წელი: 2015

კახაბერ გუგეშაშვილი

ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 51920
საშუალო თვიური შემოსავალი 4327
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 23600
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 41536
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 23600
  • სარგო 28320