუალებები (მაგ. ახალი მექანიზმები, ელექტრონული პლატფორმები და ა.შ.). გარდა ამისა, ელექტრონული მმართველობის აკადემიასა (ესტონეთი) და ადგილობრივ პარტნიორებს (საქართველო და უკრაინა) შორის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა ადგილობრივმა პარტნიორებმა გააგრძელონ მუშაობა პროექტის მიზნებზე, შეძლონ საჭირო დაფინანსების მოძიება (ევროკავშირის და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი პროექტები) სამოქმედო წინადადებებისთვის.

 

 

პროექტის აქტივობები:

 

I ეტაპი: მოსამზადებელი აქტივობები

II ეტაპი: პრაქტიკული აქტივობები შემუშავებული რეკომენდაციების განსახორციელებლად

 - ტრენინგები და სამოქმედო ინიციატივების შეთავაზება

 - საპილოტე პროექტი ან სამოქალაქო ჩართულობა/ტექ-ინიციატივები დარეგიონული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტ DRIVE-ის მიზანია უკრაინასა და საქართველოში მოწყვლად მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საჭირო პირობების შექმნით, ცნობიერების ამაღლებით და უნარ-ჩვევების განვითარებით, რათა მათ შეძლონ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ციფრულად ჩართვა და ჰქონდეთ სერვისებზე ციფრული წვდომა.

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული გრანტი Luminate 2022-2023 $200,000

 

 

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციული მხარდაჭერა
დონორი ორგანიზაცია: Luminate, გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია
გრანტის ოდენობა: 200,000 აშშ დოლარი
გრანტის ხანგრძლივობა: იანვარი 13, 2022 – დეკემბერი 31, 2023

 

პროექტის მიზნებია:

 

 - IDFI გააგრძელებს საჯარო დანახარჯებისა და კარგი მმართველობის მიმართულებით საზედამხედველო საქმიანობას, ასევე, ანალიტიკური აქტივობების განხორციელებას.

 

 - IDFI აწარმოებს საჯარო შესყიდვების, საჯარო ფინანსებისა და სამთავრობო პროგრამების სისტემური მონიტორინგს საქართველოში.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

IDFI აწარმოებს საჯარო შესყიდვების, საჯარო ფინანსებისა და სამთავრობო პროგრამების სისტემური მონიტორინგს საქართველოში.

იხილეთ მეტი →
მედიის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ღია საზოგადოების ფონდი 2022 $ 14 000

 

 

 

პროექტის სახელწოდებამედიის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი
ბიუჯეტი: 14 000 აშშ დოლარი
ხანგრძლივობა: იანვარი 1, 2022 წელი - სექტემბერი 30, 2022 წელი

 

პროექტის აღწერა

 

პროექტის მიზანია მედიის საჯარო ინფორმაციაზე წვდომის ხარისხის გაუმჯობესება და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეწყობა.

 

მიზნის მისაღწევად, IDFI განახორციელებს მედიისა და ჟურნალისტების სრულ სამართლებრივ მხარდაჭერას ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამართლებრივი დახმარების პროცესში გამოიკვეთება სისტემური პრობლემები, რომლებიც აბრკოლებს ჟურნალისტთა ხელმისაწვდომობასსაჯარო ინფორმაციაზე. სისტემური პრობლემების გადაჭრის მეთოდების ადვოკატირება განხორციელდება სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის, სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და კოალიცია მედიის ადვოკატებისთვის (შემდგომ: მედიაკოალიცია) თანამშრომლობით.

 

პროექტის ბენეფიციარები იქნებიან მედია-საშუალებები (იგულისხმება როგორც რეგიონალური ისე ეროვნული ტელე, ისე რადიო და ონლაინ-მედია საშუალებები) და ინდივიდუალური ჟურნალისტები. პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ სრული და კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარებით. მიზნების მისაღწევად, IDFI ითანამშრომლებს მედიაკოალიციასთან, რომელთან თანამშრომლებით მოხდება სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება და ცვლილებების ადვოკატირება.

