პროექტები

2018-2021 წლებში, ორგანიზაცია NGOsource შეამოწმა IDFI-ის ფინანსური და ორგანიზაციული გამართულობა და შედეგად IDFI-ს აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის ფინანსურ და ორგანიზაციულ გამართულობას და დამატებითი შემოწმების გარეშე გამარტივებული და სწრაფი პროცედურით გადასცეს ორგანიზაციას გრანტი.

პროექტი დონორი პერიოდი თანხა ხელშეკრულება
სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 1 Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022 GEL 23,460

 

 

პროექტის სახელწოდება: სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 1
დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 
ბიუჯეტი: 23,460 ლარი
ხანგრძლივობა: 12.01.2022 -  31.03.2022

 

დეზინფორმაციული ნარატივები, რომლებიც შიდა ქართლში სტალინის მიმართ სენტიმენტებსა და ნოსტალგიას ეფუძნება, თაობიდან თაობას გადაეცემა და კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონის იდენტობის ჩამოყალიბებაში. სტალინის კულტის მუდმივი ინსტრუმენტალიზაციის გამო, რეგიონი კვლავ საზრდოობს სტალინის გარშემო არსებული მითებით.

 

ზემოაღნიშნული გამოწვევის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, ხელი შევუწყოთ სტალინისა და საბჭოთა პერიოდის მიმართ გაღრმავებული ნოსტალგიის დეესკალაციას და ხელი შევუშალოთ ამ შეხედულებების მომავალი თაობებისთვის, ყოველგვარი კრიტიკული მიდგომის გარეშე, გადაცემას. გორის, როგორც შიდა ქართლის ცენტრის, ისტორიული იდენტობა მკვეთრად არის გადაჯაჭვული სტალინის ფიგურასთან, რომელიც  ხელს უშლის რეგიონის განსხვავებული ისტორიული როლის ან ტურისტული პოტენციალის განვითარების ალტერნატიულ განვითარებას.

 

ქალაქის პრესაბჭოთა ისტორიული წარსულის ხაზგასმით, ამ პერიოდის ისტორიის აღდგენითა და რეგიონის ცენტრალური ქალაქისთვის (გორი) „იდენტობის რუკის“ შექმნით, პროექტი მიზნად ისახავს ახალი იდენტობისა და პოზიტიური თვითიდენთიფიკაციის განსხვავებული წყაროს შექმნას. პროექტი არა მხოლოდ ახალი იდეების შეთავაზებას გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, არამედ ასევე მოიაზრებს მათი, როგორც პროექტის მთავარი აუდიტორიის, ამ განახლებული ნარატივის შექმნაში და შენარჩუნებაში ჩართვას.

 

შეიქმნება, საარქივო მასალებზე და ისტორიულ ანალიზზე დაფუძნებული, ქალაქის ახალი „იდენტობის რუკა“, რომელიც ხაზს გაუსვამს გამორჩეულ ისტორიულ მომენტებსა და ფიგურებს, როგორც ქალაქის უნიკალურობისა და მდიდარ ისტორიის მახასიათებლებს. 

 

პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს თაობათაშორის დიალოგს, მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ჩართვას თავიანთი ქალაქის, მისი უნიკალური ისტორიისა და ალტერნატიული იდენტობის განხილვაში. “იდენტობის რუკა“ და შესაბამისი საინფორმაციო ბანერები ქალაქის გარშემო და ვირტუალურ სივრცეში იქნება საწყისი წერტილი დიალოგის დასაწყებად.

 

პროექტის მიზნები:

 

- გორის/შიდა ქართლის ალტერნატიული ისტორიის შესახებ ცნობიერების გაზრდასა და   სტალინის ფიგურის ჩანაცვლებაში წვლილის შეტანა;

 

- რეგიონის/ქალაქის ისტორიასთან დაკავშირებული საარქივო მასალების მოძიება, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და ვიზუალიზაცია;

 

- ახალი ქალაქის ისტორიაზე დაფუძნებული  “იდენტობის რუკის“ შექმნა, რომელიც გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს სტალინის ფიგურას, როგორც ქალაქის სიამაყის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს;

 

- ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ქალაქის იდენტობის შესახებ დისკუსიაში; 

 

- აქამდე უცნობი ადამიანების, ტრავმისა და ტრიუმფის მეხსიერების ადგილებისა და მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტების აღნიშვნა და ხაზგასმა; 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- შიდა ქართლისა და მისი მცხოვრებთა ისტორიის, მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენებისა და ადგილების კვლევა;

 

- მოსახლეობის ნაწილისგან ზეპირი ისტორიების შეგროვება კონკრეტულ საკითხებსა და პიროვნებებზე;

 

- ონლაინ და ფიზიკური პლატფორმების იდენტიფიცირება, სადაც უნდა  განთავსდეს გამოკვლეული და დამუშავებული ინფორმაცია;

 

- ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, საჭირო ნებართვების მოპოვება;

 

პროექტის აქტივობები

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება, საარქივო მასალებზე და ისტორიულ ანალიზზე დაფუძნებული, ქალაქის ახალი „იდენტობის რუკა“.

იხილეთ მეტი →
ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - პირველი ეტაპი Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2021-2022 GEL 23.200

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - პირველი ეტაპი
დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 
ბიუჯეტი: 23, 200 ლარი|
ხანგრძლივობა: 2021 წლის 19 ოქტომბერი – 2022 წლის 18 თებერვალი

 

გამომდინარე იქიდან, რომ რუსული კომპანიების წილი ქართულ ბაზარზე სულ უფრო მზარდია, შემოთავაზებული კვლევითი პროექტის ფარგლებში IDFI მიზნად ისახავს 6 წლის შემდეგ განაახლოს ორგანიზაციის მიერ შედგენილი ანგარიში: „რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში“ და შეავსოს იგი ახალი კომპანიების კვლევით, რომლებიც ეკუთვნის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს და მათთან დაკავშირებულ პირებს. ანგარიშში დეტალურად იქნება შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული, ელექტროენერგიის, წყლის რესურსების, ტურიზმის, ნავთობისა და გაზის, სამთო-მოპოვებით, მინერალური წყლების, კომუნიკაციების, ელმავლების მშენებლობის, საბანკო და საინვესტიციო სექტორებში, საქართველოში მოქმედი კომპანიების მუშაობა, რესურსები და კავშირები.

 

ბიზნესი ხშირად უკავშირდება სოციალურ-პოლიტიკურ აქტორებს და გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებზე. ჩვენ მნიშნელოვნად მიგვაჩნია პოლიტიკური, სამოქალაქო და მედია სექტორებისა და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ ბიზნეს კომპანიებს შორის კავშირების გამოძიება . ეს მოგვცემს დაფინანსების წყაროების შესახებ მკაფიო სურათს იმ მავნე პოლიტიკური, მედიის და სამოქალაქო აქტორების უკან, რომლებიც აქტიურად ავრცელებენ დეზინფორმაციას ქვეყანაში. Ამისთვის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მონიტორინგს გაუწევს შემოწირულობებს, ლობირების შემთხვევებს და სხვა სახის კავშირებს კომპანიებსა და საზოგადოებრივ აქტორებს შორის, რათა მოხდეს რუსული კაპიტალის და პოლიტიკური ორგანიზაციების ქსელის შესწავლა. სამ ეტაპად დაყოფილი პროექტის შედეგად, IDFI გეგმავს შექმნას საქართველოში რუსეთის კაპიტალის რუკა, რომელიც შემდგომ ინტეგრირებული იქნება ქართული დეზინფორმაციის ეკოსისტემის რუქაზე.

