წელი: 2015

ლევან ჩიკვაიძე

შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 152591
საშუალო თვიური შემოსავალი 3059
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 122072.8
დეკლარაცია