პროექტები

2018-2021 წლებში, ორგანიზაცია NGOsource შეამოწმა IDFI-ის ფინანსური და ორგანიზაციული გამართულობა და შედეგად IDFI-ს აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის ფინანსურ და ორგანიზაციულ გამართულობას და დამატებითი შემოწმების გარეშე გამარტივებული და სწრაფი პროცედურით გადასცეს ორგანიზაციას გრანტი.

პროექტი დონორი პერიოდი თანხა ხელშეკრულება
2030 დღის წესრიგის ინსტიტუციური ინტეგრაცია ბელარუსსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) GmbH 2022 GEL 24,273

 

კონტრაქტის დანიშნულება: SDG ლოკალიზაციის სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება და გამართვა ქართველ და ბელარუს პარტნიორებთან
პროექტი2030 დღის წესრიგის ინსტიტუციური ინტეგრაცია ბელარუსსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში
დონორი:  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) GmbH
ბიუჯეტი: 24,273 GEL
ხანგრძლივობა: 24 ივნისი – 8 ივლისი, 2022 წელი

 

მომსახურების ხელშეკრულება ითვალისწინებდა საქართველოში ბელარუსი და გერმანელი ექსპერტების სასწავლო ვიზიტის ორგანიზებას მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ლოკალიზების შესახებ.

 

სერვისი შემდეგი სახის დავალებებს მოიცავდა:

 

1. სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება და განხორციელება - სამუშაო შეხვედრის მეთოდოლოგიის გაწერა; პრეზენტაციები თემაზე: 2030 დღის წესრიგის ლოკალიზაციის კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობა; სამუშაო შეხვედრის გამართვა, მოდერაცია და მისი მთავარი შედეგების დოკუმენტირება;

 

2. საველე გასვლის ორგანიზება და განხორციელება - ვიზიტის ფარგლებში იმ საკითხების იდენტიფიცირება და კოორდინირება, რომლებიც სამუშაო შეხვედრის საერთო მიზნების მიღწევას უწყობს ხელს; მოსანახულებელი ადგილის შესახებდაინტერესებული მხარეების ინფორმირება; საველე გასვლის ტექნიკური კონცეფცია; საველე გასვლის შედეგების დოკუმენტირება;

 

3. სამუშაო შეხვედრისა და საველე გასვლის ლოგისტიკური უზრუნველყოფა - ქეითერინგის ორგანიზება როგორც სამუშაო შეხვედრის, ისე საველე გასვლის დროს; ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; საველე გასვლის პირობებში ტრანსპორტის საკითხის მოწესრიგება; მონაწილეებისთვის (განსაკუთრებით უცხოელი მონაწილეებისთვის) საკონტაქტო პირის გამოყოფა; სამუშაო შეხვედრისა და საველე გასვლის დროს გაწეული ხარჯების დაფარვა.

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

მომსახურების ხელშეკრულება ითვალისწინებდა საქართველოში ბელარუსი და გერმანელი ექსპერტების სასწავლო ვიზიტის ორგანიზებას მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ლოკალიზების შესახებ.

იხილეთ მეტი →
სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 2 Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022 GEL 47,310

პროექტის სახელწოდება: სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 2

დონორი ორგანიზაცია: Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID

ბიუჯეტი: 47,310 ლარი

ხანგრძლივობა: 02.05.2022 -  26.07.2022

 

დეზინფორმაციული ნარატივები, რომლებიც შიდა ქართლში სტალინის მიმართ სენტიმენტებსა და ნოსტალგიას ეფუძნება, თაობიდან თაობას გადაეცემა და კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონის იდენტობის ჩამოყალიბებაში. სტალინის კულტის მუდმივი ინსტრუმენტალიზაციის გამო, რეგიონი კვლავ საზრდოობს სტალინის გარშემო არსებული მითებით. ზემოაღნიშნული გამოწვევის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, ხელი შევუწყოთ სტალინისა და საბჭოთა პერიოდის მიმართ გაღრმავებული ნოსტალგიის დეესკალაციას და ხელი შევუშალოთ ამ შეხედულებების მომავალი თაობებისთვის, ყოველგვარი კრიტიკული მიდგომის გარეშე, გადაცემას.

 

გორის იდენტობა, რომელიც ასე არის გადაჯაჭვული სტალინის ფიგურასთან მოქალაქეებს არ აძლევს საშუალებას წარმოიდგინონ თავიანთი რეგიონის განსხვავებული პოზიციონირება ან ტურისტული პოტენციალის განვითარების ალტერნატიული საშუალება. პროექტის მიდგომა არის არა მხოლოდ იდეის მიწოდება ადგილობრივ მოსახლეობამდე, არამედ, მათი, როგორც პროექტის მთავარი აუდიტორიის, ამ განახლებული ნარატივის შექმნაში და შენარჩუნებაში ჩართვა.

 

შედეგად, შეიქმნება ალტერნატიული ვიზუალური პლატფორმა. პროექტი გამოააშკარავებს ჯერჯერობით უცნობ პიროვნებებს, ლოკაციებს, გამარჯვებისა და ტრავმის მეხსიერების ადგილებს და მნიშვნელოვან მომენტებს ქალაქის ისტორიიდან. მასალების შექმნასა და პოპულარიზაციაში ადგილობრივი ახალგაზრდები და მოწყვლადი ჯგუფები (მაგ. დევნილები) ჩაერთვებიან და ინფორმირებულნი იქნებიან პროექტის შემუშავების შესახებ, რაც მათი ქალაქის ისტორიულ იდენტობას მათთვის აქტუალურს გახდის.

 

პროექტის მეორე ეტაპზე, შეიქმნება მოკლე ისტორიები კვლევაზე დაფუძნებული მასალის გამოყენებით. გარდა ამისა, ვიზუალური მასალები ჩართული იქნება მოკლე ინფოგრაფიკულ ვიდეოებში, რომელიც დაფუძნებულია ისტორიებსა და საარქივო კვლევებზე. პროექტის მეორე ეტაპი უზრუნველყოფს მასალებს, რომლებიც შემდეგ დაიბეჭდება და განთავსდება ქალაქის ირგვლივ, მონიშნული იქნება QR კოდებით. ონლაინ და ფიზიკური სივრცეები მიზნად, ადგილობრივ მოსახლეობასა და ქალაქის სტუმრებს შორის, ქალაქის/რეგიონის ალტერნატიული და ზოგჯერ მივიწყებული ისტორიის პოპულარიზაციას ისახავს.

 

პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს თაობათაშორის დიალოგს, მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ჩართვას თავიანთი ქალაქის, მისი უნიკალური ისტორიისა და ალტერნატიული იდენტობის განხილვაში. “იდენტობის რუკა“ და შესაბამისი საინფორმაციო ბანერები ქალაქის გარშემო და ვირტუალურ სივრცეში იქნება საწყისი წერტილი დიალოგის დასაწყებად.

 

პროექტის პროდუქტი იქნება მდგრადი, რადგან ფიზიკური რუკა გავრცელდება საჯაროდ და ასევე იქნება ციფრული რუკაც. პროდუქტი (ფიზიკური სახით ქალაქის მასშტაბით და ონლაინ ფორმატში) ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომი იქნება ტურისტული ჯგუფებისთვის, ადგილობრივი მასწავლებლებისთვის და საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისთვის.

 

როექტის მიზნები

 

- გორის/შიდა ქართლის ალტერნატიული ისტორიის შესახებ ცნობიერების გაზრდასა და  სტალინის ფიგურის ჩანაცვლებაში წვლილის შეტანა;

 

- ახალი იდენტობის რუკა და ნარატივები ზეგავლენას ახდენენ ისტორიებზე, რომლებიც მოთხრობილია რეგიონის შესახებ. ქალაქის  სხვდასხვა ლოკაცია გახდება  ქალაქის ალტერნატიულ ისტორიაზე დიალოგის ამოსავალი წერტილი

 

- ახალი ქალაქის ისტორიაზე დაფუძნებული  “იდენტობის რუკის“ შექმნა, რომელიც გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს სტალინის ფიგურას, როგორც ქალაქის სიამაყის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს;

 

- ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ქალაქის იდენტობის შესახებ დისკუსიაში;

 

- აქამდე უცნობი ადამიანების, ტრავმისა და ტრიუმფის მეხსიერების ადგილებისა და მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტების აღნიშვნა და ხაზგასმა;

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- შიდა ქართლისა და მისი მცხოვრებთა ისტორიის, მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენებისა და ადგილების კვლევა;

 

- ისტორიულ და სოციოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით მოთხრობების შედგენა;

 

- ადგილობრივი რესპონდენტების ჩაწერა და მათზე დაყრდნობით მოკლე ვიდეოების და ინფოგრაფიკის შექმნა

 

- ადგილობრივ საზოგადოებასთან შეხვედრების/დისკუსიების გამართვა გამოვლენილი ისტორიების/ადგილების შესახებ;

 

- ონლაინ  პლატფორმის  შექმნა;

 

- ქალაქში შესაბამისი ლოკაციების იდენტიფიცირება;

 

 

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია გორის/შიდა ქართლის ალტერნატიული ისტორიის შესახებ ცნობიერების გაზრდა; სტალინის ფიგურის ჩანაცვლებაში წვლილის შეტანა; ახალი ქალაქის ისტორიაზე დაფუძნებული  “იდენტობის რუკის“ შექმნა.