 

პროექტის მიზნები:

 

- ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა;  

- რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებსა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ, სამოქალაქო და მედიის წარმომადგენლებს შორის კავშირების გამოძიება და შესწავლა;

- რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და რუსული დეზინფორმაციის საკითხებზე ორიენტირებული სამოქალაქო საზოგადოებისა და კვლევითი ორგანიზაციებისთვის, ასევე მედიასაშუალებებისათვის ეფექტური მეთოდოლოგიისა და გადამოწმებული ინფორმაციის წყაროს შექმნა; 

- საქართველოს მთავრობისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს პოლიტიკურ გარემოში რუსული კაპიტალის მავნე გავლენების შესახებ;

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- პირველ ეტაპზე, ინფორმაციის შეგროვება საჯარო სააგენტოებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა ღია წყაროებიდან შემდეგი ოთხი დარგობრივი მიმართულებით: კომუნიკაციები, საბანკო, სამთო და მინერალური წყლები.

 

- 2015 წლის ანგარიშში შესწავლილი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის განახლება.

 

- ანალიტიკური შუალედური ანგარიშის მომზადება.

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა.

იხილეთ მეტი →
ინტერ-რელიგიური ურთიერთგაგება გრაფიკული ხელოვნების საშუალებით International Coalition of Sites of Conscience 2021 $2,850

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: ინტერ-რელიგიური ურთიერთგაგება გრაფიკული ხელოვნების საშუალებით
დონორი ორგანიზაცია: International Coalition of Sites of Conscience
ბიუჯეტი: $2,850
ხანგრძლივობა: 6 სექტემბერი - 10 დეკემბერი. 2021

 

2019 წელს ცნობილი გახდა აჭარაში, საქართველოში 1937-1938 წლების საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხების აღმოჩენის თაობაზე. აღნიშნული მოვლენა უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის, ვინაიდან რეპრესირებულთა ისტორიების შესწავლას, მათთვის სათანადო პატივის მიგებასა და ხსოვნის უკვდავყოფას დიდი როლი აქვს ქვეყნების კოლექტიური მეხსიერების ფორმირებასა და ტოტალიტარული წარსულის გააზრებაში, რასაც ადასტურებს სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამოცდილებაც.

 

აღნიშნული პროექტის ძირითადი მონაწილეები იქნებიან წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია-პანსიონის მოსწავლეები, რომლებიც შექმნიან კომიქსებს რეპრესირებული ადამიანების ისტორიებზე, მათ შორის მუსლიმურ და ქრისტიანულ თემს შორის რელიგიური ურთიერთგაგების წარმოჩენის მხრივაც. გავრცელებული კომიქსებით, რომლებიც შეეხება კონკრეტულ მსხვერპლთა ისტორიებს, საზოგადოებაში გაჩნდება ახალი ცოდნა რეპრესიების მიმართ, კიდევ უფრო დიდი ემპათია მათ შორის რელიგიური უმცირესობის ჯგუფი მსხვერპლების მიმართ.

 

კომიქსები გავრცელდება ისევე როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო კოალიციის არხებითაც.

 

რეპრესირებულთა საკითხით ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის. აღნიშნული პროექტით,  საზოგადოება, ხელისუფლება და გადაწყვეტილების მიმღები პირები კიდევ ერთხელ დაინახავენ, რა მნიშვნელობას ატარებს მსხვერპლთა ხსოვნის საკითხი საზოგადოებისთვის, რომ ეს თემა არ არის მეორეხარისხოვანი და მათ შორის ახალი თაობაც ჩართულია მის პოპულარიზაციაში. 

 

პროექტის მიზნები

 

- აჭარაში აღმოჩენილი მასობრივი სამარხების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;

- ადგილობრივ მუსლიმ და ქრისტიან მოსახლეობას შორის დიალოგის წახალისება;

- სახელმწიფოს დაინტერესება აჭარაში აღმოჩენილი სამარხების საკითხით.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 

- ლექციები და დისკუსიები რეპრესიების თემაზე

- 3 თემატური კომიქსის დახატვა 

- კომიქსების გავრცელება და სხვა პიარ აქტივობები

- შექმნილი ნამუშევრების წარდგენა კოალიციისთვის

 

აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია აჭარაში აღმოჩენილი მასობრივი სამარხების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.

იხილეთ მეტი →
პირადი ცხოვრების ონლაინ სივრცეში დაცულობა საქართველოში ინტერნიუსი და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2021 $14,987

პროექტის სახელწოდება: პირადი ცხოვრების ონლაინ სივრცეში დაცულობა საქართველოში

დონორი ორგანიზაციები: ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
ბიუჯეტი: $14,987.50
პროექტის ხანგრძლივობა:  2021 წლის 26 აგვისტო – 2021 წლის 25 ნოემბერი

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის ფარგლებში IDFI მიზნად ისახავს კვლევის ჩატარებას და ანალიტიკური მასალების მომზადებას (მაგ. ბლოგები, სტატიები, ანგარიში), რომელიც გამოავლენს საქართველოში ციფრული კონფიდენციალობის დაცვის კუთხით არსებულ მთავარ გამოწვევებს, მოახდენს საჭირო ღონისძიებების იდენტიფიცირებას და შეიმუშავებს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ რეკომენდაციებს, რათა ხელი შეუწყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ამ მიმართულებით ადვოკატირების კამპანიების წამოწყებას. ციფრული კონფიდენციალობა - ეს არის ქოლგა-ტერმინი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ციფრულ უფლებებს, ინფორმაციის თავისუფლებასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვას. შესაძლოა გამოვყოთ სამი ძირითადი გამოწვევა - კიბერშეტევები, პერსონალურ მონაცემთა დარღვევის ფაქტები და მანიპულირებული ონლაინ მასალა. გამომდინარე იქიდან, რომდღესდღეობით, პერსონალური მონაცემების უმეტესობა განთავსებულია ციფრულ სისტემებსა და ქსელებში, კიბერშეტევების სიხშირიდან გამომდინარე ვაწყდებით პირის პერსონალური მონაცემების დარღვევის ფაქტებს, რაც ხელყოფს მათ ციფრულ უფლებებსა და კონფიდენციალობას. გარდა ამისა, ადამიანის სხვა ფუნდამენტური უფლებები და ციფრული თავისუფლებების კომპონენტები - ინფორმაციის თავისუფლება და ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობა - იზღუდება მანიპულირებული ონლაინ მასალის გამიზნულად გამოყენებით, მათ შორის პოლიტიკური აქტორების მიერ გავრცელებული მანიპულირებული მასალით, აგრეთვე ყალბი ანგარიშებისა და გვერდების შექმნით. არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე, როდესაც საფრთხე ექმნება ინტერნეტის თავისუფლების   ძირითად კომპონენტებს, საჭიროა ერთიანი და ყოვლისმომცველი მიდგომის შემუშავება. სწორედ ამ მიზნით, საქართველოში ციფრული კონფიდენციალობის დაცვის შესაფასებლად, მასთან დაკავშირებული გამოწვევების იდენტიფიცირებისთვის და ეფექტური მიდგომების შემუშავებისთვის, IDFI-ის კვლევა კიბერუსაფრთხოებაზე, პერსონალური მონაცემების ონლაინ სივრცეში დაცვასა და მანიპულირებული ონლაინ მასალის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ერთდროულად აიღებს ორიენტირს.

 

საქართველოში ციფრული თავისუფლებებისა და კონფიდენციალობის დასაცავად, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება კიბერუსაფრთხოების, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და მანიპულირებული ონლაინ მასალის მიმართულებით, შემდგომ კი, გამოვლენილ საფრთხეებთან საბრძოლველად რეკომენდაციების შემუშავება - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, შესაბამისი ადვოკატირების კამპანიების დანერგვისა და ერთიანი მიდგომის განხორციელების გზით.

