წელი: 2016

გოჩა ზეიკიძე

მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62630
საშუალო თვიური შემოსავალი 5219
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 27230
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50104
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 27230
  • სარგო 35400