წელი: 2015

გიორგი ვოლსკი

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60047
საშუალო თვიური შემოსავალი 5004
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 36047
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 60 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48037.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36047
  • სარგო 24000