იხილეთ მეტი →
ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მეორე ეტაპი Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022 GEL 46,800

 

 

პროექტის სახელწოდება: ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - მეორე ეტაპი
დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 
ბიუჯეტი: 46,800 ლარი
ხანგრძლივობა: 2022 წლის 18 აპრილი – 2022 წლის 1 სექტემბერი

 

 

2022 წლის მარტში, IDFI-მ გამოაქვეყნა კვლევა - რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში: კომუნიკაციების, საბანკო და მინერალური წყლის სექტორების პირველად მიმოხილვა - რომელშიც ზემოაღნიშნული სექტორები შევიდნენ.

 

პროექტის მეორე ეტაპზე IDFI აპირებს შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს ახალი ანგარიში, რომელშიც დეტალურად იქნება შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული საქართველოში მოქმედი კომპანიების მუშაობა, რესურსები და კავშირები შემდეგ სექტორებში: ელექტროენერგია, ნავთობი და გაზი 

 

 ბიზნესი ხშირად უკავშირდება სოციალურ-პოლიტიკურ აქტორებს და გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებზე. ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია პოლიტიკური, სამოქალაქო და მედია სექტორებისა და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ ბიზნეს კომპანიებს შორის კავშირების გამოძიება . ეს მოგვცემს დაფინანსების წყაროების შესახებ მკაფიო სურათს იმ მავნე პოლიტიკური, მედიის და სამოქალაქო აქტორების უკან, რომლებიც აქტიურად ავრცელებენ დეზინფორმაციას ქვეყანაში. Ამისთვის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მონიტორინგს გაუწევს შემოწირულობებს, ლობირების შემთხვევებს და სხვა სახის კავშირებს კომპანიებსა და საზოგადოებრივ აქტორებს შორის, რათა მოხდეს რუსული კაპიტალის და პოლიტიკური ორგანიზაციების ქსელის შესწავლა. სამ ეტაპად დაყოფილი პროექტის შედეგად, IDFI გეგმავს შექმნას საქართველოში რუსეთის კაპიტალის რუკა, რომელიც შემდგომ ინტეგრირებული იქნება ქართული დეზინფორმაციის ეკოსისტემის რუქაზე.

 

პროექტის მიზნები:

 

- ქართული ბიზნესის ხსენებულ სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა;  

 

- რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებსა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ, სამოქალაქო და მედიის წარმომადგენლებს შორის კავშირების გამოძიება და შესწავლა;

 

- რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და რუსული დეზინფორმაციის საკითხებზე ორიენტირებული სამოქალაქო საზოგადოებისა და კვლევითი ორგანიზაციებისთვის, ასევე მედიასაშუალებებისათვის ეფექტური მეთოდოლოგიისა და გადამოწმებული ინფორმაციის წყაროს შექმნა; 

 

- საქართველოს მთავრობისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს პოლიტიკურ გარემოში რუსული კაპიტალის მავნე გავლენების შესახებ.

 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- პროექტის მეორე ეტაპზე, ინფორმაციის შეგროვება საჯარო სააგენტოებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა ღია წყაროებიდან შემდეგი სამი დარგობრივი მიმართულებით:ელექტროენერგია, ნავთობი და გაზი.

 

- 2015 წლის ანგარიშში შესწავლილი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის განახლება.

 

- ანალიტიკური შუალედური ანგარიშის მომზადება.

 

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ქართული ბიზნესის სექტორებში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა; 

იხილეთ მეტი →
სოლიდარობის ბრენდინგი - შიდა ქართლის რეგიონში, ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობა - პირველი ეტაპი Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022 GEL 22,450

 

 

პროექტის სახელწოდება: სოლიდარობის ბრენდინგი - შიდა ქართლის რეგიონში, ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობა - პირველი ეტაპი

დონორი ორგანიზაცია: Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID
გრანტის ნომერი: GIIP-SK-IDFI-002
ბიუჯეტი: 22,450 ლარი
ხანგრძლივობა: 28.03.2022 - 30.06.2022

 

მეწარმეები საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში პროდუქტების გაყიდვისას სხვადასხვა გამოწვევას აწყდებიან: ბუნებრივი მიზეზები, ბაზრების მოძიებასთან, შენახვასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები. შიდა ქართლში, ადმინისტრაციულ საზღვრთან მდებარე სოფლების მოსახლეობას, გარდა ამ პრობლემებისა, დე-ფაქტო რეჟიმის პოლიციისა თუ სამხედრო ძალების მხრიდან უკანონო ბორდერიზაციისა და გატაცების მუდმივი შიში აქვთ. ასევე, ისინი თავს მიტოვებულად გრძნობენ ქართული საზოგადოების მხრიდან, რადგან რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული მათი მცდელობები, ხშირად არასათანადოდაა მხარდაჭერილი და აღიარებული. ზოგიერთი კი, საერთოდ მიიჩნევს, რომ უმჯობესია თავიდან აიცილონ რუსეთის წინააღმდეგობა - იმის შიშით, რომ ნებისმიერმა ქმედებამ, რომელიც ანტირუსულადაა აღქმული, შეიძლება შემდგომ უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთთან პარტნიორობა საუკეთესო ან ერთადერთი გზაა არსებული ეკონომიკური სიტუაციიდან თავის დასაღწევად. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ახალისებს კრემლის დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც ცდილობს გააძლიეროს დამარცხების განცდა და წარმოაჩინოს რუსეთი, როგორც ერთადერთი მხსნელი.

 

პროექტის მიზანია, ქართული საზოგადოების მზარდი მხარდაჭერის შედეგად, ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა მეტად მდგრადი გახადოს რუსული მტრული გავლენის მიმართ. ამისათვის პროექტი მიზნად ისახავს ჩამოაყალიბოს ახალი ბრენდის იდენტობა, რომელიც გამოხატავს ფიზიკურ და ემოციურ სოლიდარობას ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ და ხელს შეუწყობს ტერიტორიის გასწვრივ შექმნილ წარმოებულ პროდუქციას. ბრენდი მოიცავს:

 

1) სოლიდარობის ბრენდის შექმნას, რომელიც გამოყენებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებზე და მოუწოდებს ქვეყნის სხვა რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს - მხარი დაუჭირონ ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებ მოსახლეობას.

 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის გზითა და ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად არსებული მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, ბრენდი ხელს შეუწყობს ბაზარზე წვდომის გაზრდას: დაეხმარება მოსახლეობას დაეუფლონ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) სერტიფიკატს (GeoGap სტანდარტი), რათა გაზარდონ მათი კონკურენტული უპირატესობა და ახალ ბაზარზე შესვლის პოტენციალი.

 

პროექტის მიზნები:

 

- შიდა ქართლის რეგიონში, ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები მეწარმეები დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობისგან იღებენ მხარდაჭერას.


-  „სოლიდარობის ბრენდი“ ბენეფიციარებს ეხმარება გაყიდვების ზრდაში.


-  კონკურენტული უპირატესობისა და ახალ ბაზრებზე გასვლის პოტენციალის გაზრდა ადმინისტრაციული ზონის მახლობლად მცხოვრები ფერმერებისთვის.


-  რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირება

 

პროექტის პირველ ეტაპზე დაგეგმილი აქტივობები:


- შეხვედრები ადმინისტრაციულ საზღვრის მიმდებარედ მცხოვრებ კომპანიებთან და ბენეფიციარებთან; მათთვის GeoGap სტანდარტის გაცნობა; სერტიფიცირების პროცესის დაწყება


- კონსულტაციები დიდ დისტრიბუტორებთან და მაღაზიათა ქსელებთან


- კვლევის საფუძველზე 1 შუალედური სტატიის/ბლოგის შექმნა

 

პროექტის ბიუჯეტი და აქტივობები

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია, ქართული საზოგადოების მზარდი მხარდაჭერის შედეგად, ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა მეტად მდგრადი გახადოს რუსული მტრული გავლენის მიმართ. 