 

ამ მიზნით, პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი აქტივობების განხორციელებას:

  

1. მონაცემების შეგროვება

2. ინტერვიუების / ფოკუს ჯგუფების ჩატარება

3. მონაცემთა ანალიზი

4. ბლოგებისა და ფინალური ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება

5. ანგარიშის მიგნებებზე დაყრდნობით ვიზულური მასალის მომზადება და გავრცელება

6. შემუშავებულ პოლიტიკის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით დისკუსიის გამართვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით

7. სტუდენტებისთვის ონლაინ ლექციის გამართვა ციფრული კონფიდენციალობის შესახებ, კვლევის მიგნებებზე დაყრდნობით

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში ციფრული თავისუფლებებისა და კონფიდენციალობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, შესაბამისი ადვოკატირების კამპანიების დანერგვა.

 

 

იხილეთ მეტი →
სასწავლო ვიზიტი თბილისში ევრაზიის ფონდის წარმომადგენლობა 2021 $6,500.00

 

 

პროექტის სახელწოდება: სასწავლო ვიზიტი თბილისში
დონორი ორგანიზაცია:  ევრაზიის ფონდის წარმომადგენლობა 
მთლიანი საგრანტო თანხა: 6,500.00 აშშ დოლარი
პროექტის ნომერი:  CSSP-KZ-2021-00017
პროექტის ხანგრძლივობა: 1-30 ივლისი, 2021

 

პროექტის მიზნები და ამოცანები

 

პროექტის მიზანია სასწავლო ვიზიტის ორგანიზება, რომლის ფარგლებშიც დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ საქართველოს გამოცდილებას, კერძოდ, ღიაობისა და გამჭვირვალობის მიმართულებით, განსაკუთრებით ღია ბიუჯეტირებასა და საჯარო ფინანსების გამჭვირვალედ მართვასთან დაკავშირებით. პროექტის მიზანია სასწავლო ვიზიტის მონაწილეებმა ადგილზე გაიზიარონ და შეისწავლონ საქართველოს გამოცდილება ღია მმართველობის პარტნიორობაში (OGP) ჩართულობასთან და ღია ბიუჯეტის ინდექსში (Open Budget Survey) მეხუთე პოზიციის დაკავებასთან დაკავშირებით.

 

პროექტის პირველი ამოცანაა პროექტის მონაწილეებისთვის ხუთ დღიანი სასწავლო ვიზიტის ორგანიზება და დღის წესრიგის შედგენა, რომლის ფარგლებშიც სასწავლო ვიზიტის მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ საქართველოს საბიუჯეტო პოლიტიკას, მათ შორის ძირითად საბიუჯეტო პროცესებს. სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ შეხვედრები ჰქონდეთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე, სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მათ შორის: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისთან, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს და USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) წარმომადგენლებთან. ამავდროულად, სასწავლო ვიზიტის მონაწილეებს აქვთ შესაძლებლობა ეწვიონ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიასა და რუსთავის იუსტიციის სახლს და შესაბამისად ადგილზე შეისწავლონ თუ რა სახის მექანიზმებითა და პრინციპებით ფუნქციონირებს ზემოთ-აღნიშნული საჯარო ინსტიტუტები. 

 

პროექტის მეორე ამოცანაა დაინტერესებულ მხარეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა ჩართულობის, მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესახებ. ასევე მეტად მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველო არის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) წევრი ქვეყანა და შესაბამისად ძალზე საინტერესოა იმ რიგი ვალდებულებების მიმოხილვა, რომლებიც საქართველომ აიღო OGP-ის ფარგლებში. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: სასწავლო ვიზიტის მონაწილეების საჯარო ფინანსებისა და ბიუჯეტირების შესახებ ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების ამაღლება. პროგრამის მონაწილეების გამჭირვალობისა და ღიაობის მექანიზმების შესახებ პრაქტიკული ცოდნითა და უნარებით აღჭურვა, რათა სწორედ მათ შეძლონ ცვლილებებზე ორიენტირებული საზოგადოების ჩამოყალიბება და პოზიტიური გავლენის მოხდენა საკუთარ ქვეყნებში.

 

გრძელვადიანი შედეგები: პროექტის მონაწილეებმა საკუთარ ქვეყნებში ადვოკატირება გაუწიონ გამჭირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და ღიაობის მექანიზმების დანერგვას საჯარო ფინანსებისა და ბიუჯეტირების პროცესში. ასევე, შეძლონ სამოქალაქო ცნობიერების დონის ამაღლება ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ და შესაბამისად ჰქონდეთ სწრაფვა ხელი შეუწყონ საკუთარი სახელმწიფოების OGP-ში გაწევრიანების. 

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია სასწავლო ვიზიტის ორგანიზება, რომლის ფარგლებშიც დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ საქართველოს გამოცდილებას, კერძოდ, ღიაობისა და გამჭვირვალობის მიმართულებით, განსაკუთრებით ღია ბიუჯეტირებასა და საჯარო ფინანსების გამჭვირვალედ მართვასთან დაკავშირებით.

იხილეთ მეტი →
2030 დღის წესრიგის ლოკალიზება საქართველოში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 2021-2022 GEL 162.750

 

 

 

პროექტის დასახელება: 2030 დღის წესრიგის ლოკალიზება საქართველოში
დონორი ორგანიზაცია: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
ბიუჯეტი: 162.750,00 ლარი
კონტრაქტის ნომერი: 83383644
პროექტის ხანგრძლივობა: ივნისი 15, 2021 – თებერვალი 15, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

2019 წლის დეკემბერში საქართველომ მიიღო ყოვლისმომცველი დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 2020-2025, რამაც დეცენტრალიზაციის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახადა. ის მოიცავს ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის მეტი ძალაუფლებისა და შესაბამისი ფინანსების გადაცემას. სრულყოფილად აღსრულების შემთხვევაში, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 2030 დღის წესრიგის ლოკალიზება დაეხმარება და წაადგება დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას - რომელიც 2030 დღის წესრიგის მსგავსად, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, ახალისებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას.

 

საქართველოში ლოკალიზაციის პროცესის დასაწყებად, GIZ-ის პროგრამა - კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის - გეგმავს საქართველოში ადგილობრივი SDG არქიტექტურის ყოვლისმომცველ ანალიზს. ამ ანალიზსა და გამოვლენილ ნაკლოვანებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები საფუძველს დაუდებს ოთხ საპილოტე მუნიციპალიტეტში პირველადი აქტივობების დაგეგმვასა და ჩატარებას საქართველოში ლოკალიზაციის პროცესის დასაწყებად. პილოტური აქტივობების დახმარებით დაგროვილ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შექმნილი გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა და რეკომენდაციები საფუძველს ჩაუყრის საქართველოში 2030 დღის წესრიგის ლოკალიზების წარმატებულად გაფართოების სტრატეგიას.

 

პროექტის მთავარი მიზნები:

 

 - საქართველოში SDG ლოკალიზების ადგილობრივ კონტექსტზე, ნაკლოვანებებსა და რეკომენდაციებზე ყოვლისმომცველი ანალიზი

 

 - ოთხ საპილოტე მუნიციპალიტეტში SDG ლოკალიზების დასაწყებად პირველი აქტივობების განხორციელება

 

აქტივობები

 

ზემოთხსენებული მიზნების მისაღწევად შემდეგი აქტივობები განხორციელდება:

 

1. საქართველოში არსებული სიტუაციის შესწავლა და ადგილობრივ დონეზე SDG-ის დასანერგად შესაბამისი მუნიციპალური კომპეტენციების იდენტიფიცირება. ეს მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 

) ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე SDG 2030 დღის წესრიგის შესრულებაში მუნიციპალიტეტის როლთან დაკავშირებული არსებული რეგულაციების (კანონები და კანონქვემდებარე აქტები) ანალიზი

 

ბ) 4 საპილოტე მუნიციპალიტეტში, ცნობიერების ხარისხი და SDG 2030 დღის წესრიგის შესრულების ვითარება ადგილობრივი დონეზე

 

გ) მონიტორინგი და შეფასება ადგილობრივ დონეზე

 

დ) საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესწავლა

 

ე) ანალიზის საფუძველზე, საქართველოს SDG არქიტექტურის შესახებ ნაკლოვანებებისა და საჭიროებების გამოვლენა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე

 

ვ) რეკომენდაციები - გამოვლენილი ხარვეზების, გამოწვევების, საერთაშორისო პრაქტიკის, პრაქტიკული და ფაქტებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავება.

