წელი: 2018

გიორგი ჩოგოვაძე

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 81600
საშუალო თვიური შემოსავალი 6800
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 65280
დეკლარაცია