იხილეთ მეტი →
სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 1 Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2022 GEL 23,460

 

 

პროექტის სახელწოდება: სტალინის გარშემო არსებული დეზინფორმაციისა და ნოსტალგიის დაძლევა: ახალი იდენტობა ქალაქ გორისთვის - ეტაპი 1
დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 
ბიუჯეტი: 23,460 ლარი
ხანგრძლივობა: 12.01.2022 -  31.03.2022

 

დეზინფორმაციული ნარატივები, რომლებიც შიდა ქართლში სტალინის მიმართ სენტიმენტებსა და ნოსტალგიას ეფუძნება, თაობიდან თაობას გადაეცემა და კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონის იდენტობის ჩამოყალიბებაში. სტალინის კულტის მუდმივი ინსტრუმენტალიზაციის გამო, რეგიონი კვლავ საზრდოობს სტალინის გარშემო არსებული მითებით.

 

ზემოაღნიშნული გამოწვევის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, ხელი შევუწყოთ სტალინისა და საბჭოთა პერიოდის მიმართ გაღრმავებული ნოსტალგიის დეესკალაციას და ხელი შევუშალოთ ამ შეხედულებების მომავალი თაობებისთვის, ყოველგვარი კრიტიკული მიდგომის გარეშე, გადაცემას. გორის, როგორც შიდა ქართლის ცენტრის, ისტორიული იდენტობა მკვეთრად არის გადაჯაჭვული სტალინის ფიგურასთან, რომელიც  ხელს უშლის რეგიონის განსხვავებული ისტორიული როლის ან ტურისტული პოტენციალის განვითარების ალტერნატიულ განვითარებას.

 

ქალაქის პრესაბჭოთა ისტორიული წარსულის ხაზგასმით, ამ პერიოდის ისტორიის აღდგენითა და რეგიონის ცენტრალური ქალაქისთვის (გორი) „იდენტობის რუკის“ შექმნით, პროექტი მიზნად ისახავს ახალი იდენტობისა და პოზიტიური თვითიდენთიფიკაციის განსხვავებული წყაროს შექმნას. პროექტი არა მხოლოდ ახალი იდეების შეთავაზებას გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, არამედ ასევე მოიაზრებს მათი, როგორც პროექტის მთავარი აუდიტორიის, ამ განახლებული ნარატივის შექმნაში და შენარჩუნებაში ჩართვას.

 

შეიქმნება, საარქივო მასალებზე და ისტორიულ ანალიზზე დაფუძნებული, ქალაქის ახალი „იდენტობის რუკა“, რომელიც ხაზს გაუსვამს გამორჩეულ ისტორიულ მომენტებსა და ფიგურებს, როგორც ქალაქის უნიკალურობისა და მდიდარ ისტორიის მახასიათებლებს. 

 

პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს თაობათაშორის დიალოგს, მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ჩართვას თავიანთი ქალაქის, მისი უნიკალური ისტორიისა და ალტერნატიული იდენტობის განხილვაში. “იდენტობის რუკა“ და შესაბამისი საინფორმაციო ბანერები ქალაქის გარშემო და ვირტუალურ სივრცეში იქნება საწყისი წერტილი დიალოგის დასაწყებად.

 

პროექტის მიზნები:

 

- გორის/შიდა ქართლის ალტერნატიული ისტორიის შესახებ ცნობიერების გაზრდასა და   სტალინის ფიგურის ჩანაცვლებაში წვლილის შეტანა;

 

- რეგიონის/ქალაქის ისტორიასთან დაკავშირებული საარქივო მასალების მოძიება, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და ვიზუალიზაცია;

 

- ახალი ქალაქის ისტორიაზე დაფუძნებული  “იდენტობის რუკის“ შექმნა, რომელიც გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს სტალინის ფიგურას, როგორც ქალაქის სიამაყის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს;

 

- ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ქალაქის იდენტობის შესახებ დისკუსიაში; 

 

- აქამდე უცნობი ადამიანების, ტრავმისა და ტრიუმფის მეხსიერების ადგილებისა და მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტების აღნიშვნა და ხაზგასმა; 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- შიდა ქართლისა და მისი მცხოვრებთა ისტორიის, მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენებისა და ადგილების კვლევა;

 

- მოსახლეობის ნაწილისგან ზეპირი ისტორიების შეგროვება კონკრეტულ საკითხებსა და პიროვნებებზე;

 

- ონლაინ და ფიზიკური პლატფორმების იდენტიფიცირება, სადაც უნდა  განთავსდეს გამოკვლეული და დამუშავებული ინფორმაცია;

 

- ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, საჭირო ნებართვების მოპოვება;

 

პროექტის აქტივობები

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება, საარქივო მასალებზე და ისტორიულ ანალიზზე დაფუძნებული, ქალაქის ახალი „იდენტობის რუკა“.

იხილეთ მეტი →
ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - პირველი ეტაპი Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 2021-2022 GEL 23.200

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის ანალიზი - პირველი ეტაპი
დონორი ორგანიზაცია:  Georgian Information Integrity Program(GIIP) / USAID 
ბიუჯეტი: 23, 200 ლარი|
ხანგრძლივობა: 2021 წლის 19 ოქტომბერი – 2022 წლის 18 თებერვალი

 

გამომდინარე იქიდან, რომ რუსული კომპანიების წილი ქართულ ბაზარზე სულ უფრო მზარდია, შემოთავაზებული კვლევითი პროექტის ფარგლებში IDFI მიზნად ისახავს 6 წლის შემდეგ განაახლოს ორგანიზაციის მიერ შედგენილი ანგარიში: „რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში“ და შეავსოს იგი ახალი კომპანიების კვლევით, რომლებიც ეკუთვნის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს და მათთან დაკავშირებულ პირებს. ანგარიშში დეტალურად იქნება შესწავლილი რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული, ელექტროენერგიის, წყლის რესურსების, ტურიზმის, ნავთობისა და გაზის, სამთო-მოპოვებით, მინერალური წყლების, კომუნიკაციების, ელმავლების მშენებლობის, საბანკო და საინვესტიციო სექტორებში, საქართველოში მოქმედი კომპანიების მუშაობა, რესურსები და კავშირები.

 

ბიზნესი ხშირად უკავშირდება სოციალურ-პოლიტიკურ აქტორებს და გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებზე. ჩვენ მნიშნელოვნად მიგვაჩნია პოლიტიკური, სამოქალაქო და მედია სექტორებისა და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ ბიზნეს კომპანიებს შორის კავშირების გამოძიება . ეს მოგვცემს დაფინანსების წყაროების შესახებ მკაფიო სურათს იმ მავნე პოლიტიკური, მედიის და სამოქალაქო აქტორების უკან, რომლებიც აქტიურად ავრცელებენ დეზინფორმაციას ქვეყანაში. Ამისთვის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მონიტორინგს გაუწევს შემოწირულობებს, ლობირების შემთხვევებს და სხვა სახის კავშირებს კომპანიებსა და საზოგადოებრივ აქტორებს შორის, რათა მოხდეს რუსული კაპიტალის და პოლიტიკური ორგანიზაციების ქსელის შესწავლა. სამ ეტაპად დაყოფილი პროექტის შედეგად, IDFI გეგმავს შექმნას საქართველოში რუსეთის კაპიტალის რუკა, რომელიც შემდგომ ინტეგრირებული იქნება ქართული დეზინფორმაციის ეკოსისტემის რუქაზე.

 

პროექტის მიზნები:

 

- ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა;  

- რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებულ კომპანიებსა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ, სამოქალაქო და მედიის წარმომადგენლებს შორის კავშირების გამოძიება და შესწავლა;

- რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და რუსული დეზინფორმაციის საკითხებზე ორიენტირებული სამოქალაქო საზოგადოებისა და კვლევითი ორგანიზაციებისთვის, ასევე მედიასაშუალებებისათვის ეფექტური მეთოდოლოგიისა და გადამოწმებული ინფორმაციის წყაროს შექმნა; 

- საქართველოს მთავრობისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს პოლიტიკურ გარემოში რუსული კაპიტალის მავნე გავლენების შესახებ;

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 

- პირველ ეტაპზე, ინფორმაციის შეგროვება საჯარო სააგენტოებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა ღია წყაროებიდან შემდეგი ოთხი დარგობრივი მიმართულებით: კომუნიკაციები, საბანკო, სამთო და მინერალური წყლები.

