№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 სს საპარტნიორი ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 380000 31667 - - - 304000 pdf
 
2 სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე 12 თვე 326603 27217 - - - 261282.4 pdf
 
3 სს-საქართველოს რკინიგზა/შპს ჯორჯია ტრანზიტი გენერალური დირექტორი/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 12 თვე 284688 23724 - - - 227750.4 pdf
 
4 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 246272 20523 - - - 197017.6 pdf
 
5 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 234911 19576 - - - 187928.8 pdf
 
6 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 233988 19499 - - - 187190.4 pdf
 
7 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 233988 19499 - - - 187190.4 pdf
 
8 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 227000 18917 198996 28004 12 % 181600 pdf
 
9 სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია გენერალური დირექტორი 12 თვე 212500 17708 - - - 170000 pdf
 
10 შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი ხელმძღვანელი 12 თვე 178746 3227 - - - 142996.8 pdf
 
11 ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 168607 14051 56400 112207 67 % 134885.6 pdf
 
12 ცენტრალური საარჩევნო კომისია კომისიის მდივანი 12 თვე 165021 13752 55200 109821 67 % 132016.8 pdf
 
13 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია კომისიის წევრი 12 თვე 160700 13392 142800 17900 11 % 128560 pdf
 
14 საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიცია უფროსი 12 თვე 154288 12857 32520 121768 79 % 123430.4 pdf
 
15 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 149265 12439 54000 95265 64 % 119412 pdf
 
16 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უფროსის პირველი მოადგილე 12 თვე 142609 11884 35400 107209 75 % 114087.2 pdf
 
17 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უფროსის მოადგილე 12 თვე 135517 11293 32640 102877 76 % 108413.6 pdf
 
18 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გენერალური დირექტორი 12 თვე 130380 10865 - - - 104304 pdf
 
19 შპს ენერგოტრანსი ხელმძღვანელი 12 თვე 129717 10810 - - - 103773.6 pdf
 
20 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 122500 10208 60000 62500 51 % 98000 pdf
 
21 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 122428 10202 72000 50428 41 % 97942.4 pdf
 
22 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური უფროსი 12 თვე 121152 10096 35400 85752 71 % 96921.6 pdf
 
23 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 121028 10086 72000 49028 41 % 96822.4 pdf
 
24 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 121028 10086 72000 49028 41 % 96822.4 pdf
 
25 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორი 12 თვე 117000 9750 46920 70080 60 % 93600 pdf
 
26 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე 12 თვე 112680 9390 42240 70440 63 % 90144 pdf
 
27 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 112000 9333 46800 65200 58 % 89600 pdf
 
28 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური უფროსი 12 თვე 111456 9288 32400 79056 71 % 89164.8 pdf
 
29 საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის მოადგილე 12 თვე 111240 9270 40800 70440 63 % 88992 pdf
 
30 სმართ ლოჯიქ დირექტორი 12 თვე 107510 8959 69600 37910 35 % 86008 pdf
 
31 დაცვის პოლიცია თავმჯდომარე 12 თვე 103800 8650 - - - 83040 pdf
 
32 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო დირექტორი 12 თვე 101695 8475 54000 47695 47 % 81356 pdf
 
33 შპს-ენგურჰესი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 12 თვე 101379 8448 - - - 81103.2 pdf
 
34 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი დირექტორი 12 თვე 99401 8283 35880 63521 64 % 79520.8 pdf
 
35 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 99360 8280 35400 63960 64 % 79488 pdf
 
36 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 98640 8220 32640 66000 67 % 78912 pdf
 
37 საქართველოს სახალხო დამცველი სახალხო დამცველი 12 თვე 95300 7942 67800 27500 29 % 76240 pdf
 
38 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი საბჭოს მდივანი 12 თვე 94500 7875 38400 56100 59 % 75600 pdf
 
39 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურეობის სააგენტო დირექტორი 11 თვე 93095 8463 26400 66695 72 % 74476 pdf
 
40 ქონების ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 92605 7717 32640 59965 65 % 74084 pdf
 
41 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 10 თვე 92160 9216 70000 22160 24 % 73728 pdf
 
42 შპს- საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია გენერალური დირექტორი 8 თვე 91080 11385 - - - 72864 pdf
 
43 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 89374 7448 32640 56734 63 % 71499.2 pdf
 
44 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 89250 7438 32640 56610 63 % 71400 pdf
 
45 სახელმწიფო ხაზინა უფროსი 12 თვე 89250 7438 32640 56610 63 % 71400 pdf
 
46 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 88800 7400 32640 56160 63 % 71040 pdf
 
47 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 87190 7266 31200 55990 64 % 69752 pdf
 
48 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 86080 7173 32640 53440 62 % 68864 pdf
 
49 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უფროსი 12 თვე 85813 7151 42480 43333 50 % 68650.4 pdf
 
50 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო დირექტორი 12 თვე 85188 7099 51600 33588 39 % 68150.4 pdf
 
51 აღსრულების ეროვნული ბიურო თავმჯდომარე 12 თვე 85140 7095 63600 21540 25 % 68112 pdf
 
52 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო უფროსი 12 თვე 85092 7091 - 85092 100 % 68073.6 pdf
 
53 შპს-საქაერონავიგაცია გენერალური დირექტორი 12 თვე 82808 6901 - - - 66246.4 pdf
 
54 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 12 თვე 82800 6900 82800 - - 66240 pdf
 
55 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 82600 6883 32640 49960 60 % 66080 pdf
 
56 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 81600 6800 32640 48960 60 % 65280 pdf
 
57 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თავმჯდომარე 12 თვე 81020 6752 34800 46220 57 % 64816 pdf
 
