სიახლეების გამოწერა

წელი: 2017

გიორგი კურტანიძე

საფინანსო ანალიტიკური სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 112706
საშუალო თვიური შემოსავალი 9392
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 90164.8
დეკლარაცია