პროექტები

2018-2022 წლებში, ორგანიზაცია NGOsource შეამოწმა IDFI-ის ფინანსური და ორგანიზაციული გამართულობა და შედეგად IDFI-ს აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის ფინანსურ და ორგანიზაციულ გამართულობას და დამატებითი შემოწმების გარეშე გამარტივებული და სწრაფი პროცედურით გადასცეს ორგანიზაციას გრანტი.

პროექტი დონორი პერიოდი თანხა ხელშეკრულება
სასამართლო რეფორმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართულობის ხელშეწყობა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მრავალმხრივი ქმედებით ფასილიტაცია ევროკავშირი (ევროკომისია, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში) 2024-2026 € 124,255

პროექტის სახელწოდება:  სასამართლო რეფორმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართულობის ხელშეწყობა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მრავალმხრივი ქმედებით ფასილიტაცია

დონორი: ევროკავშირი (ევროკომისია, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში)

პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, სტუდია მონიტორი

პროექტის ხანგრძლივობა: 01.01.2024 – 31.12.2026

გრანტის სრული ოდენობა: 967,343.37 ევრო

IDFI-ს მიერ მიღებული თანხა: 124,255 ევრო

 

პროექტის მიზანი: სასამართლო სისტემის ხელმისაწვდომობის, დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა, მათ შორის, სასამართლო რეფორმების ჩათვლით.

 

IDFI-ს აქტივობები: სასამართლოს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებზე ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად, IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

 - შეიმუშავებს მონიტორინგის ყოველწლიურ ანგარიშებს, საერთო სასამართლოებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის თაობაზე. გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის შესაფასებლად შემუშავდება მეთოდოლოგია - საქართველოს მართლმსაჯულების გამჭვირვალობის ინდექსი;

 

- მოამზადებს შედარებით ანალიზს დასაბუთებული გადაწყვეტილებების პროაქტიული ხელმისაწვდომობის შესახებ. კერძოდ, მომზადდება კვლევები, რომლებიც მოიცავს  სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის შესახებ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, სამართლებრივ აქტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სტანდარტებს;

 

- განახორციელებს სასამართლო აქტების ხელმისაწვდომობის შესახებ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების პრაქტიკაში აღსრულების მონიტორინგს და მოამზადებს ანგარიშს. IDFI გამოავლენს არსებულ სამართლებრივ და პრაქტიკულ გამოწვევებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სასამართლოების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებზე ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად;

 

- დაიწყებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას იმ ბარიერების დასაძლევად, რომლებიც ამჟამად აფერხებს საზოგადოების ხელმისაწვდომობას სასამართლო აქტებზე.

 

2024-2026 წლების IDFI-ს წილი ბიუჯეტი, რომელიც ასევე ითვალისწინებს IDFI-ს კონტრიბუციას:

 

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანი სასამართლო სისტემის ხელმისაწვდომობის, დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა, მათ შორის, სასამართლო რეფორმების ჩათვლით.

იხილეთ მეტი →
საჯარო ინფორმაციაზე მედიის ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2023-2024 GEL 213,161

                                                 

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: საჯარო ინფორმაციაზე მედიის ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

პროექტი ნომერი: 4000006932                                                   

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი 2023 – 30 ნოემბერი, 2024

გრანტის ოდენობა: 213,161 ლარი

 

პროექტის აღწერა

პროექტის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჟურნალისტიკის გაძლიერება და მხარდაჭერა, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, ასევე, ბრძოლა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სისტემურ სამართლებრივ და პრაქტიკულ გამოწვევებთან. პროექტის ამოცანაა ჟურნალისტებისთვის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სისტემური სამართლებრივი დაბრკოლებების შემცირება. დასახელებული მიზნების მისაღწევად პროექტის გუნდი ჟურნალისტებს სრულ იურიდიულ და პროფესიულ დახმარებას გაუწევს. გარდა ამისა, პროექტის გუნდი დაეხმარება მათ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის უნარის გაუმჯობესებაში.

 

პროექტის მთავარი მიზნები

ა) მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჟურნალისტიკის მხარდაჭერა საჯარო ინფორმაციაზე ჟურნალისტების ხელმისაწვდომობის გაზრდით;

 

ბ) საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სისტემურ გამოწვევებთან გამკლავება.

 

 

ბიუჯეტი

 

 

პროექტის აქტივობები

ხელშეკრულება 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჟურნალისტიკის გაძლიერება და მხარდაჭერა, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, ასევე, ბრძოლა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სისტემურ სამართლებრივ და პრაქტიკულ გამოწვევებთან. 

იხილეთ მეტი →
ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების ქვეგრანტი Global Partners Digital 2023-2024 € 3,256

 

  

პროექტის დასახელება: ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირების ქვეგრანტი

დონორი ორგანიზაცია: Global Partners Digital

ბიუჯეტი: 3,256.59 ევრო

პროექტის ხანგრძლივობა: მაისი 01, 2023 - მარტი 14, 2024. 

