№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კომისიის თავმჯდომარე 12 თვე 241200 20100 - - - 192960 pdf
 
2 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 213436 17786 - - - 170748.8 pdf
 
3 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 203997 17000 - - - 163197.6 pdf
 
4 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 198000 16500 - - - 158400 pdf
 
5 საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტი 12 თვე 197400 16450 - - - 157920 pdf
 
6 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 190930 15911 - - - 152744 pdf
 
7 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 134520 11210 - - - 107616 pdf
 
8 საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 127400 10617 - - - 101920 pdf
 
9 მთავრობის კანცელარია პრემიერ-მინისტრი 12 თვე 126241 10520 51000 75241 60 % 100992.8 pdf
 
10 საჯარო სამსახურის ბიურო ბიუროს უფროსი 12 თვე 122500 10208 35400 87100 71 % 98000 pdf
 
11 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 107542 8962 35400 72142 67 % 86033.6 pdf
 
12 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო თავმჯდომარე 12 თვე 105100 8758 50400 54700 52 % 84080 pdf
 
13 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 99500 8292 - - - 79600 pdf
 
14 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 97350 8113 35400 61950 64 % 77880 pdf
 
15 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 95828 7986 - - - 76662.4 pdf
 
16 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 95700 7975 67800 27900 29 % 76560 pdf
 
17 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 94498 7875 35400 59098 63 % 75598.4 pdf
 
18 თბილისის მერია მერი 12 თვე 92362 7697 42480 49882 54 % 73889.6 pdf
 
19 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარე 12 თვე 91832 7653 24000 67832 74 % 73465.6 pdf
 
20 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 91820 7652 32640 59180 64 % 73456 pdf
 
21 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 91760 7647 32640 59120 64 % 73408 pdf
 
22 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსი 12 თვე 91365 7614 63600 27765 30 % 73092 pdf
 
23 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 90400 7533 60000 30400 34 % 72320 pdf
 
24 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 89140 7428 32640 56500 63 % 71312 pdf
 
25 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 88667 7389 32640 56027 63 % 70933.6 pdf
 
26 კონტროლის პალატა თავმჯდომარე 12 თვე 86770 7231 46800 39970 46 % 69416 pdf
 
27 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრი 12 თვე 86730 7228 - - - 69384 pdf
 
28 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 86619 7218 24000 62619 72 % 69295.2 pdf
 
29 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 85950 7163 57600 28350 33 % 68760 pdf
 
30 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 84960 7080 - - - 67968 pdf
 
31 თბილისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 84880 7073 50400 34480 41 % 67904 pdf
 
32 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 84360 7030 35400 48960 58 % 67488 pdf
 
33 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 83502 6959 54000 29502 35 % 66801.6 pdf
 
34 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 78895 6575 35400 43495 55 % 63116 pdf
 
35 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 77300 6442 57600 19700 25 % 61840 pdf
 
36 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 74655 6221 - - - 59724 pdf
 
37 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 74400 6200 52800 21600 29 % 59520 pdf
 
38 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 71745 5979 - - - 57396 pdf
 
39 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 70900 5908 52800 18100 26 % 56720 pdf
 
40 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 70800 5900 42480 28320 40 % 56640 pdf
 
41 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 70500 - 52800 - - 56400 pdf
 
42 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი თავმჯდომარე 12 თვე 70250 5854 30240 40010 57 % 56200 pdf
 
43 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 70000 5833 32640 37360 53 % 56000 pdf
 
44 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 67884 5657 32640 35244 52 % 54307.2 pdf
 
45 თბილისის მერია მოადგილე 12 თვე 67338 5611 29640 37697 56 % 53870.4 pdf
 
46 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარე 12 თვე 67240 5603 42480 24760 37 % 53792 pdf
 
47 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65280 5440 32640 32640 50 % 52224 pdf
 
48 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65116 5426 32640 32476 50 % 52092.8 pdf
 
49 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 65116 5426 32640 32476 50 % 52092.8 pdf
 
50 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 64029 5336 35400 28629 45 % 51223.2 pdf
 
51 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 63954 5330 32640 31314 49 % 51163.2 pdf
 
52 საქართველოს სახალხო დამცველი სახალხო დამცველი 12 თვე 63168 5264 67800 -4632 -7 % 50534.4 pdf
 
53 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 61685 5140 32640 29045 47 % 49348 pdf
 
54 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 61066 5089 32640 28426 47 % 48852.8 pdf
 
55 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 57348 4779 42480 14868 26 % 45878.4 pdf
 
56 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 57086 4757 32640 24446 43 % 45668.8 pdf
 
57 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 12 თვე 56640 4720 56640 - - 45312 pdf
 
58 ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 56170 4681 50400 5770 10 % 44936 pdf
 
59 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 55860 4655 32640 23220 42 % 44688 pdf
 
60 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 55400 4617 32640 22760 41 % 44320 pdf
 
61 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 54536 4545 32640 21896 40 % 43628.8 pdf
 
62 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი დირექტორი 12 თვე 53115 4426 39480 13635 26 % 42492 pdf
 
63 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 52699 4392 - - - 42159.2 pdf
 
64 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 51767 4314 35400 16367 32 % 41413.6 pdf
 
65 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 50800 4233 32640 18160 36 % 40640 pdf
 
66 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 48480 4040 42480 6000 12 % 38784 pdf
 
67 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 42641 3553 42480 161 - 34112.8 pdf
 
68 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრის მოადგილე 12 თვე 40685 3390 32640 8045 20 % 32548 pdf
 
69 წალენჯიხის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 38740 3228 31800 6940 18 % 30992 pdf
 
70 საქართველოს ეროვნული არქივი დირექტორი 12 თვე 38400 3200 38400 - - 30720 pdf
 
71 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 36266 3022 28320 7946 22 % 29012.8 pdf
 
72 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 35868 2989 32640 3228 9 % 28694.4 pdf
 
73 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 34165 2847 32640 1525 4 % 27332 pdf
 
74 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 4 თვე 34030 8508 - - - 27224 pdf
 
75 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 33317 2776 32640 677 2 % 26653.6 pdf
 
76 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი დირექტორი 12 თვე 30861 2572 26400 4461 14 % 24688.8 pdf
 
77 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის მრჩეველი 12 თვე 30000 2500 24000 6000 20 % 24000 pdf