 

2) ოთხ საპილოტე მუნიციპალიტეტში საპილოტე აქტივობების განხორციელება (ანალიზის რეკომენდაციების გათვალისწინებით)

 

3) შემუშავდება პროექტის საბოლოო ანგარიში

 

4) მოეწყობა საბოლოო პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება მომზადებული ანალიზი და შემუშავებული რეკომენდაციები ფართო საზოგადოებისთვის.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში SDG ლოკალიზების ადგილობრივ კონტექსტზე, ნაკლოვანებებსა და რეკომენდაციებზე ყოვლისმომცველი ანალიზი

იხილეთ მეტი →
მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (პროექტი) ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA) 2021-2022 $ 15,500

 

 

 

პროექტის დასახელება: მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (პროექტი)
დონორი ორგანიზაცია: ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA)
ბიუჯეტი: 15,500 აშშ დოლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: ივნისი 9, 2021 – აპრილი 30, 2022

 

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

მონაცემების გლობალური ბარომეტრი წარმოადგენს ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივის (ILDA) პროექტს, რომელსაც აფინანსებს IDRC ღია მონაცემების განვითარების (OD4D) პარტნიორობის/პროგრამის ფარგლებში.

 

ამ პროექტის მიზანია გააღრმავოს და გააძლიეროს მხარეებს შორის პარტნიორობა მონაცემების ღია ბარომეტრის პირველი გამოცემისთვის კვლევის დიზაინის, განხორციელებისა და უფრო კონკრეტულად, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალურ აზიაში მონაცემების შეგროვების ფაზის ეფექტური მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის.

 

მონაცემების გლობალური ბარომეტრი შექმნის საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის სხვადასხვა სექტორში მონაცემების ხელმისაწვდომობის შესახებ უნიკალურ გლობალურ და რეგიონულ მონაცემებს. როგორც მაღალი დონის კვლევა, ის მიზნად ისახავს გავლენა მოახდინოს ქვეყნების, რეგიონებისა და საერთაშორისო დონეზე პოლიტიკურ დებატებზე და მხარი დაუჭიროს განვითარებაზე ორიენტირებულ მონაცემთა სხვადასხვა ტიპის ინიციატივებს.

 

აქტივობები და ფაზები

 

1. სამაგიდო კვლევა, მონაცემების შეგროვება, ექსპერტული/თემატური გადახედვა - ივნისი 1-აგვისტო 31, 2021

 

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია გააღრმავოს და გააძლიეროს მხარეებს შორის პარტნიორობა მონაცემების ღია ბარომეტრის პირველი გამოცემისთვის კვლევის დიზაინის, განხორციელებისა და უფრო კონკრეტულად, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალურ აზიაში მონაცემების შეგროვების ფაზის ეფექტური მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის.

იხილეთ მეტი →
საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლებაზე საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ევროპის საბჭო 2021 EUR 3 500

 

 

ხელშეკრულების ტიპი/პროექტი: პირდაპირი დაფინანსება/ერთჯერადი კონტრაქტი

კონტრაქტის ნომერი: 8761/2638/01

პროექტის ID/სექტორი: მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში

კონტრაქტის საგანი: საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლებაზე საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა

დონორი: ევროპის საბჭო

ბიუჯეტი: 3 500 ევრო

ხანგრძლივობა: 2021 წლის ივნისი-ივლისი

 

 

პროექტის აღწერილობა:

 

ევროპის საბჭო, 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“. 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლება. უფრო კონკრეტულად, სახელმძღვანელო უნდა განახლდეს შესაბამისი ინფორმაციის გათვალისწინებით უკვე ჩამოყალიბებული სტრუქტურის მიხედვით. 

 

მესამე გამოცემას დაერქმევა სახელმძღვანელო ღია ადგილობრივი მმართველობისა და საჯარო სამსახურში ეთიკის წესების შესახებ და მეორე გამოცემის გარდაქმნის შედეგად სახელმძღვანელოს დაემატება ახალი ქვე-თავები. 

 

აღნიშნულ კონტექსტში შეირჩა სახელმძღვანელოს განახლების განმახორციელებელი მხარე. სახელმძღვანელო განახლდება ყველა იმ ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, რომელიც სახელმძღვანელოს შინაარსთან მოდის კავშირში. სახელმძღვანელო უნდა მოიცავდეს კონკრეტულ ინფორმაციას საჯარო სამსახურში ეთიკის წესების, ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების შესახებ, და ასევე, უნდა აანალიზებდეს შესაბამის ადგილობრივ კანონმდებლობას, კორუფციის ყველაზე გავრცელებულ სახეებსა და კარგ პრაქტიკას.

 

პროექტის ბიუჯეტი და აქტივობები

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლება.

იხილეთ მეტი →
ახმეტისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება USAID-ის კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD 2021-2022 GEL 50,048

 

 

 

პროექტის დასახელება: ახმეტისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება
დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD
პროექტის ნომერი: GGI-SUB-061
ბიუჯეტი: 50,048 ლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მაისი, 2021 – 29 თებერვალი, 2022

 

პროექტის მიზნები

 

პროექტის ძირითადი მიზანია გააძლიეროს ახმეტისა და ცაგერის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

პროექტის კონკრეტული მიზანია ახმეტისა და ცაგერის მერიების მხარდაჭერა შემდეგი მიმართულებით:

 

1) გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პრაქტიკაში დანერგვა და მონიტორინგის მექანიზმების შექმნა;

 

2) კეთილსინდისიერებასა და გამჭვირვალობაზე მერიების თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების აქტივობების ორგანიზება, რათა მათ წარმატებულად შეძლონ ანტიკორუფციული ზომების პრაქტიკაში დანერგვა.

 

პროექტის აქტივობები

 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად, IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

-      დეტალური მეთოდოლოგიის შემუშავება;

-      დეტალური სამუშაო გეგმის შემუშავება;

-      კორუფციული რისკების შეფასება;

-      კორუფციული რისკების შეფასების ანგარიშისა და რეკომენდაციების მომზადება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პირველადი ვერსიების შემუშავება;

-      საჯარო დისკუსიების ჩატარება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დასრულება;

-      ტრენინგ მოდულის შემუშავება;

-      სამოქმედო გეგმის პრაქტიკაში დანერგვის სახელმძღვანელოს მომზადება;

-      შესაძლებლობების განსავითარებლად საჭირო აქტივობების ორგანიზება.

 

დაგეგმილი აქტივობები

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია გააძლიეროს ახმეტისა და ცაგერის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

 

იხილეთ მეტი →
ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD 2021-2022 GEL 48,506

 

 

 

პროექტის დასახელება: ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD

პროექტის ნომერი: GGI-SUB-062

ბიუჯეტი: 48,506 ლარი

პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მაისი, 2021 – 21 თებერვალი, 2022

 

პროექტის მიზნები

 

პროექტის ძირითადი მიზანია გააძლიეროს ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

 

პროექტის კონკრეტული მიზანია ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მერიების მხარდაჭერა შემდეგი მიმართულებით:

 

1) გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პრაქტიკაში დანერგვა და მონიტორინგის მექანიზმების შექმნა;

 

2) კეთილსინდისიერებასა და გამჭვირვალობაზე მერიების თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების აქტივობების ორგანიზება, რათა მათ წარმატებულად შეძლონ ანტიკორუფციული ზომების პრაქტიკაში დანერგვა.