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სპეციფიკურად ჟურნალისტებზე მორგებული სამართლებრივი დახმარება და პრაქტიკულ-სამართლებრივი პრობლემების “მაპინგი”, რომლებსაც ჟურნალისტები საჯარო ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით აწყდებიან.

 

პროექტის ძირითადი აქტივობები

 

-  სრული სამართლებრივი დახმარების უზრუნველყოფა ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. (განცხადებების, საჩივრებისა და სარჩელების მომზადება, სამართლებრივი წარმომადგენლობა);

 

-  სტრატეგიული სამართლებრივი ან/და არასამართლებრივი რეაგირება გამოვლენილ სისტემურ პრობლემებზე;

 

-  გამოვლენილი პრობლემების დოკუმენტირება. სამოქალაქო საზოგადოების, სახალხო დამცველის, სახელმწიფო ორგანოებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება.

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია მედიის საჯარო ინფორმაციაზე წვდომის ხარისხის გაუმჯობესება და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეწყობა.

 

იხილეთ მეტი →
კვლევისა და საჯარო ღონისძიებების მხარდაჭერა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის საქართველოს განათლების სისტემაში, COVID-19 პანდემიის განმავლობაში ღია საზოგადოების ფონდი (OSF) 2021-2022 $ 28,800

პროექტის სახელწოდება: „კვლევისა და საჯარო ღონისძიებების მხარდაჭერა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის საქართველოს განათლების სისტემაში, COVID-19 პანდემიის განმავლობაში”

დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი (OSF)

პროექტის კოდი: OR2021-82602

სრული ბიუჯეტი: 38,200 აშშ დოლარი

ხანგრძლივობა: დეკემბერი 1, 2021 წელი - ივლისი 31, 2022 წელი

 

 

პროექტის მოკლე აღწერა და მიზნები

 

პროექტის მიზანია საზოგადოების დაუცველი ჯგუფებისა და ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებების ადვოკატირება საქართველოს განათლების სისტემაში საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

 

ამ მიზნით, პროექტის მთავარი ამოცანებია:

 

  • სტატისტიკური მონაცემების გამოთხოვა, შედარებითი ანალიზი, საგანმანათლებლო სერვისების ფუნქციონირების შესახებ პანდემიამდე და პანდემიის დროს;

 

  • სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიერ სასწავლო პროცესში წარმოქმნილი გამოწვევების მონიტორნიგი პანდემიურ და პოსტ-პანდემიურ პერიოდში;

 

  • ეთნიკური უმცირესობებისა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის გამოწვევების იდენტიფიცირება (პროფესიული  განათლების მიმართულებით);

 

  • სამოქმედო გეგმის და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავება, დარგის ექსპერტებთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით;

 

აქტივობები

 

1. მოსამზადებელი პერიოდი: მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა;

2. სამუშაო შეხვედრები / ფოკუს ჯგუფის ინტერვიუების ჩატარება;

3. შეხვედრებში რეგიონებში და გამოწვევების იდენტიფიცირება;

4. სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი;

5. შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან და კვლევის შედეგების გაცნობა;

6. ადვოკატირება და მედიასთან თანამშრომლობა;

7. საბოლოო რეპორტის შემუშავება.

 

პროექტის აქტივობები

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საზოგადოების დაუცველი ჯგუფებისა და ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებების ადვოკატირება საქართველოს განათლების სისტემაში საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

იხილეთ მეტი →
CSO Meter: ხელსაყრელი გარემოსა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეგზური (ENI/2021/423-451) ევროკავშირი (EU); სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 2021-2023 € 4300

პროექტის სახელწოდება: – „CSO Meter: ხელსაყრელი გარემოსა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეგზური“ (ENI/2021/423-451)

დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU); სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

ბიუჯეტი: 4300 00 (ოთხი ათას სამასი ევრო და 00 ევროცენტი)

ხანგრძლივობა: ივნისი 30, 2021 წელი - დეკემბერი 31, 2023 წელი

 

პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანია პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული რეგიონალური ჰაბის წევრობა და კომპეტენციის ფარგლებში CSO Meter-ის ანგარიშის განახლება.

