წელი: 2016

არჩილ მესტვირიშვილი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 227000
საშუალო თვიური შემოსავალი 18917
სარგო 198996
პრემია ან/და დანამატი 28004
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 12 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 181600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 28004
  • სარგო 198996