წელი: 2016

ლაშა მოისწრაფიშვილი

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60190
საშუალო თვიური შემოსავალი 5016
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 28990
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48152
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 28990
  • სარგო 31200