 

პროექტის აქტივობები

 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად, IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

-      დეტალური მეთოდოლოგიის შემუშავება;

-      დეტალური სამუშაო გეგმის შემუშავება;

-      კორუფციული რისკების შეფასება;

-      კორუფციული რისკების შეფასების ანგარიშისა და რეკომენდაციების მომზადება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პირველადი ვერსიების შემუშავება;

-      საჯარო დისკუსიების ჩატარება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დასრულება;

-      ტრენინგ მოდულის შემუშავება;

-      სამოქმედო გეგმის პრაქტიკაში დანერგვის სახელმძღვანელოს მომზადება;

-      შესაძლებლობების განსავითარებლად საჭირო აქტივობების ორგანიზება.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია გააძლიეროს ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

იხილეთ მეტი →
მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით ციფრული უფლებების გაძლიერება შავი ზღვის ფონდი რეგიონული თანამშრომლობისთვის (BST) 2021-2022 $29,700

 

 

  

პროექტის სახელწოდება: მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით ციფრული უფლებების გაძლიერება
დონორი ორგანიზაცია: შავი ზღვის ფონდი რეგიონული თანამშრომლობისთვის (BST)
პროექტის კოდი: BST-21.089.GE25.1
სრული ბიუჯეტი: 29,700 აშშ დოლარი (24,920 აშშ დოლარი, მოთხოვნილი BST-დან)
ხანგრძლივობა: მაისი 1, 2021-იანვარი 1, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ციფრული უფლებების გაძლიერებას, ციფრული თავისუფლებების კუთხით ინტერნეტ/სატელეკომუნიკაციო სექტორის მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებების პროპორციულობისა და საქმიანობის გამჭვირვალობის მონიტორინგითა და ანალიზით. ამ მიზნით, მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით, მომზადდება ანალიტიკური ბლოგ-პოსტები და ყოვლისმომცველი ანგარიში. ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარის მოსაზრებების გასათვალისწინებლად, ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები/ფოკუს ჯგუფ შეხვედრები. მონიტორინგის შედეგები და შემუშავებული პოლიტიკური რეკომენდაციები წარდგენილი იქნება საბოლოო პრეზენტაციის დროს.

 

მიზნები

 

პროექტის ზოგადი მიზანია მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით, საქართველოში ციფრული უფლებების გარანტიების უზრუნველყოფა და გაძლიერება.

ამ მიზნით, პროექტის მთავარი მიზნებია:

 

 - სატელეკომუნიკაციო/ინტერნეტ თავისუფლების მარეგულირებელი საჯარო დაწესებულების ანგარიშვალდებულების გაზრდა;

 

 - აღნიშნული მარეგულირებელი უწყების საქმიანობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა დიალოგის წახალისება და საერთო მოსაზრებების იდენტიფიცირება;

 

 - ინტერნეტ რეგულირების/ციფრული უფლებების კუთხით მარეგულირებელი უწყების საკამათო გადაწყვეტილებებისა და მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირება;

 

 - აღმოჩენილი გამოწვევების შემსუბუქება ანალიზისა და მათი გადაჭრის პოტენციური გზების ძიებით;

 

 - პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავება და მათი კომუნიკაცია ყველა დაინტერესებულ მხარეებთან პოზიტიური ცვლილებების მიღწევის მიზნით.

 

აქტივობები

 

1) მოსამზადებელი პერიოდი: ყოვლისმომცველი მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა

2) სამუშაო შეხვედრების/ფოკუს ჯგუფ ინტერვიუების ჩატარება

3) მონიტორინგი და ანალიზი

4) მონიტორინგის ანგარიში მომზადება

5) პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავება

6) საბოლოო პრეზენტაცია

7) მედიასთან თანამშრომლობა

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ზოგადი მიზანია მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით, საქართველოში ციფრული უფლებების გარანტიების უზრუნველყოფა და გაძლიერება.

 

იხილეთ მეტი →
ადამიანის უფლებები ყველასთვის – II ფაზა გაეროს განვითარების პროგრამა 2021 $8,060

                                                                                               

 

 

პროექტის სათაური: ადამიანის უფლებები ყველასთვის –  II ფაზა
დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
პროექტის ნომერი: 00118263
პროექტის ბიუჯეტი: 8,060 აშშ დოლარი     
პროექტის ხანგრძლივობა: 24 მარტი 2021 – 24 მაისი 2021

 

პროექტის აღწერა

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს პერსონალური მონაცემების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დაცვას. სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარების თანმხლები გამოწვევებისა და ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის მიზნების გათვალისწინებით, პერსონალური მონაცემების დაცვის მხარდაჭერა და გაძლიერება კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. ეს პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ამჟამად არსებული სიტუაციის შეფასებას, განსაზღვრას იმისა, თუ რამდენად არის ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნები მიღწეული, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირებას.  

 

ამ პროექტის ფარგლებში   ობიექტურად შეფასდება ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის მიმართულებები და მომზადდება ჩრდილოვანი ანგარიში, რომელიც მიმოიხილავს არსებულ სიტუაციას. გარდა ამისა, ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ასოცირების დღის წესრიგის მიმართულებებსა და  COVID-19-თან დაკავშირებით მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგებს ადამიანის უფლებებთან მიმართებით. ანგარიში შეაჯამებს 2020 წლიდან არსებულ მდგომარეობას.

 

პროექტის მიზანი

 

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და ხარვეზების დოკუმენტირების გზით პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში.

 

პროექტის აქტივობები

 

1. ჩრდილოვანი ანგარიშის მომზადება - IDFI მოამზადებს ჩრდილოვან ანგარიშს, რომელიც შეაფასებს, თუ რამდენად არის მიღწეული პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით 2014-2020 წლის ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნები და გამოავლენს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან მიმართებით არსებულ გამოწვევებსა და ხარვეზებს.

 

2. ჩრდილოვანი ანგარიშის პრეზენტაცია - ჩრდილოვანი ანგარიში წარედგინება ყველა დაინტერესებულ პირს, გამოქვეყნდება IDFI-ს ვებგვერდზე და გაზიარდება სოციალური მედიის პლატფორმაზე.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი 

კონტრაქტი

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და ხარვეზების დოკუმენტირების გზით პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში.

 

იხილეთ მეტი →
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხარდაჭერა ციფრულ არქივირებაში International Coalition of Sites of Conscience 2021 $1,200

 

 

პროექტის სახელწოდება: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხარდაჭერა ციფრულ არქივირებაში - საექსპერტოკონსულტაცია
დონორი ორგანიზაცია: International Coalition of Sites of Conscience
ბიუჯეტი: $1,200
ხანგრძლივობა: 1 მარტი - 15 ივნისი, 2021

 

პროექტის მიზანი

 

სახელმძღვანელოს შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ციფრულ არქივირებაში, გარდამავალი მართლმსაჯულების პროცესის მიმდინარეობისას.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 

International Coalition of Sites of Conscience  მიერ შედგენილი კითხვარის საფუძველზე, რეგიონის (ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები) სამი ან მეტი ორგანიზაციის პასუხების შეგროვება, რომელთაც აქვთ ციფრული არქივების შექმნის გამოცდილება და დაახლოებით რვა (8) გვერდიანი ანგარიშის მომზადება, რომელიც შეაჯამებს გაცემულ პასუხებს და გამოავლენს ძირითად მიგნებებს, მათ შორის კონსულტანტი ორგანიზაციის ექსპერტიზას საკითხზე. ანგარიშის შესახებ მოკლე პრეზენტაციის მომზადება.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია შემუსავდეს სახელმძღვანელო, რომელიც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ციფრულ არქივირებაში, გარდამავალი მართლმსაჯულების პროცესის მიმდინარეობისას.

