წელი: 2014

ლევან ჩიკვაიძე

შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 141085
საშუალო თვიური შემოსავალი 2960
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 112868
დეკლარაცია