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

 

ქვე-გრანტის მიზანია ხელი შეუწყოს პროექტის სტრატეგიის განხორციელებას იდენტიფიცირებულ გლობალურ პროცესებში ჩართვითა და ადვოკატირებით, რათა ხელოვნური ინტელექტის მიმართ გათვალისწინებული იყოს ადამიანის უფლებების მიდგომა. 

 

GPD-თან თანამშრომლობით, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი განახორციელებს პროექტის გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიას და ჩაერთვება ადვოკატირების ძალისხმევაში იდენტიფიცირებულ ფორუმებზე, რათა უზრუნველყოს ადამიანის უფლებებისადმი მიდგომა ხელოვნური ინტელექტისადმი იდენტიფიცირებულ გლობალურ პროცესებში.

 

პროექტის განმავლობაში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი იაქტიურებს ქვემოთ მოცემულ ფორუმებსა და პროცესებში, ადამიანის უფლებების დაცვის მიდგომის უზრუნველსაყოფად ხელოვნური ინტელექტის მიმართ.

 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ასევე შეიძლება ჩაერთოს სხვა დამატებით შესაძლებლობებში, მისი ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

 

- ევროპის საბჭოს ხელოვნური ინტელექტის კომიტეტი: კონვენცია ხელოვნური ინტელექტის შესახებ

 

- გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ტექნოლოგიების საკითხებში: გლობალური ციფრული შეთანხმება

 

 

- გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო

 

კერძოდ, პარტნიორი აიღებს შემდეგ პასუხისმგებლობებს და ჩაერთვება:

სტრატეგიის განხორციელება:

 

- სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციებში მონაწილეობა;

 

- ანალიზის, ერთობლივი განცხადებებისა და/ან ცალკეული პოლიტიკის შედეგებსა და ფორუმების მიერ მიღებულ ტექსტებზე პასუხების მომზადება; ან

 

- შესაბამის პოლიტიკის შემქმნელებთან პირდაპირ ადვოკატირებაში ჩართვა 

 

- შესაბამის პოლიტიკებზე პოზიციების გამოხატვა სტრატეგიული კომუნიკაციების გამოყენებით

  

ხელშეკრულება 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

იხილეთ მეტი →
ღია სამთავრობო მონაცემების (OGD) კვლევა Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ფარგლებში. 2024 GEL 63,104

     

 

პროექტის დასახელება: ღია სამთავრობო მონაცემების (OGD) კვლევა

დონორი ორგანიზაცია: Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ფარგლებში.

გრანტის ნომერი: G-2305-01788

სრული ბიუჯეტი: 63,104 ლარი

ხანგრძლივობა: 2023 წლის 10 ივლისი - 2024 წლის 9 იანვარი
პროექტის წინაპირობა/აღწერა

 

საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, კერძო სექტორი მნიშვნელოვან მოგებას არა მხოლოდ ბიზნეს/ეკონომიკური საქმიანობით შექმნილი მონაცემებიდან, არამედ ღია სამთავრობო მონაცემების შედეგად იღებს. მსოფლიო ბანკის უახლესი ანგარიშის შედეგებიც - ”მონაცემები უკეთესი ცხოვრებისათვის” - განსაზღვრავს ღია სამთავრობო მონაცემების (OGD) მთავარ სარგებელს კერძო სექტორისთვის: ხარისხის გაუმჯობესება; ხარჯების შემცირება და პროცესის ოპტიმიზაცია; ინოვაციების წარმოება; უფრო ეფექტური შუამავლობა და ტრანზაქციის შემცირებული ხარჯები. მიუხედავად არსებული გლობალური ტენდენციისა, საქართველოში ღია მონაცემთა ეკონომიკური ასპექტი ფაქტობრივად უგულებელყოფილია, კერძო სექტორი კი ღია მონაცემების, როგორც ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი განმაპირობებლის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ამასთანავე, მონაცემების გლობალური ბარომეტრის (GDB) ბოლო ანგარიშის თანახმად, ღია მონაცემების გამოყენებისა და გავლენის ინდიკატორთა ჯგუფის შეფასების ფარგლებში საქართველომ დაბალი შედეგი აჩვენა, რაც პრაქტიკული ინფორმაციის ნაკლებობაზე მიუთითებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტი მიზნად ისახავს ღია მონაცემთა ეკოსისტემის პერსპექტივიდან სამთავრობო მონაცემთა გამოყენების წახალისებას, ასევე კერძო სექტორისა და აკადემიის მხრიდან ჩართულობის უზრუნველყოფას.
პროექტის მიზნები და აქტივობები:

 

 

- საქართველოში ღია სამთავრობო მონაცემთა ეკოსისტემის ეკონომიკური ასპექტის საბაზისო მიმოხილვის მომზადება;