იხილეთ მეტი →
თბილისის მერიის ღია მონაცემთა პორტალის კონცეფციისა და ტექნიკური დავალების შექმნა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (Good Governance Initiative) საქართველოში, Tetra Tech ARD 2020 - 2021 GEL 59,922

                                        

 

 

პროექტის სახელწოდება: თბილისის მერიის ღია მონაცემთა პორტალის კონცეფციისა და ტექნიკური დავალების შექმნა
დონორი ორგანიზაცია: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (Good Governance Initiative) საქართველოში, Tetra Tech ARD
პროექტის კოდი: GGI-SUB-054
სრული ბიუჯეტი: 59,922 GEL
ხანგრძლივობა: 24 დეკემბერი, 2020 – 30 აპრილი,2021

 

პროექტის მიზნები

 

პროექტის ზოგადი მიზანია თბილისის მერიის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა ღია მონაცემთა პორტალის განვითარებითა და ღია მონაცემების განკარგვის ეფექტური პრაქტიკის დანერგვით.

 

პროექტის კონკრეტული მიზნებია:

 

1. ღია მონაცემების შეგროვებასთან, დამუშავებასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშრებით თბილისის მერიის ასევე, ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეთა განსაკუთრებული საჭიროებების იდენტიფიცირება;

 

2. ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის შემუშავება;

 

3. თბილისი მერიის ღია მონაცემების პლატფორმის შესაქმნელად ტექნიკური დავალების მომზადება.

 

პროექტის ძირითადი აქტივობები

 

1. დეტალური სამუშაო გეგმის მომზადება

2. დეტალური მეთოდოლოგიის მომზადება

3. ყოვლისმომცველი ანალიზის მომზადება

4. ყოვლისმომცველი სიტუაციური ანალიზის პრეზენტაცია

5. თბილისის მერიის ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის პირველადი ვერსიის შექმნა

6. თბილისის მერიის ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის პირველადი ვერსიის წარდგენა თბილისის მერიისთვის

7. თბილისის მერიის ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის პირველადი ვერსიის წარდგენა დაინტერესებულ მხარეებთან

8. ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის საბოლოო ვერსიის შექმნა

9. დეტალური ტექნიკური დავალების პირველადი ვერსიის შექმნა

10. დეტალური ტექნიკური დავალების პირველადი ვერსიის წარდგენა

11. დეტალური ტექნიკური დავალების საბოლოო ვერსიის შექმნა და ჩაბარება

12. ყველა წარსადგენი დოკუმენტის მომზადება და ჩაბარება

 

აქტივობების განრიგი და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია თბილისის მერიის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა ღია მონაცემთა პორტალის განვითარებითა და ღია მონაცემების განკარგვის ეფექტური პრაქტიკის დანერგვით.

იხილეთ მეტი →
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი - 2021 ღია საზოგადოების ფონდი 2020-2021 $20,100

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი - 2021
დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
პროექტის კოდი: LDD/42/20 - 21174
სრული ბიუჯეტი: 54,970 აშშ დოლარი (IDFI-ის წილი - 20,100 აშშ დოლარი)
ხანგრძლივობა: 16 დეკემბერი, 2020 – 16 სექტემბერი, 2021
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC) და მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრი (MSDC)

 

პროექტის მიზანი

 

პროექტის საბოლოო მიზანია საქართველოში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბება, თვითმმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდა და თვითმმართველი ორგანოების მიერ გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრაქტიკის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

 

ამისთვის, პროექტის კონკრეტული მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსით მუნიციპალიტეტების ღიაობის და ანგარიშვალდებულების განმეორებითი (მე-3) შეფასება.

 

პროექტის ამოცანები

 

- შეფასების განხორციელებისათვის საჭირო წინაპირობების უზრუნველყოფა

- ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის შესახებ ცნობადობის გაზრდა

- მე-3 შეფასების განხორციელება, ეროვნული ანგარიშის მომზადება და დაინტერესებულ მხარეთათვის წარდგენა/გავრცელება.

 

პროექტის ძირითადი საქმიანობები

 

ამოცანა 1: შეფასების განხორციელებისათვის საჭირო წინაპირობების უზრუნველყოფა

 

 

1.1  შეფასების მეთოდოლოგიის გადახედვა

1.2   მუნიციპალიტეტის ღიაობის და ანგარიშვალდებულების შეფასების ვებპლატფორმის - lsgindex.org - განახლება

1.3  შემფასებელთა გუნდის მობილიზაცია და ინსტრუქტაჟი

 

ამოცანა 2:  ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის შესახებ ცნობადობის გაზრდა

 

2.1 თვითმართული ონლაინ ვებინარის მომზადება და მიწოდება

2.2 ინდექსის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის წარმოება

 

ამოცანა 3:III შეფასების განხორციელება და ეროვნული ანგარიშის მომზადება/გაშუქება

 

3.1. ყველა თვითმმართველი ორგანოს შეფასების განხორციელება

3.2. შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით მუნიციპალიტეტების ღიაობის და ანგარიშვალდებულების ეროვნული ანგარიშის მომზადება და  პრეზენტაცია

 

დაგეგმილი აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბება, თვითმმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდა და თვითმმართველი ორგანოების მიერ გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრაქტიკის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

იხილეთ მეტი →
შესაძლებლობის გაძლიერების გრანტი გაეროს მოსახლეობის ფონდი 2020-2021 $30,000

 

 

 

პროექტის დასახელება: შესაძლებლობის გაძლიერების გრანტი
დონორი ორგანიზაცია: გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA) (აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ოფისი)
ბიუჯეტი: 30,000 აშშ დოლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: 9 დეკემბერი, 2020 – 9 სექტემბერი, 2021

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

გრანტის მიზანია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) შესაძლებლობის გაძლიერება საჯარო კეთილდღეობისთვის მონაცემებისა და ღია მონაცემების შეფასების მეთოდებისა და საშუალებების საკითხებზე, რათა ინსტიტუტი რეგიონული ჰაბის როლში ჩართული იყოს მონაცემების გლობალური ბარომეტრის პირველ გლობალურ გამოცემაში (2020-2021). ამით IDFI წვლილს შეიტანს გლობალური შეფასების მომზადებაში, რომელიც წარმოაჩენს პოლიტიკურ ჩარჩოებს, მონაცემების ხელმისაწვდომობას და წინსვლას ცალკეულ სექტორებში, და მიიღებს მონაწილეობას პირდაპირ გლობალურ ადვოკატირებასა და საქმიანობაში.

 

პროექტის მთავარი მიზნები:

 

 - IDFI-ის გუნდისთვის მონაცემთა გლობალური ბარომეტრის ოთხი ეტაპის შესახებ შესაძლებლობების გაძლიერება თითოეული ეტაპისთვის განკუთვნილი სესიების დახმარებით;

 

 - IDFI-ის მონაწილეობით, 11 ქვეყნის ეროვნული მკვლევარისთვის შესაძლებლობების გაძლიერება მონაცემების შეგროვების, შემოწმებისა და თემატური გადახედვის პროცესის შესახებ;

 

 - შერჩეულ რეგიონებში მონაცემების გლობალური ბარომეტრის ყველა ეტაპის წარმატებით განხორციელებისთვის IDFI-ის მუდმივი მენტორინგი და დახმარება.

