წელი: 2015

გელა წიკლაური

მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 30447
საშუალო თვიური შემოსავალი 2537
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 3447
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 11 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 24357.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 3447
  • სარგო 27000