სიახლეების გამოწერა

პროექტები

2018 წელს, ორგანიზაცია NGOsource-მა შეამოწმა IDFI-ის საქმიანობა და მას აშშ-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ეკვივალენტობის სერტიფიკატი მიანიჭა. შედეგად, IDFI შევიდა სპეციალურ სიაში, საიდანაც აშშ-ის გრანტის გამცემ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაეცნონ IDFI-ის საქმიანობას.

პროექტი დონორი პერიოდი თანხა
ციფრული წიგნიერება და ინტერნეტის თავისუფლება საქართველოში ამერიკის იურისტთა ასოციაცია (მისი სამართლიანობისა და განათლების ფონდის დახმარებით) 2017 $7,999

პროექტის მიზანია საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლებისა და ციფრული წიგნიერების გაძლიერება.

იხილეთ მეტი →
PTF-IDFI-ის პარტნიორობა აზიის განვითარების ბანკის საქმიანობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გასაძლიერებლად აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 2017-2017 $13,500

ამ ინიციატივის მთავარი მიზანია შეაფასოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის ხარისხი საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში. 

იხილეთ მეტი →
ბიუროკრატიული სისტემის გამოწვევები საჯარო მმართველობის რეფორმის კონტექსტში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მმართველობის რეფორმის ფონდი (GRF), დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid-ის ფინანსური დახმარებით 2017 $10,400

შეიქმნება პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის მიზანიც იქნება, 2011-2016 წლებში სახელმწიფო ბიუროკრატიის და მასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯების ტენდენციების შესწავლა და ამ სფეროში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების დაფიქსირება.  

იხილეთ მეტი →
საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობის პროექტი ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო 2017–2018 $32,450

პროექტის მიზანია საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმის ინიცირება და მხარდაჭერა, საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის გამჭვირვალობის, ეფექტურობისა და დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა, მის მიმართ საზოგადოებაში ინფორმირებულობის გაზრდა და ამავდროულად მისი საქმიანობის შეფასება.

იხილეთ მეტი →
საზოგადოების გაძლიერება კარგი მმართველობის ხელშეწყობისთვის ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი, ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2017 - 2018 €49,670

პროექტის მთავარი მიზანია მთავრობის ეფექტური მონიტორინგისა და კონტროლისთვის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და საქართველოს მთავრობის ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების დონის გაზრდა.

იხილეთ მეტი →
ინტერნეტის თავისუფლების სამართლებრივი გარანტიების გაუმჯობესება საქართველოში ამერიკის იურისტთა ასოციაცია (მისი სამართლიანობისა და განათლების ფონდის დახმარებით) 2017 $11,649

პროექტის საბოლოო მიზანია სამართლებრივ დონეზე უსაფრთხოების გარანტიებისა და ინტერნეტის თავისუფლების უზრუნველყოფა და გაძლიერება საქართველოში.

იხილეთ მეტი →
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების მხარდაჭერა საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამა – მმართველობის რეფორმის ფონდი / შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2016 – 2018 $140,700

პროექტის მიზანია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მხარდაჭერა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების  ეფექტური მონიტორინგის სისტემის შექმნაში და მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.

იხილეთ მეტი →
ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის - მუნიციპალიტეტებში გამჭირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ეროვნული შეფასება ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო 2016 – 2018 $38,330

პროექტის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტებში საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა და კორუფციის რისკების შემცირება თვითმმართველი ორგანოების მიერ გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრაქტიკის გაუმჯობესების გზით.

იხილეთ მეტი →
სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი / ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამა „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 2016 - 2017 $37,867.50

პროექტის ძირითადი მიზანია სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის მხრივ არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება, რაც მიიღწევა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ინტერსების დაბალანსების გზით.

იხილეთ მეტი →
გამჭვირვალე საჯარო შესყიდვების რეიტინგი - საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მისი აღსრულების შეფასება ევრაზიის რეგიონში ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ბუდაპეშტის ფონდი 2016-2017 $137,473

პროექტის მიზანია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის შეფასების მექანიზმის შემუშავება და ამ მექანიზმის საშუალებით კანონმდებლობის და მისი აღსრულების პრაქტიკის შეფასება აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვაში, საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში.

იხილეთ მეტი →
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სისტემის განვითარება Tetra Tech ARD/შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2016 $52,351.52

პროექტის მიზანია შევქმნათ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და გამჭვირვალობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის; და მივუერთოთ ეს ჩარჩო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულ სისტემას.