 

 

- მაღალი ეკონომიკური ზრდის პოტენციალის მქონე სექტორების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება;

 

 

- თბილისსა და შვიდ სხვადასხვა დიდ ქალაქში (ბათუმი, გორი, ქუთაისი, ოზურგეთი, რუსთავი, თელავი და ზუგდიდი) სამიზნე ჯგუფებს შორის ღია მონაცემთა გამოყენებისა და საჭიროებების შესახებ კვლევის ჩატარება შესახებ;

 

 

- კვლევის შედეგების გაანალიზება და შედეგების შემაჯამებელი ანგარიშის მომზადება; 

 

 

- კერძო-საჯარო დიალოგის (PPD) ხელშეწყობა ღია სამთავრობო მონაცემების გამოყენების კუთხით თანამშრომლობისა და ბარიერების აღმოფხვრის მიზნით; დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის კერძო და აკადემიური სექტორის ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

ბიუჯეტი 

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

საქართველოში ღია სამთავრობო მონაცემთა ეკოსისტემის ეკონომიკური ასპექტის საბაზისო მიმოხილვის მომზადება;

იხილეთ მეტი →
პასუხისმგებლიანი AI-ის გლობალური ინდექსი: რეგიონული კვლევითი ჰაბი Research ICT Africa 2023-2024 $ 54,470

პროექტის დასახელება: პასუხისმგებლიანი AI-ის გლობალური ინდექსი: რეგიონული კვლევითი ჰაბი

დონორი ორგანიზაცია: Research ICT Africa

სრული ბიუჯეტი: 54,470 დოლარი

ხანგრძლივობა: 2023 წლის 1 ივლისი - 2024 წლის 31 დეკემბერიმოკლე აღწერა

 

პასუხისმგებლიანი AI-ის გლობალური ინდექსი (GI) არის Research ICT Africa (RIA)-ისა და  Data for Development Research Hub (D4D.net)-ის პროექტი, რომელიც მხარდაჭერილია International Development Research Centre (IDRC)-ის მიერ. 

 

გლობალური ინდექსი არის უფლებებზე დაფუძნებული ახალი საშუალება/მექანიზმი, რომელიც შეიქმნა სხვადასხვა აქტორების დასახმარებლად პასუხისმგებლიანი AI-ის პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად. მისი მიზანია შექმნას ყოვლისმომცველი, სანდო, დამოუკიდებელი და შედარებითი საბაზისო მაჩვენებლები პასუხისმგებლიანი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მსოფლიოს ქვეყნებში პროგრესის შესაფასებლად. გლობალური ინდექსი გააძლიერებს მთავრობების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობებს უფლებებზე დაფუძნებული პასუხისმგებლიანი AI პრინციპების დაცვაში კვლევისა და მონაცემების მიწოდებით ანგარიშვალდებულების გაზრდით, უფრო ზუსტი პოლიტიკის შემუშავებით, საუკეთესო პრაქტიკის დახვეწითა და რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისებით. 

 

გლობალური სამუშაო ჯგუფი პასუხისმგებელი იქნება პასუხისმგებლიანი ხელოვნური ინტელექტის ინდიკატორების მიხედვით თითოეული ქვეყნის შეფასებასა და პირველადი მონაცემების შეგროვებაზე. გამოკითხვაში ჩართულია 120 ქვეყანა და თითო ქვეყნის შეფასებაში ჩართული იქნება ერთი ეროვნული მკვლევარი. ამ ეროვნულ მკვლევრებს შეარჩევს, გადაამზადებს (გლობალური ინდექსის მთავარ გუნდთან ერთად) და ზედამხედველობას გაუწევს რეგიონული ჰაბი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება GI-ის გამოკითხვის ონლაინ ინსტრუმენტში შეგროვებული ფაქტების ხარისხსა და შეფასებაზე. 

 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) გახლავთ რეგიონული კვლევითი ჰაბი საქართველოში, რომელიც ფარავს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 12 ქვეყანას და GI-ის მთავარ გუნდთან ერთად ჩართული იქნება GI-ის პირველ გამოცემაში. 

 

პროექტის მთავარი აქტივობებია:

 

 - პირველი ფაზა: GIRAI-ის გამოკითხვის პილოტირება და ჯგუფის დაკომპლექტება - მარტი - აგვისტო, 2023

 

- მეორე ფაზა: კვლევითი ქსელის შექმნა და მთლიანი კვლევისთვის მონაცემების შეგროვება - სექტემბერი - დეკემბერი, 2023

 

- მესამე ფაზა - გლობალური ანგარიშისთვის მონაცემების ანალიზი და გავრცელება - დეკემბერი, 2023 - ნოემბერი, 2024

 

IDFI ჩართული იქნება შემდეგი აქტივობების განხორციელებაში:

 

- GI-ის მმართველ კომიტეტში ჩართულობა;

 

 

