წელი: 2016

ლევან ქვათაძე

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 33950
საშუალო თვიური შემოსავალი 2829
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 6950
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 20 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 27160
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6950
  • სარგო 27000