 

პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი აქტივობები:

 

- ჰაბი ორგანიზაციის ფარგლებში ექსპერტის/ექსპერტების გამოყოფა, რომელიც/რომლებიც იმუშავებს/იმუშავებენ პროექტით გათვალისწინებულ საკითხებზე და პასუხისმგებელი/პასუხისმგებლები იქნებიან პროექტთან დაკავშირებულ თემაზე

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო პროცესში

- საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სსო მეტრის ანგარიშის განახლება

- საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებზე დისკუსიაში ჩართვას და კონსულტირება

- სსო მეტრისთვის რელევანტური მიმართულებების მიხედვით წინასწარი საფრთხეების (Early warnings) გამოვლენა და მათზე დამკვეთისა და ჰაბის სხვა წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება

- მონაწილეობის მიღება სამოქალაქო საზოგადოებათა საარსებო გარემოს მონიტორინგის პროცესში

- მონაწილეობის მიღება სსო მეტრის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების ადვოკატირებაში

 

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული რეგიონალური ჰაბის წევრობა და კომპეტენციის ფარგლებში CSO Meter-ის ანგარიშის განახლება.

 

იხილეთ მეტი →
საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი 2021-2022 GEL 136,742

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით
დონორი ორგანიზაცია: Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ფარგლებში.
გრანტის ნომერი: R-2010-00014
სრული ბიუჯეტი:136,742 ლარი
ხანგრძლივობა: აპრილი 5, 2021- აპრილი 4, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა და მიზნები

 

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. პროექტის ფარგლებში შეირჩევა შესაბამისი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც დაექვემდებარებიან შეფასებას და განხორციელდება ცნობიერების ამაღლების აქტივობები (შეხვედრები, ტრენინგები, სემინარები) თბილისსა და რეგიონებში.

 

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება დაეფუძნება პოლიტიკის შემუშავების წინასწარ განსაზღვრულ ოთხ ეტაპს: პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი, კანონპროექტის ტექსტის შემუშავების ეტაპი, ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან და Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასება. შესაბამისად საჯარო და კერძო დიალოგის შეფასების მექანიზმი მიანიჭებს რეიტინგებს შერჩეულ კანონებს და რეგულაციებს შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

 

- პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არა-სახელმწიფო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავების თავდაპირველ პროცესში. მოცემულ ეტაპზე შემუშავებული კონცეფცია საფუძვლად ედება შემდგომ საკანონმდებლო ცვლილებას, თუმცა ამ ეტაპზე დაწყებული არ არის კანონპროექტის ტექსტზე მუშაობა;

 

- კანონის/რეგულაციის ტექსტზე მუშაობის ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არასამთავრობო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა უშუალოდ კანონპროექტის/რეგულაციის ტექსტის შემუშავების პროცესში;

 

- Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასების ეტაპი - კანონპროექტთან დაკავშირებით რეგულირების გავლენის შეფასების ხარისხის შეფასება.

 

- ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან: ამ ეტაპზე ფასდება კანონპროექტის ავტორების მცდელობა (i) საჯარო გახადონ და გაავრცელონ დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილება, როგორც დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ისე ფართო საზოგადოებაში (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს და ფართო საზოგადოება); (ii) ასევე ფასდება საზოგადოების მხრიდან კომენტარების მიღებისთვის გადადგმული ნაბიჯების შესაბამისობა და ხარისხი.