- მეთოდებსა და ინდიკატორებზე მოსაზრებების გაზიარება;

 

 

- ინდიკატორების რეგიონული შესაბამისობის დადასტურება;

 

 

- ჯგუფის რეგიონული ლიდერის შერჩევა/აყვანა;

 

 

- ქვეყნის მკვლევრების შერჩევა/აყვანა და გადამზადება; 

 

 

- უზრუნველყოფა, რომ ეროვნული მკვლევრები ერთნაირად აღიქვამენ კვლევის ძირითად პრინციპებს;

 

 

- რეგიონულ კონსულტაციებში მხარდაჭერა;

 

 

- რეგიონში კვლევითი ინსტრუმენტების პილოტირებაში მხარდაჭერა;

 

 

- ქვეყნის მკვლევრების მიერ მონაცემების შეგროვების ზედამხედველობა;

 

 

- გლობალური ინდექსის ანგარიშისთვის რეგიონული ანალიზის მომზადება;

 

 

- საჭიროების შემთხვევაში, ყველა დაგეგმილ შეხვედრაზე დასწრება;

 

 - საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, გადაწყვეტილებებისა და საჭირო ზომების დროულად მიღება, რათა არ შეფერხდეს პროექტი; და კვლევის შედეგების გავრცელებაში მონაწილეობა.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია შექმნას ყოვლისმომცველი, სანდო, დამოუკიდებელი და შედარებითი საბაზისო მაჩვენებლები პასუხისმგებლიანი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მსოფლიოს ქვეყნებში პროგრესის შესაფასებლად.

იხილეთ მეტი →
კონფერენციის, „სიმართლის გამოვლენა: დიდი ტერორის მასობრივი სამარხები (1937-1938) საქართველოში, ქ. ბათუმში“ ორგანიზება და აჭარაში დიდი ტერორის მსხვერპლთა შესახებ წიგნის ერთობლივი გამოცემა იულიუშ მიეროშევსკის დიალოგის ცენტრი, პოლონეთი 2023-2025 € 42,200

პროექტის სახელწოდება: კონფერენციის, „სიმართლის გამოვლენა: დიდი ტერორის მასობრივი სამარხები (1937-1938) საქართველოში, ქ. ბათუმში“ ორგანიზება და აჭარაში დიდი ტერორის მსხვერპლთა შესახებ წიგნის ერთობლივი გამოცემა

 

დონორი ორგანიზაცია: იულიუშ მიეროშევსკის დიალოგის ცენტრი, პოლონეთი

 

საერთო ბიუჯეტი: 42,200.00 EUR

 

ხანგრძლივობა: 10.07.2023 - 31.05.2025

 

 

პროექტის მიზანი:

 

პროექტი მიზნად ისახავს საბჭოთა წარსულის სწორად გააზრებასა და შესწავლას, როგორც ქვაკუთხედს მისი არასწორი ქმედებების სწორად გადახედვისა და ფართო საზოგადოებისთვის აქტიურად გაცნობისთვის საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

 

დაგეგმილი აქტივობები:

 

- 2023 წლის ოქტომბერში აჭარაში აღმოჩენილი პირველი მასობრივი სამარხების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზება;

 

-  აჭარაში განხორციელებული პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა შესახებ წიგნის მომზადება და გამოცემა ქართულ ენაზე 300 ეგზემპლარად. წიგნი შედგენილი იქნება სამეცნიერო სტატიებისა და პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ბიოგრაფიებისგან;

 

-  წიგნის პრეზენტაცია და ღია ლექციების გამართვა უმაღლეს სასწავლებლებში, სკოლებში, ბიბლიოთეკებსა და სხვა დაწესებულებებში.

 

ბიუჯეტი და აქტივობები

ხელშეკრულება 1 

ხელშეკრულება 2

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს კონფერენციის გამართვასა და წიგნის გამოცემას, რაც საბჭოთა წარსულის სწორად გააზრებასა და შესწავლაში დაეხმარება ფართო საზოგადოებას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

 

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული მხარდაჭერა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2023-2026 SEK 16, 500, 000

                       

 

 

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციული მხარდაჭერა
დონორი ორგანიზაცია: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)
პროექტის ნომერი: No. 16488
ბიუჯეტი: SEK 16, 500, 000  (შვედურიკრონა)
ხანგრძლივობა: 1 ივლისი 2023 – 30 ივნისი 2026

 

ძირითადი მიზნები

პროექტის მიზანია სახელმწიფოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კორუფციასთან ბრძოლა, საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, დემოკრატიული ინსტიტუტების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ხელშეწყობა, კანონის უზენაესობის მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება,   ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკის მხარდაჭერა, დემოკრატიული დეცენტრალიზაციისა და დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესების ხელშეწყობა, საბჭოთა წარსულის შესწავლა, ანალიზი და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, მედიისა და ადამიანის უფლებების დაცვა და გადაუჭრელი პრობლემების მოგვარების მიზნით ინოვაციების ხელშეწყობა.