 

- 2015 წლის ანგარიშში შესწავლილი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის განახლება.

 

- ანალიტიკური შუალედური ანგარიშის მომზადება.

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ქართულ ბიზნესში რუსული კაპიტალის გამოძიება და მისი პოლიტიკური, მედია და სამოქალაქო სექტორებზე გავლენების ასახვა.

იხილეთ მეტი →
ინტერ-რელიგიური ურთიერთგაგება გრაფიკული ხელოვნების საშუალებით International Coalition of Sites of Conscience 2021 $2,850

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: ინტერ-რელიგიური ურთიერთგაგება გრაფიკული ხელოვნების საშუალებით
დონორი ორგანიზაცია: International Coalition of Sites of Conscience
ბიუჯეტი: $2,850
ხანგრძლივობა: 6 სექტემბერი - 10 დეკემბერი. 2021

 

2019 წელს ცნობილი გახდა აჭარაში, საქართველოში 1937-1938 წლების საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხების აღმოჩენის თაობაზე. აღნიშნული მოვლენა უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის, ვინაიდან რეპრესირებულთა ისტორიების შესწავლას, მათთვის სათანადო პატივის მიგებასა და ხსოვნის უკვდავყოფას დიდი როლი აქვს ქვეყნების კოლექტიური მეხსიერების ფორმირებასა და ტოტალიტარული წარსულის გააზრებაში, რასაც ადასტურებს სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამოცდილებაც.

 

აღნიშნული პროექტის ძირითადი მონაწილეები იქნებიან წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია-პანსიონის მოსწავლეები, რომლებიც შექმნიან კომიქსებს რეპრესირებული ადამიანების ისტორიებზე, მათ შორის მუსლიმურ და ქრისტიანულ თემს შორის რელიგიური ურთიერთგაგების წარმოჩენის მხრივაც. გავრცელებული კომიქსებით, რომლებიც შეეხება კონკრეტულ მსხვერპლთა ისტორიებს, საზოგადოებაში გაჩნდება ახალი ცოდნა რეპრესიების მიმართ, კიდევ უფრო დიდი ემპათია მათ შორის რელიგიური უმცირესობის ჯგუფი მსხვერპლების მიმართ.

 

კომიქსები გავრცელდება ისევე როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო კოალიციის არხებითაც.

 

რეპრესირებულთა საკითხით ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის. აღნიშნული პროექტით,  საზოგადოება, ხელისუფლება და გადაწყვეტილების მიმღები პირები კიდევ ერთხელ დაინახავენ, რა მნიშვნელობას ატარებს მსხვერპლთა ხსოვნის საკითხი საზოგადოებისთვის, რომ ეს თემა არ არის მეორეხარისხოვანი და მათ შორის ახალი თაობაც ჩართულია მის პოპულარიზაციაში. 

 

პროექტის მიზნები

 

- აჭარაში აღმოჩენილი მასობრივი სამარხების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;

- ადგილობრივ მუსლიმ და ქრისტიან მოსახლეობას შორის დიალოგის წახალისება;

- სახელმწიფოს დაინტერესება აჭარაში აღმოჩენილი სამარხების საკითხით.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 

- ლექციები და დისკუსიები რეპრესიების თემაზე

- 3 თემატური კომიქსის დახატვა 

- კომიქსების გავრცელება და სხვა პიარ აქტივობები

- შექმნილი ნამუშევრების წარდგენა კოალიციისთვის

 

აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია აჭარაში აღმოჩენილი მასობრივი სამარხების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.

იხილეთ მეტი →
საჯარო სამსახურში კეთილსინდისიერების კვლევა - საქართველოს გამოწვევები და საუკეთესო პრაქტიკა გაეროს განვითარების პროგრამა 2021-2022 $17,420

 

პროექტის დასახელება: საჯარო სამსახურში კეთილსინდისიერების კვლევა - საქართველოს გამოწვევები და საუკეთესო პრაქტიკა

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა - საქართველოში საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმის მხარდაჭერა - ფაზა 2

პროექტის ნომერი: 00121579

ბიუჯეტი: 17,420 დოლარი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2021 – 31 იანვარი, 2022

 

 

პროექტის ამოცანები

 

- საქართველოს მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირება საჯარო სამსახურის კეთილსინდისიერებისა და მამხილებლების დაცვის კუთხით;

 

- OECD-ACN და GRECO სტანდარტებისა და რეკომენდაციების ანალიზი;

 

- საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან, ასევე სამინისტროებთან თანამშრომლობით, ეროვნულ კონტექსტზე კვლევის მიგნებებისა და რეკომენდაციების უკეთ მორგება;

 

- რეკომენდაციების შეთავაზება ზემოაღნიშნული ანალიზის საფუძველზე.

 

პროექტის აქტივობები

 

1. სამაგიდო კვლევა - მკვლევართა ჯგუფი გააანალიზებს არსებულ მდგომარეობას კეთილსინდისიერებასა და მხილების საკითხებზე საჯარო უწყებებისგან შესაბამისი ინფორმაციისა და მონაცემების მოთხოვნით, ეროვნული კანონმდებლობისა და OECD-ACN და CoE-GRECO რეკომენდაციების გაანალიზებით. სააგენტოების სტატისტიკური მონაცემების მოთხოვნისას ყურადღება მიექცევა გენდერულ და სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს.

 

2. საჯარო მოსამსახურეთა ონლაინ გამოკითხვა - სოციოლოგის მონაწილეობით საბოლოო მეთოდოლოგიის მიხედვით მომზადებული კითხვარის საფუძველზე გუნდი შეისწავლის საჯარო მოსამსახურეთა ინფორმირებულობას და დამოკიდებულებებს კეთილსინდისიერებისა და მხილების საკითხებზე. კითხვარი გადაეგზავნება ცენტრალურ სააგენტოებსა და მუნიციპალიტეტებს (სულ მცირე, დაიფარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული მუნიციპალიტეტები). საჯარო მოსამსახურეთა გამოკითხვა ჩატარდება ცენტრალური სააგენტოებისა და მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო HR დანაყოფების ელექტრონული ფოსტების ბაზის გამოყენებით, ხოლო სანდოობის 90% –ისთვის საკმარისი იქნება საჯარო მოხელეების დაახლოებით 5% –ის მიერ შევსებული კითხვარი. მონაცემები დაითვლება სტატისტიკურად და გაანალიზდება საჯარო მოხელეთა ცნობიერება და დამოკიდებულება.

 

3. ფოკუს ჯგუფის დისკუსიები დაინტერესებულ მხარეებთან - დოკუმენტის პირველი პროექტი და მისი მიგნებები გაზიარდება საჯარო სამსახურის ბიუროსთან, მთავრობის ადმინისტრაციასთან და სხვა დაინტერესებულ ცენტრალურ უწყებებთან და მუნიციპალიტეტებთან, რათა მათ წარმოადგინონ თავიანთი მოსაზრებები, რომელთა შედეგად მიგნებები და შემოთავაზებული რეკომენდაციები უკეთ მოერგება ადგილობრივი საჭიროებებსა და მახასიათებლებს. დაინტერესებული მხარეებისგან მიღებული ინფორმაცია იქნება როგორც შეგროვებული მონაცემების, ასევე შემუშავებული წინასწარი რეკომენდაციების დადასტურების მექანიზმი. შეგროვებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები მიემართება საქართველოს მთავრობას, საჯარო სამსახურის ბიუროს, სამინისტროებს და მუნიციპალიტეტებს, თუმცა კვლევის საბოლოო ბენეფიციარები არიან საჯარო მოხელეები ქვეყნის მასშტაბით და ფართო საზოგადოება, რადგან კვლევის პროექტი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საჯარო სამსახურის მთლიანობის განმტკიცებას.

 

4. დასკვნითი ღონისძიება - საბოლოო კვლევის შედეგები და შემოთავაზებული რეკომენდაციები საზოგადოებას წარედგინება

 

სამუშაო გეგმა

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ამოცანაა საქართველოს მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირება საჯარო სამსახურის კეთილსინდისიერებისა და მამხილებლების დაცვის კუთხით.