იხილეთ მეტი →
ორგანიზაციული განვითარების გრანტი - IDFI ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ბუდაპეშტის ფონდი 2015-2017 $113,850

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს IDFI-ის როგორც კვლევითი ორგანიზაციის განვითარებას სამი კონკრეტული მიმართულებით: 1. კვლევების ხარისხი, 2. კომუნიკაცია და ადვოკატირება, და 3. შიდა განვითარება და მმართველობა.

იხილეთ მეტი →
საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერა ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში გაეროს განვითარების პროგრამა 2015-2016 $45,335.70

პროექტის მიზანია საპარლამენტო ღიაობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო საქმიანობაში.

იხილეთ მეტი →
კახეთის მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული გამჭვირვალობის გაუმჯობესების და თვითმმართველობის საქმიანობაში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს 2015-2016 $44,950

პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის თვითმმართველობებში ელექტრონული გამჭვირვალობის მექანიზმების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და თვითმმართველობების საქმიანობაში საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველყოფა.

იხილეთ მეტი →
ინტერნეტ-თავისუფლების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში - გაგრძელება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოსა და სომხეთში 2015 €6,800

პროექტი მიზნად ისახავს ინტერნეტის თავისუფლების ხელშეწყობას სამხრეთ კავკასიაში კვლევის, მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და ტრენინგების გზით. მისი მიზანია გააფართოვოს და გააძლიეროს სიტყვის თავისუფლება რეგიონული პლატფორმის ჩამოყალიბებით, რაც კამპანიებისა და ისტორიების გაზიარების მეშვეობით ხელს შეუწყობს დემოკრატიულ ცვლილებებს.

იხილეთ მეტი →
სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 - სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება (2015-2016) გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2015-2016 €94,785

პროექტის მიზანია საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული დოკუმენტის - საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური განვითარების სტრატეგია "საქართველო 2020", და მასში შემავალი მიზნების შესახებ საჯარო დისკუსიების სტიმულირება და მოქალაქეების ინფორმირებულობის გაზრდა.

იხილეთ მეტი →
ღია მონაცემები: ცვლილებებისა და ინოვაციების წყარო Tetra Tech ARD/შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2015-2016 GEL56,584

პროექტის მიზანია www.data.gov.ge-ს განვითარების მხარდაჭერა და საქართველოს საჯარო სექტორში ღია მონაცემთა სტანდარტების დანერგვა. საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ღია მმართველობის პარტნიორობის 2014-2015 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ასახულ ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების პოლიტიკას.

 
იხილეთ მეტი →
ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესის მონიტორინგი და მხარდაჭერა (2015) ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო 2015-2016 $40,814.98

პროექტის მიზანია 1) ციფრული საეთერო მაუწყებლობის პლატფორმაზე გადასვლის პროცესის დასკვნითი ეტაპის დემოკრატიულ ჩარჩოებში წარმართვა და პროცესში ქართული მედია ბაზრის ოპერატორების და მაუწყებლების ინტერესების მაქსიმალურად ასახვა; 2) ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესის ტექნიკური, სამართლებრივი და ეკონომიკური მიმართულებების პრობლემური მხარეების და ბარიერების აღმოფხვრა აქტიური ჩართულობით; 3) საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, სსიპ "ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს", ციფრული საეთერო ქსელის ლიცენზიანტების, შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრის", საქართველოს საზოგადეობრივი მაუწყებლის, მაუწყებლების საქმიანობის მონიტორინგი, პრობლემური მხარეების გამოკვეთა, რეკომენდაციების წარდგენა და აღნიშნული პროცესის ადვოკატირება.

იხილეთ მეტი →
ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა - ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და საქართველო შპს მაგთიკომი 2015 GEL35,000

პროექტის მიზანია მოპოვებული საჯარო ინფორმაციის ანალიზისა და საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევის საფუძველზე მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდამჭერი სახელმწიფო პოლიტიკის შესამუშავებლად რეკომენდაციების წარმოდგენა და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივის პროექტის მომზადება.

იხილეთ მეტი →
ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ინიციატივაში საქართველოს პარლამენტის ჩართულობის მხარდაჭერა გაეროს განვითარების პროგრამა 2014-2015 $149.700,30

პროექტის მიზანია საქართველოს პარლამენტის ღიაობის და გამჭვირვალობაის გაზრდა და საკანონმდებლო პროცესებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა OGP-ში პარლამენტის აქტიური ჩართულობის გზით. 

იხილეთ მეტი →
პირველი წინა 1 2 3 ბოლო