ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა

26 დეკემბერი 2023 image

რას გვასწავლის PISA-ს 2022 წლის შედეგები?

სასკოლო განათლების ხარისხის შეფასების ერთ-ერთი ინდიკატორი PISA-ს შეფასებაა, რაც წარმოადგენს OECD-ის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამას.

22 დეკემბერი 2023 image

სამედიცინო დაწესებულებების სახელმწიფო დაფინანსება

ქვეყანაში ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომას უდიდესი გავლენა აქვს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და მასზე ხელმისაწვდომობა, თავის მხრივ, მოიცავს ფინანსურ ხელმისაწვდომობას, რისთვისაც ეფექტური (გამართული) სადაზღვეო სისტემის არსებობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

14 ნოემბერი 2023 image

რეგიონული საინფორმაციო კამპანია ქ. ბათუმის და ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში

რეგიონული საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI), 13 და 14 ნოემბერს, ქ. ბათუმსა და ქ. ქუთაისში გამართა სამუშაო შეხვედრები არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან.

21 სექტემბერი 2023 image

რეგიონული საინფორმაციო კამპანია - საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა - ქ.გორი

IDFI, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით, ახორციელებს საინფორმაციო რეგიონულ კამპანიას საჯარო-კერძო დიალოგის ხელშეწყობის და არასამთავრობო სექტორის მუნიციპალური ბიუჯეტირების/მუნიციპალური დადგენილებების შემუშავების პროცესში ჩართულობის გაზრდის მიზნით.

25 აგვისტო 2023 image

საპენსიო დანაზოგების რისკიანობის ასარჩევად 12 დღე რჩება (განსხვავებები მაღალრისკიან და დაბალრისკიან პორტფელებს შორის)

საქართველოში საპენსიო რეფორმა საპენსიო სააგენტოს შექმნით დაიწყო და ამოქმედდა 2018 წლის 6 აგვისტოს. 

10 აგვისტო 2023 image

ნორმატიული აქტების შემუშავების პროცესში საჯარო-კერძო დიალოგის ხარისხის შეფასება 2021-2022 წწ

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ინკლუზიური პოლიტიკისა და საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებისათვის, ასევე, რეგულაციების ეფექტიანი აღსრულებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის. დიალოგის გაძლიერებით შესაძლებელია ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევების დროულად და ეფექტიანად გადაჭრა.

13 ივნისი 2023 image

დასავლეთისგან დისტანცირების ეკონომიკური რისკები

დასავლეთისგან დისტანცირება მოიცავს აგენტების კანონის მიღების მცდელობას, რუსეთთან ინტენსიურ ეკონომიკურ ურთიერთობასა და პირდაპირი ფრენების აღდგენას. 2022 წლის მონაცემებით, საქართველოში 7.39 მლრდ. ლარი შემოდის უცხოური წყაროებიდან, საიდანაც 1.57 მლრდ. ლარი მოდის დონორების მიერ დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებზე, ხოლო 5.82 მლრდ. ლარი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე.

30 მაისი 2023 image

დაინგრევა თუ არა საქართველოს ეკონომიკა თუ რუსეთს ორმხრივ ეკონომიკურ სანქციებს დავუწესებთ?

2006 წელს დაწყებული რუსული ემბარგოს, ხოლო შემდეგ ომის შედეგად რუსეთთან ვაჭრობის მკვეთრმა შემცირებამ, საქართველოს ეკონომიკა არათუ ჩამოანგრია, არამედ როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის დივერსიფიცირებას სერიოზული ბიძგი მისცა, რაც ქვემოთ არის აღწერილი.

28 აპრილი 2023 image

პრეზენტაცია და პანელური დისკუსია - 30 კითხვა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს

28 აპრილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) დოკუმენტის „30 კითხვა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს“ პრეზენტაცია და პანელური დისკუსია გამართა.

31 მარტი 2023 image

ქართული საპენსიო რეფორმის მომავალი

საქართველოში საპენსიო რეფორმა  2018 წელს დაიწყო. განვითარებად ქვეყნებში, მათ შორის  საპენსიო რეფორმის განხორციელების უფრო ხანგრძლივი გამოცდილებით, რთულია წარმატებული საპენსიო რეფორმის მაგალითების მოძებნა.

პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 26 ბოლო