იხილეთ მეტი →
ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირება - საქართველო Global Partners Digital 2021 € 3,850

პროექტის დასახელება: ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ადვოკატირება - საქართველო
დონორი ორგანიზაცია: Global Partners Digital
ბიუჯეტი: 3,850 ევრო
პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი 01, 2021 – დეკემბერი 31, 2021

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

 

პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ჩართულობა ორ პროცესში (გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, ხელოვნური ინტელექტის Ad Hoc კომიტეტი, და ადამიანის უფლებათა პერსპექტივიდან იუნესკო).

 

პროექტის ძირითადი შედეგები:

 

- გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოსთან, ხელოვნური ინტელექტის Ad Hoc კომიტეტთან და იუნესკოსთან დაკავშირებულ ადვოკატირებისა და საკოორდინაციო აქტივობებში ჩართვა.

 

 - ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკასთან დაკავშირებული რეგიონული და გლობალური ჩართულობის შესაძლებლობების მიმოხილვა.

 

 - აღნიშნულ პროცესებში ჩართულობის მკაფიო და სტრატეგიული გეგმის შემუშავება.  

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის დაწინაურებას საერთაშორისო დისკუსიებში.

 

იხილეთ მეტი →
პირადი ცხოვრების ონლაინ სივრცეში დაცულობა საქართველოში ინტერნიუსი და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2021 $14,987

პროექტის სახელწოდება: პირადი ცხოვრების ონლაინ სივრცეში დაცულობა საქართველოში

დონორი ორგანიზაციები: ინტერნიუსი (Internews) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
ბიუჯეტი: $14,987.50
პროექტის ხანგრძლივობა:  2021 წლის 26 აგვისტო – 2021 წლის 25 ნოემბერი

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტის ფარგლებში IDFI მიზნად ისახავს კვლევის ჩატარებას და ანალიტიკური მასალების მომზადებას (მაგ. ბლოგები, სტატიები, ანგარიში), რომელიც გამოავლენს საქართველოში ციფრული კონფიდენციალობის დაცვის კუთხით არსებულ მთავარ გამოწვევებს, მოახდენს საჭირო ღონისძიებების იდენტიფიცირებას და შეიმუშავებს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ რეკომენდაციებს, რათა ხელი შეუწყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ამ მიმართულებით ადვოკატირების კამპანიების წამოწყებას. ციფრული კონფიდენციალობა - ეს არის ქოლგა-ტერმინი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ციფრულ უფლებებს, ინფორმაციის თავისუფლებასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვას. შესაძლოა გამოვყოთ სამი ძირითადი გამოწვევა - კიბერშეტევები, პერსონალურ მონაცემთა დარღვევის ფაქტები და მანიპულირებული ონლაინ მასალა. გამომდინარე იქიდან, რომდღესდღეობით, პერსონალური მონაცემების უმეტესობა განთავსებულია ციფრულ სისტემებსა და ქსელებში, კიბერშეტევების სიხშირიდან გამომდინარე ვაწყდებით პირის პერსონალური მონაცემების დარღვევის ფაქტებს, რაც ხელყოფს მათ ციფრულ უფლებებსა და კონფიდენციალობას. გარდა ამისა, ადამიანის სხვა ფუნდამენტური უფლებები და ციფრული თავისუფლებების კომპონენტები - ინფორმაციის თავისუფლება და ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობა - იზღუდება მანიპულირებული ონლაინ მასალის გამიზნულად გამოყენებით, მათ შორის პოლიტიკური აქტორების მიერ გავრცელებული მანიპულირებული მასალით, აგრეთვე ყალბი ანგარიშებისა და გვერდების შექმნით. არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე, როდესაც საფრთხე ექმნება ინტერნეტის თავისუფლების   ძირითად კომპონენტებს, საჭიროა ერთიანი და ყოვლისმომცველი მიდგომის შემუშავება. სწორედ ამ მიზნით, საქართველოში ციფრული კონფიდენციალობის დაცვის შესაფასებლად, მასთან დაკავშირებული გამოწვევების იდენტიფიცირებისთვის და ეფექტური მიდგომების შემუშავებისთვის, IDFI-ის კვლევა კიბერუსაფრთხოებაზე, პერსონალური მონაცემების ონლაინ სივრცეში დაცვასა და მანიპულირებული ონლაინ მასალის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ერთდროულად აიღებს ორიენტირს.

 

საქართველოში ციფრული თავისუფლებებისა და კონფიდენციალობის დასაცავად, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება კიბერუსაფრთხოების, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და მანიპულირებული ონლაინ მასალის მიმართულებით, შემდგომ კი, გამოვლენილ საფრთხეებთან საბრძოლველად რეკომენდაციების შემუშავება - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, შესაბამისი ადვოკატირების კამპანიების დანერგვისა და ერთიანი მიდგომის განხორციელების გზით.

 

ამ მიზნით, პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი აქტივობების განხორციელებას:

  

1. მონაცემების შეგროვება

2. ინტერვიუების / ფოკუს ჯგუფების ჩატარება

3. მონაცემთა ანალიზი

4. ბლოგებისა და ფინალური ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება

5. ანგარიშის მიგნებებზე დაყრდნობით ვიზულური მასალის მომზადება და გავრცელება

6. შემუშავებულ პოლიტიკის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით დისკუსიის გამართვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით

7. სტუდენტებისთვის ონლაინ ლექციის გამართვა ციფრული კონფიდენციალობის შესახებ, კვლევის მიგნებებზე დაყრდნობით

 

პროექტის აქტივობები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში ციფრული თავისუფლებებისა და კონფიდენციალობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, შესაბამისი ადვოკატირების კამპანიების დანერგვა.

 

 

იხილეთ მეტი →
სასწავლო ვიზიტი თბილისში ევრაზიის ფონდის წარმომადგენლობა 2021 $6,500.00

 

 

პროექტის სახელწოდება: სასწავლო ვიზიტი თბილისში
დონორი ორგანიზაცია:  ევრაზიის ფონდის წარმომადგენლობა 
მთლიანი საგრანტო თანხა: 6,500.00 აშშ დოლარი
პროექტის ნომერი:  CSSP-KZ-2021-00017
პროექტის ხანგრძლივობა: 1-30 ივლისი, 2021

 

პროექტის მიზნები და ამოცანები

 

პროექტის მიზანია სასწავლო ვიზიტის ორგანიზება, რომლის ფარგლებშიც დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ საქართველოს გამოცდილებას, კერძოდ, ღიაობისა და გამჭვირვალობის მიმართულებით, განსაკუთრებით ღია ბიუჯეტირებასა და საჯარო ფინანსების გამჭვირვალედ მართვასთან დაკავშირებით. პროექტის მიზანია სასწავლო ვიზიტის მონაწილეებმა ადგილზე გაიზიარონ და შეისწავლონ საქართველოს გამოცდილება ღია მმართველობის პარტნიორობაში (OGP) ჩართულობასთან და ღია ბიუჯეტის ინდექსში (Open Budget Survey) მეხუთე პოზიციის დაკავებასთან დაკავშირებით.

 

პროექტის პირველი ამოცანაა პროექტის მონაწილეებისთვის ხუთ დღიანი სასწავლო ვიზიტის ორგანიზება და დღის წესრიგის შედგენა, რომლის ფარგლებშიც სასწავლო ვიზიტის მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ საქართველოს საბიუჯეტო პოლიტიკას, მათ შორის ძირითად საბიუჯეტო პროცესებს. სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ შეხვედრები ჰქონდეთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე, სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მათ შორის: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისთან, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს და USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) წარმომადგენლებთან. ამავდროულად, სასწავლო ვიზიტის მონაწილეებს აქვთ შესაძლებლობა ეწვიონ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიასა და რუსთავის იუსტიციის სახლს და შესაბამისად ადგილზე შეისწავლონ თუ რა სახის მექანიზმებითა და პრინციპებით ფუნქციონირებს ზემოთ-აღნიშნული საჯარო ინსტიტუტები. 

 

პროექტის მეორე ამოცანაა დაინტერესებულ მხარეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა ჩართულობის, მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესახებ. ასევე მეტად მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველო არის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) წევრი ქვეყანა და შესაბამისად ძალზე საინტერესოა იმ რიგი ვალდებულებების მიმოხილვა, რომლებიც საქართველომ აიღო OGP-ის ფარგლებში. 

 

მოსალოდნელი შედეგები: სასწავლო ვიზიტის მონაწილეების საჯარო ფინანსებისა და ბიუჯეტირების შესახებ ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების ამაღლება. პროგრამის მონაწილეების გამჭირვალობისა და ღიაობის მექანიზმების შესახებ პრაქტიკული ცოდნითა და უნარებით აღჭურვა, რათა სწორედ მათ შეძლონ ცვლილებებზე ორიენტირებული საზოგადოების ჩამოყალიბება და პოზიტიური გავლენის მოხდენა საკუთარ ქვეყნებში.

