წელი: 2016

ბექა მიქაუტაძე

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 63700
საშუალო თვიური შემოსავალი 5308
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 32500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50960
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32500
  • სარგო 31200