წელი: 2015

არჩილ მესტვირიშვილი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 237000
საშუალო თვიური შემოსავალი 19750
სარგო 198996
პრემია ან/და დანამატი 38004
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 16 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 189600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38004
  • სარგო 198996