 

გრძელვადიანი შედეგები: პროექტის მონაწილეებმა საკუთარ ქვეყნებში ადვოკატირება გაუწიონ გამჭირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და ღიაობის მექანიზმების დანერგვას საჯარო ფინანსებისა და ბიუჯეტირების პროცესში. ასევე, შეძლონ სამოქალაქო ცნობიერების დონის ამაღლება ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ და შესაბამისად ჰქონდეთ სწრაფვა ხელი შეუწყონ საკუთარი სახელმწიფოების OGP-ში გაწევრიანების. 

 

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია სასწავლო ვიზიტის ორგანიზება, რომლის ფარგლებშიც დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ საქართველოს გამოცდილებას, კერძოდ, ღიაობისა და გამჭვირვალობის მიმართულებით, განსაკუთრებით ღია ბიუჯეტირებასა და საჯარო ფინანსების გამჭვირვალედ მართვასთან დაკავშირებით.

იხილეთ მეტი →
2030 დღის წესრიგის ლოკალიზება საქართველოში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 2021-2022 GEL 162.750

 

 

 

პროექტის დასახელება: 2030 დღის წესრიგის ლოკალიზება საქართველოში
დონორი ორგანიზაცია: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
ბიუჯეტი: 162.750,00 ლარი
კონტრაქტის ნომერი: 83383644
პროექტის ხანგრძლივობა: ივნისი 15, 2021 – თებერვალი 15, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

2019 წლის დეკემბერში საქართველომ მიიღო ყოვლისმომცველი დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 2020-2025, რამაც დეცენტრალიზაციის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახადა. ის მოიცავს ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის მეტი ძალაუფლებისა და შესაბამისი ფინანსების გადაცემას. სრულყოფილად აღსრულების შემთხვევაში, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 2030 დღის წესრიგის ლოკალიზება დაეხმარება და წაადგება დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას - რომელიც 2030 დღის წესრიგის მსგავსად, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, ახალისებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას.

 

საქართველოში ლოკალიზაციის პროცესის დასაწყებად, GIZ-ის პროგრამა - კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის - გეგმავს საქართველოში ადგილობრივი SDG არქიტექტურის ყოვლისმომცველ ანალიზს. ამ ანალიზსა და გამოვლენილ ნაკლოვანებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები საფუძველს დაუდებს ოთხ საპილოტე მუნიციპალიტეტში პირველადი აქტივობების დაგეგმვასა და ჩატარებას საქართველოში ლოკალიზაციის პროცესის დასაწყებად. პილოტური აქტივობების დახმარებით დაგროვილ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შექმნილი გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა და რეკომენდაციები საფუძველს ჩაუყრის საქართველოში 2030 დღის წესრიგის ლოკალიზების წარმატებულად გაფართოების სტრატეგიას.

 

პროექტის მთავარი მიზნები:

 

 - საქართველოში SDG ლოკალიზების ადგილობრივ კონტექსტზე, ნაკლოვანებებსა და რეკომენდაციებზე ყოვლისმომცველი ანალიზი

 

 - ოთხ საპილოტე მუნიციპალიტეტში SDG ლოკალიზების დასაწყებად პირველი აქტივობების განხორციელება

 

აქტივობები

 

ზემოთხსენებული მიზნების მისაღწევად შემდეგი აქტივობები განხორციელდება:

 

1. საქართველოში არსებული სიტუაციის შესწავლა და ადგილობრივ დონეზე SDG-ის დასანერგად შესაბამისი მუნიციპალური კომპეტენციების იდენტიფიცირება. ეს მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 

) ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე SDG 2030 დღის წესრიგის შესრულებაში მუნიციპალიტეტის როლთან დაკავშირებული არსებული რეგულაციების (კანონები და კანონქვემდებარე აქტები) ანალიზი

 

ბ) 4 საპილოტე მუნიციპალიტეტში, ცნობიერების ხარისხი და SDG 2030 დღის წესრიგის შესრულების ვითარება ადგილობრივი დონეზე

 

გ) მონიტორინგი და შეფასება ადგილობრივ დონეზე

 

დ) საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესწავლა

 

ე) ანალიზის საფუძველზე, საქართველოს SDG არქიტექტურის შესახებ ნაკლოვანებებისა და საჭიროებების გამოვლენა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე

 

ვ) რეკომენდაციები - გამოვლენილი ხარვეზების, გამოწვევების, საერთაშორისო პრაქტიკის, პრაქტიკული და ფაქტებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავება.

 

2) ოთხ საპილოტე მუნიციპალიტეტში საპილოტე აქტივობების განხორციელება (ანალიზის რეკომენდაციების გათვალისწინებით)

 

3) შემუშავდება პროექტის საბოლოო ანგარიში

 

4) მოეწყობა საბოლოო პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება მომზადებული ანალიზი და შემუშავებული რეკომენდაციები ფართო საზოგადოებისთვის.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია საქართველოში SDG ლოკალიზების ადგილობრივ კონტექსტზე, ნაკლოვანებებსა და რეკომენდაციებზე ყოვლისმომცველი ანალიზი

იხილეთ მეტი →
მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (პროექტი) ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA) 2021-2022 $ 15,500

 

 

 

პროექტის დასახელება: მონაცემების გლობალური ბარომეტრი (პროექტი)
დონორი ორგანიზაცია: ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივა (ILDA)
ბიუჯეტი: 15,500 აშშ დოლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: ივნისი 9, 2021 – აპრილი 30, 2022

 

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

მონაცემების გლობალური ბარომეტრი წარმოადგენს ლათინური ამერიკის ღია მონაცემების ინიციატივის (ILDA) პროექტს, რომელსაც აფინანსებს IDRC ღია მონაცემების განვითარების (OD4D) პარტნიორობის/პროგრამის ფარგლებში.

 

ამ პროექტის მიზანია გააღრმავოს და გააძლიეროს მხარეებს შორის პარტნიორობა მონაცემების ღია ბარომეტრის პირველი გამოცემისთვის კვლევის დიზაინის, განხორციელებისა და უფრო კონკრეტულად, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალურ აზიაში მონაცემების შეგროვების ფაზის ეფექტური მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის.

 

მონაცემების გლობალური ბარომეტრი შექმნის საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის სხვადასხვა სექტორში მონაცემების ხელმისაწვდომობის შესახებ უნიკალურ გლობალურ და რეგიონულ მონაცემებს. როგორც მაღალი დონის კვლევა, ის მიზნად ისახავს გავლენა მოახდინოს ქვეყნების, რეგიონებისა და საერთაშორისო დონეზე პოლიტიკურ დებატებზე და მხარი დაუჭიროს განვითარებაზე ორიენტირებულ მონაცემთა სხვადასხვა ტიპის ინიციატივებს.

 

აქტივობები და ფაზები

 

1. სამაგიდო კვლევა, მონაცემების შეგროვება, ექსპერტული/თემატური გადახედვა - ივნისი 1-აგვისტო 31, 2021

 

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია გააღრმავოს და გააძლიეროს მხარეებს შორის პარტნიორობა მონაცემების ღია ბარომეტრის პირველი გამოცემისთვის კვლევის დიზაინის, განხორციელებისა და უფრო კონკრეტულად, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალურ აზიაში მონაცემების შეგროვების ფაზის ეფექტური მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის.

იხილეთ მეტი →
საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლებაზე საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ევროპის საბჭო 2021 EUR 3 500

 

 

ხელშეკრულების ტიპი/პროექტი: პირდაპირი დაფინანსება/ერთჯერადი კონტრაქტი

კონტრაქტის ნომერი: 8761/2638/01

პროექტის ID/სექტორი: მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში

კონტრაქტის საგანი: საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლებაზე საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა

დონორი: ევროპის საბჭო

ბიუჯეტი: 3 500 ევრო

ხანგრძლივობა: 2021 წლის ივნისი-ივლისი

 

 

პროექტის აღწერილობა:

 

ევროპის საბჭო, 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“. 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლება. უფრო კონკრეტულად, სახელმძღვანელო უნდა განახლდეს შესაბამისი ინფორმაციის გათვალისწინებით უკვე ჩამოყალიბებული სტრუქტურის მიხედვით. 