 

აქტივობები (აქტივობების დაწყების თარიღი 01 მაისი, 2021):

 

1) მოსამზადებელი პერიოდი: მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა

 

2) ფოკუს ჯგუფებზე ინტერვიუების ჩატარება

 

3) შერჩეული სამი მუნიციპალიტეტის ანალიზი

 

4) პროექტის მონიტორინგი და ანგარიში მომზადება

 

5) საჯარო და კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასების კვლევის მომზადება

 

6) საბოლოო პრეზენტაცია და სოციალური აქტივობები, მედიასთან თანამშრომლობა

 

აქტივობები

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. 

იხილეთ მეტი →
მდგრადი ადამიანური რესურსების განვითარება კორუფციასთან საბრძოლველად ღია საზოგადოების მხარდაჭერის ფონდი 2021-2022 $70,064

 

პროექტის სახელწოდება: მდგრადი ადამიანური რესურსების განვითარება კორუფციასთან საბრძოლველად
დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების მხარდაჭერის ფონდი 
მთლიანი საგრანტო თანხა: 70,064.21 აშშ დოლარი
პროექტის ნომერი: OR2020-70662
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2021 – 31 აგვისტო, 2022

 

პროექტის მიზნები და ამოცანები

 

პროექტის მიზანია შექმნას კორუფციასთან მებრძოლთა საზოგადოება, რომლებიც იქნებიან ლიდერები კორუფციის პრევენციის მიმართულებით, შეეძლებათ კორუფციის რისკების მართვა, ჩართულები იქნებიან კორუფციის შემთხვევების განსაზღვრაში და გახდებიან საზოგადოების წევრები კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით.

 

პროექტის პირველი ამოცანაა კორუფციასთან ბრძოლის პროგრამის წარმატებით განხორციელება და დასახელებული პროგრამის მდგრადობის ზრდა. პროგრამის მოდულები გარდაიქმნება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის ორ აკადემიურ კურსად, რომელიც შეთავაზებული იქნება მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის. შესაბამისად, კორუფციასთან ბრძოლის ახალი პროგრამა შესაძლებლობას მისცემს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, სერტიფიკატების მიღებასთან ერთად, საგნების გავლის შედეგად მოიპოვონ სასწავლო კრედიტები (ECTS). კორუფციასთან ბრძოლის პროგრამის არსებული მოდულების გარდაქმნა აკადემიურ კურსებად გაზრდის პროგრამის მდგრადობას, რადგან კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ აკადემიური კურსები გახდება უნივერსიტეტის სასწავლო კურიკულუმის ნაწილი. პროგრამის მოდულების უნივერსიტეტის აკადემიურ კურსებად გარდაქმნის მიუხედავად, შესაძლებელი იქნება პროგრამის მონაწილეების საჯარო და კერძო სექტორიდან ან/და სხვა უნივერსიტეტებიდან მიღება. აკადემიური კურსების მონაწილეები, რომლებიც არ არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მიიღებენ სერტიფიკატს პროგრამის კურსების წარმატებით დასრულებისათვის.

 

პროექტის მეორე ამოცანაა ცნობიერების ასამაღლებელი და გუნდური მუშაობის ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება, რაც ერთი მხრივ გააძლიერებს პროექტის ცნობადობას და გაზრდის საზოგადოების ცნობიერებას კორუფციასთან მიმართებაში, ხოლო მეორე მხრივ გააძლიერებს კორუფციასთან მებრძოლი საზოგადოების თანამშრომლობას და პროგრამის კურსდამთავრებულთა აქტიური ქსელის შექმნას. გუნდური აქტივობების ბოლო ეტაპი მოიცავს იდეების წარდგენას  პროგრამის მონაწილეების მიერ, რომლებიც დაჯილდოვდებიან წარდგენილი პროექტებისა და ანალიტიკური სტატიების საფუძველზე.

