ვიზუალიზაცია

29 იანვარი 2024 image

IDFI-ს რამდენიმე წლიანი ადვოკატირების შედეგად, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა საყოფაცხოვრებო სუბსიდია გაიზარდა

IDFI-ს რამდენიმე წლიანი ადვოკატირების პროცესის შედეგად პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა საყოფაცხოვრებო სუბსიდია 2024 წელს 7-დან 40 ლარამდე გაიზარდა.

23 ნოემბერი 2023 image

საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება - 2023 ვიზუალიზაცია

.

6 ნოემბერი 2023 image

როგორ (არ) უნდა გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია საჯარო ინფორმაციის უფლებასთან მიმართებით

.

2 აგვისტო 2023 image

საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და ევროკავშირის მე-11 პრიორიტეტი

.

13 ივნისი 2023 image

დასავლეთისგან დისტანცირების ეკონომიკური რისკები

დასავლეთისგან დისტანცირება მოიცავს აგენტების კანონის მიღების მცდელობას, რუსეთთან ინტენსიურ ეკონომიკურ ურთიერთობასა და პირდაპირი ფრენების აღდგენას. 2022 წლის მონაცემებით, საქართველოში 7.39 მლრდ. ლარი შემოდის უცხოური წყაროებიდან, საიდანაც 1.57 მლრდ. ლარი მოდის დონორების მიერ დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებზე, ხოლო 5.82 მლრდ. ლარი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე.

31 მარტი 2023 image

31 მარტს საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმის დღეა

.

22 თებერვალი 2023 image

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოზე რიცხვებში

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოზე რიცხვებში

4 ნოემბერი 2022 image

მედიის წვდომა საჯარო ინფორმაციაზე - ვიზუალიზაცია

პროექტის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა, რომ მედიისთვის საინტერესო საკითხებზე ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით სისტემური ხასიათის პრაქტიკულ-ნორმატიული პრობლემები არსებობს. 

10 ოქტომბერი 2022 image

განათლების სექტორის მიმოხილვა

.

11 ივლისი 2022 image

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და უფლება სამართლიან სასამართლოზე

.

პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 11 ბოლო