 

მესამე გამოცემას დაერქმევა სახელმძღვანელო ღია ადგილობრივი მმართველობისა და საჯარო სამსახურში ეთიკის წესების შესახებ და მეორე გამოცემის გარდაქმნის შედეგად სახელმძღვანელოს დაემატება ახალი ქვე-თავები. 

 

აღნიშნულ კონტექსტში შეირჩა სახელმძღვანელოს განახლების განმახორციელებელი მხარე. სახელმძღვანელო განახლდება ყველა იმ ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, რომელიც სახელმძღვანელოს შინაარსთან მოდის კავშირში. სახელმძღვანელო უნდა მოიცავდეს კონკრეტულ ინფორმაციას საჯარო სამსახურში ეთიკის წესების, ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების შესახებ, და ასევე, უნდა აანალიზებდეს შესაბამის ადგილობრივ კანონმდებლობას, კორუფციის ყველაზე გავრცელებულ სახეებსა და კარგ პრაქტიკას.

 

პროექტის ბიუჯეტი და აქტივობები

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს განახლება.

იხილეთ მეტი →
ახმეტისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება USAID-ის კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD 2021-2022 GEL 50,048

 

 

 

პროექტის დასახელება: ახმეტისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება
დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის კარგი მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD
პროექტის ნომერი: GGI-SUB-061
ბიუჯეტი: 50,048 ლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მაისი, 2021 – 29 თებერვალი, 2022

 

პროექტის მიზნები

 

პროექტის ძირითადი მიზანია გააძლიეროს ახმეტისა და ცაგერის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

პროექტის კონკრეტული მიზანია ახმეტისა და ცაგერის მერიების მხარდაჭერა შემდეგი მიმართულებით:

 

1) გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პრაქტიკაში დანერგვა და მონიტორინგის მექანიზმების შექმნა;

 

2) კეთილსინდისიერებასა და გამჭვირვალობაზე მერიების თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების აქტივობების ორგანიზება, რათა მათ წარმატებულად შეძლონ ანტიკორუფციული ზომების პრაქტიკაში დანერგვა.

 

პროექტის აქტივობები

 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად, IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

-      დეტალური მეთოდოლოგიის შემუშავება;

-      დეტალური სამუშაო გეგმის შემუშავება;

-      კორუფციული რისკების შეფასება;

-      კორუფციული რისკების შეფასების ანგარიშისა და რეკომენდაციების მომზადება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პირველადი ვერსიების შემუშავება;

-      საჯარო დისკუსიების ჩატარება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დასრულება;

-      ტრენინგ მოდულის შემუშავება;

-      სამოქმედო გეგმის პრაქტიკაში დანერგვის სახელმძღვანელოს მომზადება;

-      შესაძლებლობების განსავითარებლად საჭირო აქტივობების ორგანიზება.

 

დაგეგმილი აქტივობები

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია გააძლიეროს ახმეტისა და ცაგერის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

 

იხილეთ მეტი →
ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD 2021-2022 GEL 48,506

 

 

 

პროექტის დასახელება: ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში, Tetra Tech ARD

პროექტის ნომერი: GGI-SUB-062

ბიუჯეტი: 48,506 ლარი

პროექტის ხანგრძლივობა: 10 მაისი, 2021 – 21 თებერვალი, 2022

 

პროექტის მიზნები

 

პროექტის ძირითადი მიზანია გააძლიეროს ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

 

პროექტის კონკრეტული მიზანია ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მერიების მხარდაჭერა შემდეგი მიმართულებით:

 

1) გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პრაქტიკაში დანერგვა და მონიტორინგის მექანიზმების შექმნა;

 

2) კეთილსინდისიერებასა და გამჭვირვალობაზე მერიების თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების აქტივობების ორგანიზება, რათა მათ წარმატებულად შეძლონ ანტიკორუფციული ზომების პრაქტიკაში დანერგვა.

 

პროექტის აქტივობები

 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად, IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

-      დეტალური მეთოდოლოგიის შემუშავება;

-      დეტალური სამუშაო გეგმის შემუშავება;

-      კორუფციული რისკების შეფასება;

-      კორუფციული რისკების შეფასების ანგარიშისა და რეკომენდაციების მომზადება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პირველადი ვერსიების შემუშავება;

-      საჯარო დისკუსიების ჩატარება;

-      სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დასრულება;

-      ტრენინგ მოდულის შემუშავება;

-      სამოქმედო გეგმის პრაქტიკაში დანერგვის სახელმძღვანელოს მომზადება;

-      შესაძლებლობების განსავითარებლად საჭირო აქტივობების ორგანიზება.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია გააძლიეროს ამბროლაურისა და ლანჩხუთის მერიების შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.

იხილეთ მეტი →
მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით ციფრული უფლებების გაძლიერება შავი ზღვის ფონდი რეგიონული თანამშრომლობისთვის (BST) 2021-2022 $29,700

 

 

  

პროექტის სახელწოდება: მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით ციფრული უფლებების გაძლიერება
დონორი ორგანიზაცია: შავი ზღვის ფონდი რეგიონული თანამშრომლობისთვის (BST)
პროექტის კოდი: BST-21.089.GE25.1
სრული ბიუჯეტი: 29,700 აშშ დოლარი (24,920 აშშ დოლარი, მოთხოვნილი BST-დან)
ხანგრძლივობა: მაისი 1, 2021-იანვარი 1, 2022

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ციფრული უფლებების გაძლიერებას, ციფრული თავისუფლებების კუთხით ინტერნეტ/სატელეკომუნიკაციო სექტორის მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებების პროპორციულობისა და საქმიანობის გამჭვირვალობის მონიტორინგითა და ანალიზით. ამ მიზნით, მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით, მომზადდება ანალიტიკური ბლოგ-პოსტები და ყოვლისმომცველი ანგარიში. ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარის მოსაზრებების გასათვალისწინებლად, ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები/ფოკუს ჯგუფ შეხვედრები. მონიტორინგის შედეგები და შემუშავებული პოლიტიკური რეკომენდაციები წარდგენილი იქნება საბოლოო პრეზენტაციის დროს.

 

მიზნები

 

პროექტის ზოგადი მიზანია მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით, საქართველოში ციფრული უფლებების გარანტიების უზრუნველყოფა და გაძლიერება.

ამ მიზნით, პროექტის მთავარი მიზნებია:

 

 - სატელეკომუნიკაციო/ინტერნეტ თავისუფლების მარეგულირებელი საჯარო დაწესებულების ანგარიშვალდებულების გაზრდა;

 

 - აღნიშნული მარეგულირებელი უწყების საქმიანობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა დიალოგის წახალისება და საერთო მოსაზრებების იდენტიფიცირება;

 

 - ინტერნეტ რეგულირების/ციფრული უფლებების კუთხით მარეგულირებელი უწყების საკამათო გადაწყვეტილებებისა და მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირება;

 

 - აღმოჩენილი გამოწვევების შემსუბუქება ანალიზისა და მათი გადაჭრის პოტენციური გზების ძიებით;

 

 - პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავება და მათი კომუნიკაცია ყველა დაინტერესებულ მხარეებთან პოზიტიური ცვლილებების მიღწევის მიზნით.

 

აქტივობები

 

1) მოსამზადებელი პერიოდი: ყოვლისმომცველი მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა

2) სამუშაო შეხვედრების/ფოკუს ჯგუფ ინტერვიუების ჩატარება

3) მონიტორინგი და ანალიზი

4) მონიტორინგის ანგარიში მომზადება

5) პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავება

6) საბოლოო პრეზენტაცია

7) მედიასთან თანამშრომლობა

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის ზოგადი მიზანია მონიტორინგის, ანალიზისა და ადვოკატირების გზით, საქართველოში ციფრული უფლებების გარანტიების უზრუნველყოფა და გაძლიერება.

 

იხილეთ მეტი →
ადამიანის უფლებები ყველასთვის – II ფაზა გაეროს განვითარების პროგრამა 2021 $8,060

                                                                                               

 

 

პროექტის სათაური: ადამიანის უფლებები ყველასთვის –  II ფაზა
დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
პროექტის ნომერი: 00118263
პროექტის ბიუჯეტი: 8,060 აშშ დოლარი     
პროექტის ხანგრძლივობა: 24 მარტი 2021 – 24 მაისი 2021

 

პროექტის აღწერა

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს პერსონალური მონაცემების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დაცვას. სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარების თანმხლები გამოწვევებისა და ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის მიზნების გათვალისწინებით, პერსონალური მონაცემების დაცვის მხარდაჭერა და გაძლიერება კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. ეს პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ამჟამად არსებული სიტუაციის შეფასებას, განსაზღვრას იმისა, თუ რამდენად არის ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნები მიღწეული, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირებას.  