 

 

პროექტის აღწერა

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საქართველომ მიაღწია საერთო პროგრესს დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის, კარგი მმართველობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების შემუშავების, ასევე, მმართველობის ეფექტურობისა და სამართლიანობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. თუმცა, ეს პროცესები საგრძნობლად შენელდა არაერთი მიზეზის გამო. ქვეყანა ამჟამად დგას ისეთი სერიოზული გამოწვევების წინაშე, როგორიცაა არაფორმალური მმართველობა, ძალაუფლების არათანაბარი კონცენტრაცია, სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაკლებობა, მაღალი დონის კორუფცია და მნიშვნელოვანი რეფორმების გაგრძელების პოლიტიკური ნების არარსებობა. გარდა ამისა, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა უარყოფით გავლენას ახდენს ქართულ დემოკრატიაზე. რუსეთის აგრესიამ უკრაინაში თავისი გავლენა იქონია როგორც რეგიონზე, ასევე საქართველოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და საერთაშორისო ურთიერთობებზე.

 

დასახელებული გამოწვევები  ცხადყოფს აშკარა აუცილებლობას, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მხარი დაუჭიროს საქართველოს დემოკრატიულ და პროდასავლურ განვითარებას და საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, რათა სახელმწიფომ მაქსიმალურად გამოიყენოს შესაძლებლობების ფანჯარა. დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესების, კარგი მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობისა და სტრუქტურული და საკანონმდებლო რეფორმების/ცვლილებების წარმატებით ადვოკატირების 14 წლიანი გამოცდილებით, IDFI აპირებს დაუპირისპირდეს საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის წინაშე მდგარ გამოწვევებს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევის, მონიტორინგისა და ადვოკატირების გზით. უფრო კონკრეტულად, ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულების მიზნით IDFI იმუშავებს სხვადასხვა მიმართულებაზე, კორუფციასთან ბრძოლის ძირითადი მიზნების მიღწევაზე, საჯარო ინსტიტუტების გამჭვირვალობის ამაღლებაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდაზე, კანონის უზენაესობის უმაღლესი სტანდარტების დამკვიდრებაზე, უფრო ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკის მხარდაჭერაზე, დემოკრატიული დეცენტრალიზაციისა და დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესების ხელშეწყობაზე, მედიისა და ადამიანის უფლებების დაცვასა და პრობლემების გადასაჭრელად ინოვაციების ხელშეწყობაზე.

 

ამ მიზნების მისაღწევად IDFI იმუშავებს ყველა რელევანტურ საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოებრივ დაინტერესებულ მხარესთან. ორგანიზაცია ასევე აქტიურად გამოიყენებს სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო ქსელებს და პლატფორმებს არჩეულ სფეროებში დადებითი ცვლილებების მიღწევის მიზნით. ბოლოს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მასშტაბური შედეგების მიღწევას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობით, როგორიცაა განათლება, გენდერი და გარემოს დაცვა. ორგანიზაცია მნიშვნელოვან ყურადღებას გაამახვილებს მონიტორინგისა და საზოგადოებრივი ზედამხედველობის პროექტებზე, ასევე, კონსულტაციისა და შესაძლებლობების განვითარების პროექტებზე რეგიონში და გლობალურად.

 

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია სახელმწიფოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კორუფციასთან ბრძოლა, საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა,...

იხილეთ მეტი →
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისთვის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და გამჭვირვალობის სტანდარტების გაზრდა ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი და კორეის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2023-2024 € 34,990

  

პროექტის სახელწოდება: ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისთვის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და გამჭვირვალობის სტანდარტების გაზრდა

დონორი ორგანიზაცია: ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი და კორეის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პროექტის ნომერი: 22310350

ბიუჯეტი: EUR 34,990

ხანგრძლივობა:  1 ივნისი, 2023 – 1 ივნისი, 2024

პარტნიორი ორგანიზაციები:  KohoVolit.eu (ჩეხეთის რესპუბლიკა და სლოვაკეთი), K-Monitor Public Benefit Association (უნგრეთი), Citizens Network Watchdog Poland (პოლონეთი)

 

აღწერა

 

