წელი: 2014

გიორგი კახიანი

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65571
საშუალო თვიური შემოსავალი 5464
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 41571
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52456.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 41571
  • სარგო 24000