წელი: 2015

ქეთევან ციხელაშვილი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 67462
საშუალო თვიური შემოსავალი 5622
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 32062
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53969.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32062
  • სარგო 35400