კომპანიების ბენეფიციარ მესაკუთრეთა შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მაღალი დონის და საერთაშორისო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დაწესებულმა სანქციებმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა საკითხის მნიშვნელობა. საქართველოს ჯერ კიდევ არ მიუღია ბენეფიციარ მესაკუთრეთა სტანდარტები, რის გამოც სადამკვირვებლო ჯგუფებისთვის რთულია ეფექტურად დაამონიტორინგონ საეჭვო კომპანიების საქმიანობა. მათ ამისთვის სხვადასხვა უწყებისგან უნდა მოითხოვონ ინფორმაცია და სხვადასხვა პლატფორმებიდან შეაგროვონ მონაცემები. გარდა ამისა, აქვთ შესაბამისი მონაცემების შეგროვების გამოცდილების ნაკლებობა. რაც შეეხება ვიშეგრადის ქვეყნებს, როგორც წინა რეგიონულმა ანალიზმა აჩვენა, მართალია მათ მიღებული აქვთ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ არსებული სტანდარტები, საერთაშორისო სტანდარტები სრულყოფილად მაინც არ არის დანერგილი. გარდა ამისა, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ბენეფიციარ მესაკუთრეთა მონაცემების საჯარო ხელმისაწვდომობა. თუმცა, სასამართლომ დაადასტურა ამ მონაცემებზე ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობა, რაც ხაზს უსვამს ევროკავშირის ქვეყნებში შესაბამისი კანონმდებლობის არსებობისთვის ადვოკატირების საქმიანობის გაგრძელებისა და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებული მიდგომების გამოყენებას. 

 

ამავდროულად, ხელისულების ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად, მნიშვნელოვანია კომპანიების ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ მეტი მონაცემის ხელმისაწვდომობა, ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგის წახალისება და ბენეფიციარი მესაკუთრეების სტანდარტების ადვოკატირება, რისთვისაც მნიშვნელოვანია ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილებისა და ნასწავლი გაკვეთილების გათვალისწინება.

 

 

პროექტის მიზნები

 

IDFI, ვიშეგრადის ქვეყნებიდან პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, მიზნად ისახავს, ა) ადგილობრივი და რეგიონული ღონისძიებებით, გააგრძელოს ბენეფიციარი მესაკუთრეების სტანდარტების ადვოკატირება; ბ) გააძლიეროს საქართველოში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფები და ზოგადად საზოგადოება, კვლევის, შესაძლებლობების გაძლიერების, ხელისუფლების მონიტორინგისა და საჯარო მონაცემის უკეთესი ხელმისაწვდომობით; გ) შეაგროვოს საქართველოში ყველაზე გავლენიანი/დიდი კომპანიების ბენეფიციარი მესაკუთრეების მონაცემები და გამოაქვეყნოს ყოვლისმომცველი მონაცემთა ბაზა.

  

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 

- სამუშაო შეხვედრა ბენეფიციარ მესაკუთრეთა საკითხზე

 

- ხელისუფლების მონიტორინგის საკითხებზე ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის/აქტივისტებისთვის/სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის

 

- საქართველოსა და ვიშეგრადის ქვეყნებში ბენეფიციარი მესაკუთრეების გამჭვირვალობის საკითხზე ანალიტიკური ნაშრომების მომზადება

 

- რეგიონული/საერთაშორისო ჰიბრიდული კონფერენცია ბენეფიციარი მესაკთრეების გამჭვირვალობისა და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების საკთხებზე

 

- ახალი მონაცემთა ბაზების მომზადება, ბენეფიციარი მესაკუთრეების მეფინგი და DataLab.ge-ის განახლება ახალი მონაცემებით

 

- ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგი და ანალიტიკური/საგამოძიებო სტატიების მომზადება

 

 

ხელშეკრულება 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ადგილობრივი და რეგიონული ღონისძიებებით, გააგრძელოს ბენეფიციარი მესაკუთრეების სტანდარტების ადვოკატირება; და გააძლიეროს საქართველოში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფები და ზოგადად საზოგადოება, კვლევის, შესაძლებლობების გაძლიერების, ხელისუფლების მონიტორინგისა და საჯარო მონაცემის უკეთესი ხელმისაწვდომობით.

იხილეთ მეტი →
სამხრეთ კავკასიის და ვიშეგრადის ქვეყნების საერთო მეხსიერება - ოკუპანტები თუ განმათავისუფლებლები? დემოკრატია თუ ტირანია? ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი 2023-2024 € 13,812.27

  

 

პროექტის სახელწოდება: სამხრეთ კავკასიის და ვიშეგრადის ქვეყნების საერთო მეხსიერება - ოკუპანტები თუ განმათავისუფლებლები? დემოკრატია თუ ტირანია?

დონორი ორგანიზაცია: ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი

გრანტის ნომერი: 22230312

წამყვანი ორგანიზაცია: Post Bellum (ჩეხეთი)

საერთო ბიუჯეტი:49,954.00 EUR

IDFI-ის ნაწილი: 13,812.27EUR

ხანგრძლივობა: 01.04.2023 -  30.09.2024

 

 

პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია და პარტნიორები:

 

Post Bellum 2001 წელს, ჟურნალისტებისა და ისტორიკოსების მიერ ჩეხეთში დაფუძნებული არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც დოკუმენტურად ასახავს მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენების მოწმეების მოგონებებს და ცდილობს ამ ამბების ფართო საზოგადოებაში გავრცელებას. ორგანიზაცია თვლის, რომ მოწმეებს უნდა ჰქონდეთ თავიანთი ამბების მოყოლის შესაძლებლობა და რომ ეს ისტორიები ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს - სწორედ ამ ხედვით შეიქმნა Post Bellum.

