წელი: 2016

დავით თვალაბეიშვილი

სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 212500
საშუალო თვიური შემოსავალი 17708
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 170000
დეკლარაცია