 

აქტივობები

 

1. მონაცემების გლობალური ბარომეტრის მთავარი ეტაპების შესახებ IDFI-ის გუნდის შესაძლებლობების გაძლიერება

 

2. IDFI ჩაატარებს მონაცემების გლობალური ბარომეტრის შესახებ შესაძლებლობის გაძლიერების სესიას IDFI-ის მთელი გუნდისთვის

 

3. IDFI ჩაატარებს მონაცემების გლობალური ბარომეტრის მეთოდოლოგიის შესახებ შესაძლებლობის გაძლიერების სესიას ქვეყნის ეროვნული მკვლევარებისთვის

 

4. ეროვნული მკვლევარების მიერ მონაცემების გლობალური ბარომეტრის ექსპერტების შევსებული გამოკითხვის გადახედვა და უკუკავშირის მიწოდება

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მზიანია IDFI-ის გუნდისთვის მონაცემთა გლობალური ბარომეტრის ოთხი ეტაპის შესახებ შესაძლებლობების გაძლიერება თითოეული ეტაპისთვის განკუთვნილი სესიების დახმარებით

იხილეთ მეტი →
საჯარო სერვისების ეფექტიანობის გაუმჯობესება საქართველოს განათლების სისტემაში საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) 2020-2021 $25,000

 

 

პროექტის სახელწოდება: საჯარო სერვისების ეფექტიანობის გაუმჯობესება საქართველოს განათლების სისტემაში
დონორი ორგანიზაცია: საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
პროექტის კოდი: LDD/34/20-21154
სრული ბიუჯეტი: 29,750 აშშ დოლარი
ხანგრძლივობა: დეკემბერი 2, 2020 წელი - აგვისტო 2, 2021 წელი

 

პროექტის მოკლე აღწერა და მიზნები

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს განატლების სისტემის სერვისების მომსახურებას, რათა ისინი ხელმისაწვდომი იყოს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისათვის პანდემიის პერიოდში

 

ამ მიზნით, პროექტის მთავარი ამოცანებია:

 

- სხვადასხვა სოც. ჯგუფის პრობლემების გამოვლენა განათლების მიღებასთან დაკავშირებით პანდემიის პერიოდში;

 

- მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასება და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავება;

 

- სტატისტიკური მონაცემების გამოთხოვა, შედარებითი ანალიზი, საგანმანათლებლო სერვისების ფუნქციონირების შესახებ პანდემიამდე და პანდემიის დროს;

 

- განათლების საჯარო სერვისების პროვაიდერების და პირდაპირი ბენეფიციარების გამოკითხვა.

 

აქტივობები

 

1) მოსამზადებელი პერიოდი: მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა

2) სამუშაო შეხვედრების/ფოკუს ჯგუფ ინტერვიუების ჩატარება

3) მონიტორინგი და ანალიზი

4) მონიტორინგის ანგარიში მომზადება

5) რეკომენდაციების შემუშავება

6) საბოლოო პრეზენტაცია

7) მედიასთან თანამშრომლობა

 

პროექტის აქტივობები

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს განატლების სისტემის სერვისების მომსახურებას, რათა ისინი ხელმისაწვდომი იყოს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისათვის პანდემიის პერიოდში

იხილეთ მეტი →
პერსონალური მონაცემების დაცვის მხარდაჭერა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2020-2022 GEL 243,929

                                                                             

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: პერსონალური მონაცემების დაცვის მხარდაჭერა საქართველოში
დონორი ორგანიზაცია: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში
პროექტის ნომერი: 4000004558
გრანტის ოდენობა: 243,929 ლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 დეკემბერი 2020 – 28 თებერვალი 2022

 

პროექტის აღწერა

 

პროექტი ეხება საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის რეჟიმის გაძლიერებას პროფესიულ ჯგუფებსა და სტუდენტებში პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების, არსებულ გამოწვევებზე პროფესიულ და აკადემიურ წრეებში დისკუსიების წახალისებისა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერების გზით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ცნობიერების ამაღლების აქტივობები, გავრცელდება არაერთი პუბლიკაცია/ვიზუალიზაცია, დაიგეგმება სამუშაო შეხვედრები შესაბამის სამიზნე ჯგუფებთან, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის პერსონალისათვის ჩატარდება ტრენინგები, ასევე, დაიგეგმება შესაბამისი აქტივობები სტუდენტებისთვის. პროექტის აქტივობების განხორციელების შედეგად, გაძლიერდება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველყოფას.

 

პროექტის მიზანი

 

პროექტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ყველაზე პრობლემურ სფეროებში პერსონალური მონაცემების დაცვის გაძლიერებას.

 

პროექტის ამოცანები

 

-       პროფესიული ჯგუფებისა და სტუდენტების ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტებთან დაკავშირებით.

 

-       პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევების შესახებ პროფესიული და აკადემიური დისკუსიების წახალისება.

 

-       სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება.

 

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი 

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ყველაზე პრობლემურ სფეროებში პერსონალური მონაცემების დაცვის გაძლიერებას.

 

იხილეთ მეტი →
საქართველოში აღმოჩენილი საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება International Coalition of Sites of Conscience 2020 - 2021 $5,000

                                            

 

 

პროექტის სახელწოდება: საქართველოში აღმოჩენილი საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება
დონორი ორგანიზაცია: International Coalition of Sites of Conscience
ბიუჯეტი: $5,000
ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი - 28 თებერვალი

 

2019 წელს ცნობილი გახდა აჭარაში, საქართველოში 1937-1938 წლების საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხების აღმოჩენის თაობაზე. აღნიშნული სამარხების აღმოჩენა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოსთვის, ვინაიდან რეპრესირებულთა ისტორიების შესწავლას, მათთვის სათანადო პატივის მიგებასა და ხსოვნის უკვდავყოფას დიდი როლი აქვს ქვეყნების კოლექტიური მეხსიერების ფორმირებასა და ტოტალიტარული წარსულის გააზრებაში, რასაც ადასტურებს სხვა პოსტ კომუნისტური ქვეყნების გამოცდილებაც. სახელმწიფოს მხრიდან თავდაპირველად გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა სამარხების შესწავლის კუთხით, თუმცა, მოგვიანებით ამ მხრივ სახელმწიფოს ინტერესი და ყურადღება შემცირდა და სამარხების აღმოჩენიდან წლინახევრის გასვლის შემდეგაც, ამ მიმართულებით პროგრესი არ შეინიშნება. ამავდროულად, აღმოჩენილი ნეშტების რელიგიური წესით დაკრძალვასთან დაკავშირებით არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები ადგილობრივ მუსლიმ და ქრისტიან მოსახლეობას შორის, ვინაიდან დიდი ალბათობით, რასაც IDFI-ის კვლევაც ადასტურებს, აღმოჩენილ ცხედრებს შორის არიან მუსლიმი პირებიც. ამის გამო, აღმოჩენილი 150 ცხედარი დღემდე არაა დაკრძალული და ინახება ბათუმის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის ქვედა სართულზე.

 

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, IDFI-ის პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივ მუსლიმ და ქრისტიან მოსახლეობას შორის დიალოგის წახალისებას, აღმოჩენილი სამარხების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებასა და ხელისუფლების კვლავ დაინტერესებას აღნიშნული საკითხით. ამისათვის, ორგანიზაცია გეგმავს სამარხების შესახებ საკუთარ საიტზე საინფორმაციო ბლოკის შექმნას, რომელიც გააერთიანებს ინტერვიუებს რეპრესირებულთა შთამომავლებთან, მათ ოჯახურ არქივებს და სხვა მასალებს. ამასთანავე, პროექტის ფარგლებში, IDFI ადგილობრივ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის გამართავს მრგვალი მაგიდის დისკუსიას და დაიწყებს აქტიურ ადვოკატირების კამპანიას, რათა ხელისუფლებამ დროულად გადადგას ნაბიჯები სამარხების შესწავლისა და რეპრესიების მსხვერპლთათვის სათანადო პატივის მიგების კუთხით.