 

Post Bellum–ის მთავარი პროექტია „ერების მეხსიერება“ (Memory of Nations), იმ ადამიანების მოგონებათა კრებული, ვინც  მე–20 საუკუნის ტოტალიტარული ეპოქა გამოიარა, ასევე ფოტოები, გაზეთები და სხვადასხვა ისტორიული ჩანაწერი. კრებული 12,000-მდე ისტორიისაგან შედგება და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია ონლაინ, მონაცემთა ბაზის საშუალებით.

 

პროექტის პარტნიორები:

 

- სლოვაკეთი - Post Bellum SK

 

- პოლონეთი - Krzyzova Foundation for Mutual Understanding in Europe

 

- უნგრეთი - Terra Recognita Foundation

 

- სომხეთი - „Hazarashen“ Armenian Center for Ethnological Studies

 

პროექტის მიზნები:

 

პროექტის მიზანია წარსულის მოწმეთა დოკუმენტირება სომხეთსა და საქართველოში, რომლებსაც შეუძლიათ გადმოსცენ საერთო კომუნისტურ წარსულთან დაკავშირებული ცხოვრებისეული ისტორიები. პროექტის მონაწილეები საქართველოდან და სომხეთიდან გაივლიან ტრენინგებს და დაესწრებიან ვორქშოფებს ზეპირი ისტორიების დოკუმენტირების მეთოდოლოგიის შესახებ.

 

პროექტის მთავარი მიზანია არა მხოლოდ მოწმეთა ცხოვრებისეული ისტორიების დოკუმენტირება, არამედ მათი რედაქტირება, გამოქვეყნება და საგანმანათლებლო მიზნებით  გამოყენებაცაა. პროექტი გამიზნული იქნება როგორც პლატფორმა, რომელიც აამაღლებს ახალგაზრდა თაობის ცოდნას ექსპერიმენტული სემინარების მეშვეობით.

 

პროექტის მთავარი პროდუქტი იქნება მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი, რომლშიც აისახება პროექტში მონაწილე ერების საერთო წარსული. პროექტი მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას სხვადასხვა ერსა და ხალხს შორის, განსაკუთრებულ ხაზგასმით ისტორიის განმეორებითობასა და ადამიანების უნარზე - ვერაფერი ისწავლოს წარსულის შეცდომებიდან. პროექტი მიზნად ისახავს ღირებული გაკვეთილების ჩვენებას ახალი თაობებისთვის ექსპერიმენტული სემინარების საშუალებით, წაახალისებს მათ, რათა გაკვეთილები სწორად გაიაზრონ და გაითავისონ.

 

დაგეგმილი აქტივობები:

 

- გახსნითი შეხვედრის ორგანიზება თბილისში სლოვაკ, ჩეხ, უნგრელ, პოლონელ და სომეხ პარტნიორებთან ერთად - პროექტის პრინციპების განსაზღვრა და შემდგომი აქტივობების დაგეგმვა.

 

- ონლაინ ვორქშოფების სერია, რომლის მიზანია თვითმხილველთა მონათხრობის სწორად დოკუმენტირების გამოცდილების გაზიარება ქართველი და სომეხი ისტორიკოსებისა და დოკუმენტალისტებისთვის.

 

- საქართველოში 10-ზე მეტი თვითმხილველის ვიდეოს ჩაწერა, რომლებმაც გამოცადეს საბჭოთა „თავისუფლება“ და მოუწიათ რკინის ფარდის მიღმა ცხოვრება.

 

- თვითმხილველთა ვიდეოების დამუშავება და გამოქვეყნება 8 ენაზე: პროექტში ჩართული ქვეყნების ენებზე, ინგლისურად და რუსულად.

 

- დოკუმენტური ფილმის - „განთავისუფლებული და ოკუპირებული? თავისუფლება თუ ტირანია?“ - შექმნა ჩაწერილ ინტერვიუებზე დაყრდნობით.

 

- დოკუმენტური ფილმის პრემიერა და ჩვენება სამიზნე ჯგუფებისთვის (სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები და ა.შ.). დისკუსიების მოწყობა ფილმის ჩვენების პარალელურად.

 

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია წარსულის მოწმეთა დოკუმენტირება სომხეთსა და საქართველოში, რომლებსაც შეუძლიათ გადმოსცენ საერთო კომუნისტურ წარსულთან დაკავშირებული ცხოვრებისეული ისტორიები.