 

 მოსალოდნელი შედეგები

 

მოკლევადიანი შედეგი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის -აკადემიურ კურსებად გარდაქმნილი - მოდულების გავლის გზით სასწავლო კრედიტების მინიჭება; წამყვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა აკადემიური კურსების განსახორციელებლად; პროგრამის მეორე წლის კურსდამთავრებულების ჩართვა პროგრამის კურსდამთავრებულთა ქსელში;

 

საშუალოვადიანი შედეგი: პროგრამის მონაწილეების შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით აღჭურვა, რაც მათ ხელს შეუწყობს, რომ იყვნენ მისაბაძი მაგალითი და ცვლილებების მხარდამჭერები სამუშაო ადგილებსა ან სხვადასხვა პროექტებში; კორუფციასთან მებრძოლი საზოგადოების გაზრდა და გაძლიერება გუნდური აქტივობების დანერგვის, დაგეგმვის, ერთობლივი პროექტების განხორციელებისა და პროგრამისა და მისი აქტივობების შესახებ ცნობადობის გაზრდის გზით.

 

გრძელვადიანი შედეგი: მხარი დაუჭიროს პროგრესზე ორიენტირებულ პროფესიონალებით დაკომპლექტებული საზოგადოების განვითარებას, რომელთაც აქვთ უნარი აღმოაჩინონ და მოახდინონ კორუფციის პრევენცია და რომლებიც ხელს შეუწყობენ კორუფციული პრაქტიკის გამოვლენასა და კორუფციის შესახებ საზოგადოებაში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას  კორუფციის შედეგად გამოწვეულ საზოგადოებრივ დანაკარგებთან (human cost)დაკავშირებით.

 

დაგეგმილი აქტივობები

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია შექმნას კორუფციასთან მებრძოლთა საზოგადოება, რომლებიც იქნებიან ლიდერები კორუფციის პრევენციის მიმართულებით.

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული მხარდაჭერა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2020-2022 SEK 9,100,000

 

                        

 

 

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციული მხარდაჭერა
დონორი ორგანიზაცია: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)
პროექტის ნომერი: No. 13382
ბიუჯეტი: SEK 9,100,000 (შვედური კრონა)
ხანგრძლივობა: 1 იანვარი 2020 – 31 დეკემბერი 2022

 

ძირითადი მიზნები


ძირითადი აქტივობების ზოგადი მიზანია საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეშვეობით შემდეგი მიმართულებებით: 1) ღია მმართველობის წახალისება; 2) ანტი-კორუფციული სისტემის გაძლიერება; 3) სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა; 4) კანონის უზენაესობა; 5) დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა; 6) საქართველოში დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესის მხარდაჭერა; 7) მედია და გამოხატვის თავისუფლება; 8) ინტერნეტი და ინოვაციები.

 

პროექტის აღწერა


ბოლო 20 წლის განმავლობაში, საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მმართველობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და სამართლიანობის გაუმჯობესების მიუხედავად ეს პროცესები შენელებულია და შეინიშნება სერიოზული გამოწვევბი, როგორიცაა არაფორმალური მმართველობა, ძალაუფლების არასათანადო გამიჯვნა, არასაკმარისი სასამართლო დამოუკიდებლობა, მაღალი დონის კორუფცია და მნიშვნელოვანი რეფორმების დასანერგად საჭირო არასაკმარისი პოლიტიკური ნება. აღნიშნული პრობლემების რიცხვს ასევე მიეკუთვნება სიღარიბე და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა, რომელიც უარყოფითად აისახება ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებზე. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შეფასებით, საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნები ფიქსირდება. მიუხედავად საქართველოს მთავრობის განცხადებული პრო-დასავლური, ევრო-ატლანტიკური და დემოკრატიული კურსისა, ეს შემაშფოთებელი ტენდენციები ნათლად მიუთითებენ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის და მათი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს პრო-დასავლური განვითარების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე.


IDFI-ს გააჩნია დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესებაზე და კარგი მმართველობის წახალისებაზე მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება, და გეგმავს აღნიშნული გამოწვევების გამკლავებას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგის და ადვოკატირების მეშვეობით. კერძოდ, IDFI იმუშავებს შემდეგ ძირითად მიმართულებებზე: კორუფციასთან ბრძოლა, საჯარო ინსტიტუტების გამჭვირვალობის გაუმჯობესება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში მოქალაქეების ჩართულობის წახალისება, კანონის უზენაესობის მაღალი სტანდარტების მიღწევა, ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკის წახალისება, დემოკრატიული დეცენტრალიზაციისა და ტრანზიციის პროცესის ხელშეწყობა, მედიის და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა, და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული ინოვაციების წახალისება.


