ანალიზი

18 იანვარი 2024 image

საქართველოს OGP-ის 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმისა და მიღების პროცესის მიმოხილვა

საქართველოს მთავრობამ 2023 წლის 29 დეკემბრის დადგენილებით (№555), ღია მმართველობა  საქართველოს 2024-2025 წლების, რიგით მეხუთე სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა.

12 იანვარი 2024 image

საქართველოს შედეგები მთავრობის AI მზაობის ინდექსში - 2023 წელი

2023 წლის დეკემბერში Oxford Insights-მა - ბრიტანეთში დაფუძნებულმა საკონსულტაციო კომპანიამ - გამოაქვეყნა მთავრობის AI მზაობის ინდექსი (The Government AI Readiness Index).

26 დეკემბერი 2023 image

რას გვასწავლის PISA-ს 2022 წლის შედეგები?

სასკოლო განათლების ხარისხის შეფასების ერთ-ერთი ინდიკატორი PISA-ს შეფასებაა, რაც წარმოადგენს OECD-ის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამას.

14 დეკემბერი 2023 image

ევროკავშირის საბჭოს დასკვნა და საქართველო: გაფართოების პოლიტიკის თაობაზე მიღებული 12 დეკემბრის შეფასებების მიმოხილვა

ევროკავშირის საბჭომ 2023 წლის 12 დეკემბერს ევროკავშირის გაფართოების თაობაზე თავისი დასკვნა გამოაქვეყნა.

27 ნოემბერი 2023 image

მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი ხარჯები

ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება კორუფციასთან ბრძოლაში კრიტიკულ როლს ასრულებს და კარგი მმართველობის ერთ-ერთ მთავარ საყრდენს წარმოადგენს.

27 ოქტომბერი 2023 image

მოსამართლეების მიერ მიღებული საჩუქრები 2020-2022

25 ოქტომბერი 2023 image

თანამდებობის პირების მიერ მიღებული საჩუქრები 2020-2022

საჯარო მოსამსახურის მიერ საჩუქრის მიღება გარკვეულ რისკებს შეიცავს, რაც  დაკავშირებულია საჩუქრის სანაცვლოდ საჯარო მოსამსახურისგან  სარგებლის მიღებასთან  და საჯარო სამსახურის რეპუტაციის შელახვასთან.

18 ოქტომბერი 2023 image

თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის შემოწმების შედეგების გასაიდუმლოება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის და კონვენციის მოთხოვნებს

2019 წლის ბოლოს, საჯარო სამსახურის ბიურომ თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგები არასრულად გამოაქვეყნა...

11 ოქტომბერი 2023 image

ვენეციის კომისიის მორიგი დასკვნა სასამართლოზე: დადებითი ცვლილებები და სისტემური გამოწვევები

2023 წლის 9 ოქტომბერს ვენეციის კომისიამ მნიშვნელოვანი დასკვნა გამოაქვეყნა “საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილ და შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.

27 ივლისი 2023 image

მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების დაფინანსება და ბიუროკრატია

მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო დოკუმენტაციის და მიღებული საჯარო ინფორმაციის ანალიზი აჩვენებს, რომ კვლავ სტაბილურად მზარდია მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების დაფინანსება.

პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 40 ბოლო