წელი: 2015

პაატა ნადირაძე

იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 40909
საშუალო თვიური შემოსავალი 3409
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 12589
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 31 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 32727.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 12589
  • სარგო 28320