ამ მიზნების მისაღწევად IDFI იმუშავებს ყველა რელევანტურ საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოებრივ დაინტერესებულ მხარესთან. ორგანიზაცია ასევე აქტიურად გამოიყენებს სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო ქსელებს და პლატფორმებს არჩეულ სფეროებში დადებითი ცვლილებების მიღწევის მიზნით. ბოლოს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მასშტაბური შედეგების მიღწევას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობით, როგორიცაა განათლება, გენდერი და გარემოს დაცვა.

ბიუჯეტი 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეშვეობით

იხილეთ მეტი →
ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ევროკავშირი (EU) 2019–2022 €290,000.00

 

 

 

პროექტის სახელწოდება:  ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში. იგი წარმოადგენს ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის - „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ ფართო ინიციატივის ნაწილს.

დაფინანსებულია:  ევროკავშირის მიერ საქართველოს პარლამენტთან და აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან თანამონაწილეობით

პროექტის ნომერი: 00113526

მთლიანი ბიუჯეტი:  290,000.00 ევრო

ხანგრძლივობა 2019 წლის 11 ნოემბერი –2022 წლის 30 აპრილი

 

EU-UNDP-ის პროექტი „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ ხელს უწყობს საქართველოში დემოკრატიული მმართველობის გაუმჯობესებას, საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გაძლიერების გზით, ახალ საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში.

 

პროექტის ფარგლებში, UNDP-ი თანამშრომლობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI), რათა განახორციელოს ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვა საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში, ინსტიტუციების ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერების მიზნით, მათ შორის, მოქალაქეების მეტი ჩართულობით.

 

თანამშრომლობის მიზანია (1) საპარლამენტო პროცესებში საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება 

 

-  ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობით;

 

ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმების განხორციელების პროგრესის მონიტორინგში საბჭოს მხარდაჭერით;

 

ღიაობის რეფორმების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობის კუთხით პარლამენტის მხარდაჭერით;

 

სოციალური ქსელის შინაარსის მენეჯმენტსა და ინსტრუმენტების თაობაზე პარლამენტის საკომუნიკაციო ჯგუფებისათვის შესაბამისი უნარების განვითარებით;

 

პარლამენტსა და OGP -ის წევრ სხვა პარლამენტებს შორის პარტნიორობის ჩამოყალიბებისა და განმტკიცების მხარდაჭერით.

 

და (2) აჭარის უმაღლესი საბჭოს ინსტიტუციონალური ღიაობის, გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა

 

აჭარის უმაღლეს საბჭოში ღიაობის მექანიზმის ინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობით;

 

აჭარის უმაღლესი საბჭოს სამუშაო ჯგუფისათვის ღიაობის საკითხში დახმარების გაწევით;

 

 აჭარის უმაღლესი საბჭოს სამუშაო ჯგუფის მხარდაჭერით ღიაობის სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და მათი შესრულების მონიტორინგის პროცესში;

 

პროექტის სამიზნე ჯგუფია: საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები და თანამშრომლები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ახალგაზრდები, ეთნიკური უმცირესობები, აკადემიური წრეები, მედია და ზოგადად საზოგადოება.

 

ხელშეკრულება

 

ბიუჯეტი

 

დაგეგმილი აქტივობები

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ფარგლებში, UNDP-ი თანამშრომლობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI), რათა განახორციელოს ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვა საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს მუშაობაში, ინსტიტუციების ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერების მიზნით, მათ შორის, მოქალაქეების უფრო მეტი ჩართულობის გზით.

იხილეთ მეტი →