წელი: 2016

არჩილ ჯაფარიძე

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 38214
საშუალო თვიური შემოსავალი 3185
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 9894
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 26 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30571.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 9894
  • სარგო 28320