წელი: 2017

ამირან გამყრელიძე

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66205
საშუალო თვიური შემოსავალი 5517
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 35005
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52964
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35005
  • სარგო 31200