წელი: 2016

მარიამ რაქვიაშვილი

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71280
საშუალო თვიური შემოსავალი 5940
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 38640
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 54 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57024
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38640
  • სარგო 32640