წელი: 2015

კახაბერ რუსია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 37575
საშუალო თვიური შემოსავალი 3131
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 10575
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 28 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30060
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 10575
  • სარგო 27000