წელი: 2015

ლევან ქვათაძე

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 36025
საშუალო თვიური შემოსავალი 3002
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 9025
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 25 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 28820
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 9025
  • სარგო 27000