 

ამ პროექტის ფარგლებში   ობიექტურად შეფასდება ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის მიმართულებები და მომზადდება ჩრდილოვანი ანგარიში, რომელიც მიმოიხილავს არსებულ სიტუაციას. გარდა ამისა, ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ასოცირების დღის წესრიგის მიმართულებებსა და  COVID-19-თან დაკავშირებით მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგებს ადამიანის უფლებებთან მიმართებით. ანგარიში შეაჯამებს 2020 წლიდან არსებულ მდგომარეობას.

 

პროექტის მიზანი

 

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და ხარვეზების დოკუმენტირების გზით პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში.

 

პროექტის აქტივობები

 

1. ჩრდილოვანი ანგარიშის მომზადება - IDFI მოამზადებს ჩრდილოვან ანგარიშს, რომელიც შეაფასებს, თუ რამდენად არის მიღწეული პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით 2014-2020 წლის ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნები და გამოავლენს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან მიმართებით არსებულ გამოწვევებსა და ხარვეზებს.

 

2. ჩრდილოვანი ანგარიშის პრეზენტაცია - ჩრდილოვანი ანგარიში წარედგინება ყველა დაინტერესებულ პირს, გამოქვეყნდება IDFI-ს ვებგვერდზე და გაზიარდება სოციალური მედიის პლატფორმაზე.

 

დაგეგმილი ღონისძიებები და ბიუჯეტი 

კონტრაქტი

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და ხარვეზების დოკუმენტირების გზით პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში.

 

იხილეთ მეტი →
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხარდაჭერა ციფრულ არქივირებაში International Coalition of Sites of Conscience 2021 $1,200

 

 

პროექტის სახელწოდება: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხარდაჭერა ციფრულ არქივირებაში - საექსპერტოკონსულტაცია
დონორი ორგანიზაცია: International Coalition of Sites of Conscience
ბიუჯეტი: $1,200
ხანგრძლივობა: 1 მარტი - 15 ივნისი, 2021

 

პროექტის მიზანი

 

სახელმძღვანელოს შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ციფრულ არქივირებაში, გარდამავალი მართლმსაჯულების პროცესის მიმდინარეობისას.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 

International Coalition of Sites of Conscience  მიერ შედგენილი კითხვარის საფუძველზე, რეგიონის (ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები) სამი ან მეტი ორგანიზაციის პასუხების შეგროვება, რომელთაც აქვთ ციფრული არქივების შექმნის გამოცდილება და დაახლოებით რვა (8) გვერდიანი ანგარიშის მომზადება, რომელიც შეაჯამებს გაცემულ პასუხებს და გამოავლენს ძირითად მიგნებებს, მათ შორის კონსულტანტი ორგანიზაციის ექსპერტიზას საკითხზე. ანგარიშის შესახებ მოკლე პრეზენტაციის მომზადება.

 

ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია შემუსავდეს სახელმძღვანელო, რომელიც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ციფრულ არქივირებაში, გარდამავალი მართლმსაჯულების პროცესის მიმდინარეობისას.

იხილეთ მეტი →
მდგრადი ადამიანური რესურსების განვითარება კორუფციასთან საბრძოლველად ღია საზოგადოების მხარდაჭერის ფონდი 2021-2022 $70,064

 

პროექტის სახელწოდება: მდგრადი ადამიანური რესურსების განვითარება კორუფციასთან საბრძოლველად
დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების მხარდაჭერის ფონდი 
მთლიანი საგრანტო თანხა: 70,064.21 აშშ დოლარი
პროექტის ნომერი: OR2020-70662
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2021 – 31 აგვისტო, 2022

 

პროექტის მიზნები და ამოცანები

 

პროექტის მიზანია შექმნას კორუფციასთან მებრძოლთა საზოგადოება, რომლებიც იქნებიან ლიდერები კორუფციის პრევენციის მიმართულებით, შეეძლებათ კორუფციის რისკების მართვა, ჩართულები იქნებიან კორუფციის შემთხვევების განსაზღვრაში და გახდებიან საზოგადოების წევრები კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით.

 

პროექტის პირველი ამოცანაა კორუფციასთან ბრძოლის პროგრამის წარმატებით განხორციელება და დასახელებული პროგრამის მდგრადობის ზრდა. პროგრამის მოდულები გარდაიქმნება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის ორ აკადემიურ კურსად, რომელიც შეთავაზებული იქნება მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის. შესაბამისად, კორუფციასთან ბრძოლის ახალი პროგრამა შესაძლებლობას მისცემს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, სერტიფიკატების მიღებასთან ერთად, საგნების გავლის შედეგად მოიპოვონ სასწავლო კრედიტები (ECTS). კორუფციასთან ბრძოლის პროგრამის არსებული მოდულების გარდაქმნა აკადემიურ კურსებად გაზრდის პროგრამის მდგრადობას, რადგან კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ აკადემიური კურსები გახდება უნივერსიტეტის სასწავლო კურიკულუმის ნაწილი. პროგრამის მოდულების უნივერსიტეტის აკადემიურ კურსებად გარდაქმნის მიუხედავად, შესაძლებელი იქნება პროგრამის მონაწილეების საჯარო და კერძო სექტორიდან ან/და სხვა უნივერსიტეტებიდან მიღება. აკადემიური კურსების მონაწილეები, რომლებიც არ არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მიიღებენ სერტიფიკატს პროგრამის კურსების წარმატებით დასრულებისათვის.

 

პროექტის მეორე ამოცანაა ცნობიერების ასამაღლებელი და გუნდური მუშაობის ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება, რაც ერთი მხრივ გააძლიერებს პროექტის ცნობადობას და გაზრდის საზოგადოების ცნობიერებას კორუფციასთან მიმართებაში, ხოლო მეორე მხრივ გააძლიერებს კორუფციასთან მებრძოლი საზოგადოების თანამშრომლობას და პროგრამის კურსდამთავრებულთა აქტიური ქსელის შექმნას. გუნდური აქტივობების ბოლო ეტაპი მოიცავს იდეების წარდგენას  პროგრამის მონაწილეების მიერ, რომლებიც დაჯილდოვდებიან წარდგენილი პროექტებისა და ანალიტიკური სტატიების საფუძველზე.

 

 მოსალოდნელი შედეგები

 

მოკლევადიანი შედეგი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის -აკადემიურ კურსებად გარდაქმნილი - მოდულების გავლის გზით სასწავლო კრედიტების მინიჭება; წამყვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა აკადემიური კურსების განსახორციელებლად; პროგრამის მეორე წლის კურსდამთავრებულების ჩართვა პროგრამის კურსდამთავრებულთა ქსელში;

 

საშუალოვადიანი შედეგი: პროგრამის მონაწილეების შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით აღჭურვა, რაც მათ ხელს შეუწყობს, რომ იყვნენ მისაბაძი მაგალითი და ცვლილებების მხარდამჭერები სამუშაო ადგილებსა ან სხვადასხვა პროექტებში; კორუფციასთან მებრძოლი საზოგადოების გაზრდა და გაძლიერება გუნდური აქტივობების დანერგვის, დაგეგმვის, ერთობლივი პროექტების განხორციელებისა და პროგრამისა და მისი აქტივობების შესახებ ცნობადობის გაზრდის გზით.

 

გრძელვადიანი შედეგი: მხარი დაუჭიროს პროგრესზე ორიენტირებულ პროფესიონალებით დაკომპლექტებული საზოგადოების განვითარებას, რომელთაც აქვთ უნარი აღმოაჩინონ და მოახდინონ კორუფციის პრევენცია და რომლებიც ხელს შეუწყობენ კორუფციული პრაქტიკის გამოვლენასა და კორუფციის შესახებ საზოგადოებაში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას  კორუფციის შედეგად გამოწვეულ საზოგადოებრივ დანაკარგებთან (human cost)დაკავშირებით.

 

დაგეგმილი აქტივობები

ბიუჯეტი

ხელშეკრულება

 

საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტის მიზანია შექმნას კორუფციასთან მებრძოლთა საზოგადოება, რომლებიც იქნებიან ლიდერები კორუფციის პრევენციის მიმართულებით.

იხილეთ მეტი →
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 ბოლო