იხილეთ მეტი →
სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და სამართალწარმოების გზით USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა 2023 $ 24,850

     

პროექტის სახელწოდება: სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და სამართალწარმოების გზით

დონორი: USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა

პროექტი ნომერი: G-2126-23-211-3047-20

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2023 - 30 ნოემბერი, 2023

გრანტის ოდენობა: $ 24,850.00

 

პროექტის აღწერა

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სასამართლო აქტების ხელმისაწვდომობას მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით. პროექტის აქტივობები ფოკუსირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილების იმპლემენტაციაზე,განხორციელდება მისი აღსრულების მონიტორინგი,  ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები პარლამენტის წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან, მომზადდება ანალიტიკური ანგარიში, ადვოკატირება გაეწევა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს. ასევე, პროექტის გუნდი დაიწყებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას სასამართლო გადაწყვეტილებების პროაქტიულად გამოქვეყნების მოთხოვნით.

 

პროექტის მიზანი

 

პროექტის მთავარი მიზანი სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

 

პროექტის ამოცანები

 

- 2019 წლის 7 ივნისის საკონსტიტუციოსასამართლოს გადაწყვეტილების იმპლემენტაციის მონიტორინგი;

 

- სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება/ადვოკატირება;

 

- სასამართლო აქტების ხელმისაწვდომoბის შესახებ ანგარიშის მომზადება, კანონმდებლობსა და პრაქტიკაში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება;

 

- სასამართლო აქტების გამოქვეყნების მოთხოვნით სასამართლოში სარჩელის შეტანა.

 

 

აქტივობები

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მთავარი მიზანი სასამართლო აქტებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა.

იხილეთ მეტი →
საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი 2021-2024 GEL 328,259

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით
დონორი ორგანიზაცია: Deloitte Consulting LLP, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ფარგლებში.
გრანტის ნომერი: R-2010-00014
სრული ბიუჯეტი:328,259 ლარი
ხანგრძლივობა: 2021 წლის 5 აპრილი - 2024 წლის 4 ოქტომბერი

 

პროექტის მოკლე აღწერა და მიზნები

 

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. პროექტის ფარგლებში შეირჩევა შესაბამისი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც დაექვემდებარებიან შეფასებას და განხორციელდება ცნობიერების ამაღლების აქტივობები (შეხვედრები, ტრენინგები, სემინარები) თბილისსა და რეგიონებში.

 

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება დაეფუძნება პოლიტიკის შემუშავების წინასწარ განსაზღვრულ ოთხ ეტაპს: პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი, კანონპროექტის ტექსტის შემუშავების ეტაპი, ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან და Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასება. შესაბამისად საჯარო და კერძო დიალოგის შეფასების მექანიზმი მიანიჭებს რეიტინგებს შერჩეულ კანონებს და რეგულაციებს შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

 

- პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არა-სახელმწიფო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავების თავდაპირველ პროცესში. მოცემულ ეტაპზე შემუშავებული კონცეფცია საფუძვლად ედება შემდგომ საკანონმდებლო ცვლილებას, თუმცა ამ ეტაპზე დაწყებული არ არის კანონპროექტის ტექსტზე მუშაობა;

 

- კანონის/რეგულაციის ტექსტზე მუშაობის ეტაპი - ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არასამთავრობო დაინტერესებული მხარეების (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს) ან ექსპერტების (პროფესორები, იურისტები, ეკონომისტები, აკადემია, კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) ჩართულობა უშუალოდ კანონპროექტის/რეგულაციის ტექსტის შემუშავების პროცესში;

 

- Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასების ეტაპი - კანონპროექტთან დაკავშირებით რეგულირების გავლენის შეფასების ხარისხის შეფასება.

 

- ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან: ამ ეტაპზე ფასდება კანონპროექტის ავტორების მცდელობა (i) საჯარო გახადონ და გაავრცელონ დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილება, როგორც დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ისე ფართო საზოგადოებაში (კერძო სექტორი, ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მხარე რომელზეც პოლიტიკას პირდაპირი გავლენა აქვს და ფართო საზოგადოება); (ii) ასევე ფასდება საზოგადოების მხრიდან კომენტარების მიღებისთვის გადადგმული ნაბიჯების შესაბამისობა და ხარისხი.

 

აქტივობები (აქტივობების დაწყების თარიღი 01 მაისი, 2021):

 

1) მოსამზადებელი პერიოდი: მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა

 

2) ინტერვიუების და საინფორმაციო სესიების ჩატარება

 

3) შერჩეული ექვსი მუნიციპალიტეტის ანალიზი.

 

4) პროექტის მონიტორინგი და ანგარიში მომზადება

 

5) საჯარო და კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასების კვლევის მომზადება

 

6) საბოლოო პრეზენტაცია და სოციალური აქტივობები, მედიასთან თანამშრომლობა

 

აქტივობები

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასების პრაქტიკის გაგრძელება, მოცემული მექანიზმის განვრცობა რეგიონებში და დიალოგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაინტერესებულ მხარეებს, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში. 

იხილეთ მეტი →