წელი: 2017

ლევან ჩიკვაიძე

შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 159726
საშუალო თვიური შემოსავალი 13310
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 127780.8
დეკლარაცია