წელი: 2016

ლევან ჩიკვაიძე

შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 178746
საშუალო თვიური შემოსავალი 3227
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 142996.8
დეკლარაცია