წელი: 2016

ზურაბ არსენიშვილი

კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 48310
საშუალო თვიური შემოსავალი 4026
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 19990
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 38648
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 19990
  • სარგო 28320