წელი: 2016

დავით ზალკალიანი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 78175
საშუალო თვიური შემოსავალი 6515
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 42775
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 62540
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 42775
  • სარგო 35400