 

პროექტის მიზნები

 

- აჭარაში აღმოჩენილი მასობრივი სამარხების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;

- ადგილობრივ მუსლიმ და ქრისტიან მოსახლეობას შორის დიალოგის წახალისება;

- სახელმწიფოს კვლავ დაინტერესება აჭარაში აღმოჩენილი სამარხების საკითხით, რათა დროულად გადაიდგას ნაბიჯები სამარხების შესწავლისა და რეპრესიების მსხვერპლთათვის სათანადო პატივის მიგების კუთხით.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 

- საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა შთამომავლების იდენტიფიცირება;

- საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა შთამომავლებთან ინტერვიუების ჩაწერა, ზეპირი ისტორიებისა და მათი საოჯახო არქივების შეგროვება;

- IDFI-ის ვებგვერდზე საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა შესახებ ცალკე სექციის შექმნა, რომელზეც განთავსდება პროექტის ფარგლებში მოგროვილი მასალები;

- ადგილობრივ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის მრგვალი მაგიდის დისკუსიის გამართვა;

- ადვოკატირების კამპანიის დაწყება, რომელიც მოიცავს აღმოჩენილი სამარხებისა და საბჭოთა რეპრესიების შესახებ სტატიების, ვიდეოებისა და ვიზუალიზაციების მომზადებასა და გავრცელებას;

- საერთაშორიო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობისთვის რეკომენდაციების შემუშავება;

- საბოლოო ანგარიშის მომზადება.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი  

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ძირითადი მიზანია საქართველოში აღმოჩენილი საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

იხილეთ მეტი →
კარგი მმართველობისთვის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და ბენეფიციარი მესაკუთრეების ღიაობის სტანდარტების გაუმჯობესება ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი 2020-2021 EUR 34,902

 

 

პროექტის სახელწოდება: კარგი მმართველობისთვის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და ბენეფიციარი მესაკუთრეების ღიაობის სტანდარტების გაუმჯობესება
დონორი ორგანიზაცია: ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი
პროექტის ნომერი: 220203362
ბიუჯეტი: EUR 34,902
ხანგრძლივობა:  1 ოქტომბერი, 2020 – 30 სექტემბერი, 2021
პარტნიორი ორგანიზაციები: KohoVolit.eu (ჩეხეთის რესპუბლიკა და სლოვაკეთი), K-Monitor Public Benefit Association (უნგრეთი), ePaństwo Foundation (პოლონეთი)

 

აღწერა

 

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს წარმატებების მიუხედავად, ქვეყანას კვლავ აქვს გამოწვევები მაღალი დონის კორუფციის თვალსაზრისით. ფართოდ აღიარებულია ბენეფიციარ მესაკუთრეთა ღიაობის მნიშვნელობა მაღალი დონის და საერთაშორისო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მიუხედავად იმისა, რომ უცხოეთში რეგისტრირებული კომპანიების ბენეფიციარ მესაკუთრეთა რეესტრი საქართველოში არ არსებობს, უცხოური და ოფშორული კომპანიები ხშირად ფლობენ მნიშვნელოვან აქტივებს საქართველოში (უძრავი ქონება, კაპიტალი და ა.შ.) და მონაწილეობას იღებენ სახელმწიფო შესყიდვებში. ვიშეგრადის ქვეყნებიდან, სლოვაკეთი იყო ევროკავშირის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც შექმნა ბენეფიციარ მესაკუთრეთა საჯარო რეესტრი. ამავდროულად სხვა ქვეყნებმაც დანერგეს შესაბამისი კანონები და რეგულაციები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მეოთხე დირექტივის განსახორციელებლად (დირექტივა 2015/849 / EU). ამ ქვეყნების კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესწავლა და შედარება ამ მხრივ იქნება საქართველოსთვის სასარგებლო გამოცდილების გაზიარება. გამჭვირვალეობის არსებული სტანდარტების გარდა, სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიას შეუძლია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მთავრობის ანგარიშვალდებულების ამაღლებაში. თუმცა, საქართველოში მთავრობის საქმიანობაზე სისტემური კონტროლის ნაკლებობაა, ვინაიდან მხოლოდ რამდენიმე მედია ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას გააჩნია სადამკვირვებლო ფუნქციების ეფექტურად შესრულებისთვის საჭირო უნარები. აქტივისტებს და ფართო საზოგადოებას არ აქვთ საჯარო მონაცემების მოპოვებისა, დამუშავებისათვის და ონლაინ და ოფლაინ (საერთაშორისო) საშუალებების გამოყენებისთვის საჭირო უნარები, შესაბამისად არ აქვთ მთავრობის ანგარიშვალდებულების კონტროლის შესაძლებლობა.

 

პროექტის მიზნები

 

IDFI, ვიშეგრადის ქვეყნებიდან პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, მიზნად ისახავს, გააძლიეროს საქართველოში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფები და ზოგადად საზოგადოება, რათა მათ უფრო ეფექტურად შეძლონ ხელისუფლებაზე დაკვირვება და მისი გაკონტროლება. პროექტის მიზანია, ასევე, ოფშორული კომპანიების შესახებ საჯარო მონაცემების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

პროექტის მიზანია:

 

1) ბენეფიციარ მესაკუთრეთა ღიაობის სტანდარტების შესწავლა და ადვოკატირება საქართველოსა და ვიშეგრადის ქვეყნებში;

 

2) ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და აქტივისტების შესაძლებლობების გაზრდა მათი ზედამხედველობითი უნარების გაუმჯობესებითა და სადამკვირვებლო საქმიანობის წახალისებით.

 

ამგვარი ერთიანი მიდგომა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გარემოს სადამკვირვებლო ჯგუფებისთვის, მათი პროფესიული უნარების გამდიდრებით, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, საგამოძიებო ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს შორის თანამშრომლობის წახალისებითა და მეტ საჯარო მონაცემზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 

1. სამუშაო შეხვედრა ბენეფიციარ მესაკუთრეთა ღიაობის სტანდარტებზე

2. სახელმძღვანელოს მომზადება საერთაშორისო საგამოძიებო პლატფორმების შესახებ, მათ შორის ბენეფიციარ მესაკუთრეთა შესახებ

3. პრაქტიკული ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა

4. საქართველოში და ვიშეგრადის ქვეყნებში ბენეფიციარ მესაკუთრეთა ღიაობის კანონმდებლობის და პრაქტიკის რეგიონული კვლევის მომზადება

5. ჟურნალისტებისთვის, აქტივისტებისa და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის კონსულტაციების უზრუნველყოფა

6. ანალიტიკური/საგამოძიებო ანგარიშების/სტატიების კონკურსი

7. მონაცემთა ბაზების მომზადება და www.DataLab.ge-ის შემდგომი განვითარება

8. ვიზუალიზაციებისა და ინფორმაციული ვიდეოების მომზადება

9. ანალიტიკური/საგამოძიებო სტატიების მომზადება

10. საბოლოო პრეზენტაცია

 

 პროექტის განრიგი და ბიუჯეტი

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი მიზნად ისახავს, გააძლიეროს საქართველოში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფები და ზოგადად საზოგადოება, რათა მათ უფრო ეფექტურად შეძლონ ხელისუფლებაზე დაკვირვება და მისი გაკონტროლება. 

იხილეთ მეტი →
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 ბოლო