წელი: 2016

გენადი არველაძე

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 81600
საშუალო თვიური შემოსავალი 6800
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 48960
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 60 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 65280
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 48960
  • სარგო 32640