58 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 78175 6515 35400 42775 55 % 62540 pdf
 
59 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსის მოადგილე 12 თვე 76148 6346 56400 19748 26 % 60918.4 pdf
 
60 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 76065 6339 24000 52065 68 % 60852 pdf
 
61 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75859 6322 42480 33379 44 % 60687.2 pdf
 
62 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
63 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
64 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
65 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
66 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
67 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
68 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % 60000 pdf
 
69 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო პირველი მოადგილე 12 თვე 75000 6250 36000 39000 52 % 60000 pdf
 
70 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 73875 6156 32640 41235 56 % 59100 pdf
 
71 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
72 თბილისის მერია ვიცე-მერი 12 თვე 73475 6123 31800 41675 57 % 58780 pdf
 
73 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 72518 6043 32640 39878 55 % 58014.4 pdf
 
74 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 72300 6025 35400 36900 51 % 57840 pdf
 
75 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - 112 დირექტორი 12 თვე 72150 6013 - - - 57720 pdf
 
76 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორი 12 თვე 72108 6009 71400 708 1 % 57686.4 pdf
 
77 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 72080 6007 32640 39440 55 % 57664 pdf
 
78 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი პირველი მოადგილე 12 თვე 72000 6000 35400 36600 51 % 57600 pdf
 
79 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 12 თვე 71700 5975 35100 36600 51 % 57360 pdf
 
80 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 12 თვე 71700 5975 35100 36600 51 % 57360 pdf
 
81 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 12 თვე 71700 5975 35100 36600 51 % 57360 pdf
 
82 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 71626 5969 32640 38986 54 % 57300.8 pdf
 
83 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 71280 5940 32640 38640 54 % 57024 pdf
 
84 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
85 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
86 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
87 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
88 გურიის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % 56640 pdf
 
89 ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 70676 5890 - - - 56540.8 pdf
 
90 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 69960 5830 35400 34560 49 % 55968 pdf
 
91 ეროვნული სატყეო სააგენტო სააგენტოს უფროსი 12 თვე 69160 5763 33600 35560 51 % 55328 pdf
 
92 ეროვნული უშიშროების საბჭო მდივნის მოადგილე 12 თვე 68510 5709 35400 33110 48 % 54808 pdf
 
93 ეროვნული უშიშროების საბჭო მდივნის მოადგილე 12 თვე 68447 5704 35400 33047 48 % 54757.6 pdf
 
94 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარე 12 თვე 67968 5664 42480 25488 38 % 54374.4 pdf
 
95 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 67777 5648 32640 35137 52 % 54221.6 pdf
 
96 დიდუბის რაიონის გამეგობა გამგებელი 12 თვე 67080 5590 31200 35880 53 % 53664 pdf
 
97 ისნის რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 67080 5590 31200 35880 53 % 53664 pdf
 
98 საქართველოს პარლამენტი საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 66465 5539 24000 42465 64 % 53172 pdf
 
99 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 66000 5500 32640 33360 51 % 52800 pdf
 
100 საქართველოს პარლამენტი აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი 12 თვე 65441 5453 24000 41441 63 % 52352.8 pdf
 
101 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 65100 5425 31800 33300 51 % 52080 pdf
 
102 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 65020 5418 35400 29620 46 % 52016 pdf
 
103 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო დირექტორი 12 თვე 64889 5407 35400 29489 45 % 51911.2 pdf
 
104 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია უფროსი 12 თვე 64800 5400 32400 32400 50 % 51840 pdf
 
105 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 64008 5334 56400 7608 12 % 51206.4 pdf
 
106 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 64000 5333 32640 31360 49 % 51200 pdf
 
107 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პრეზიდენტი 12 თვე 63850 5321 60000 3850 6 % 51080 pdf
 
108 საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 63700 5308 31200 32500 51 % 50960 pdf
 
109 საჯარო სამსახურის ბიურო ბიუროს უფროსი 12 თვე 63130 5261 35400 27730 44 % 50504 pdf
 
110 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 62960 5247 32640 30320 48 % 50368 pdf
 
111 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორი 12 თვე 62630 5219 35400 27230 43 % 50104 pdf
 
112 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის წევრი 12 თვე 61659 5138 24000 37659 61 % 49327.2 pdf
 
113 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ თავმჯდომარე 12 თვე 61506 5126 24000 37506 61 % 49204.8 pdf
 
114 ეროვნული საშენი მეურნეობა დირექტორი 12 თვე 61350 5113 33600 27750 45 % 49080 pdf
 
115 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 61200 5100 32640 28560 47 % 48960 pdf
 
116 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი დირექტორი 11 თვე 60812 5528 27500 33312 55 % 48649.6 pdf
 
117 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსი 12 თვე 60657 5055 63600 -2943 -5 % 48525.6 pdf
 
118 გარემოს ეროვნული სააგენტო უფროსი 12 თვე 60412 5034 33600 26812 44 % 48329.6 pdf
 
119 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის წევრი 12 თვე 60285 5024 24000 36285 60 % 48228 pdf
 
120 დაცული ტერიტორიების სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 60190 5016 31200 28990 48 % 48152 pdf
 
121 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი დირექტორი 12 თვე 59860 4988 39480 20380 34 % 47888 pdf
 
122 ღვინის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 12 თვე 59305 4942 34800 24505 41 % 47444 pdf
 
123 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 58563 4880 42480 16083 27 % 46850.4 pdf
 
124 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 58260 4855 35400 22860 39 % 46608 pdf
 
125 კონკურენციის სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 57000 4750 - - - 45600 pdf
 
126 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო უფროსი 12 თვე 56300 4692 31200 25100 45 % 45040 pdf
 
127 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო უფროსი 12 თვე 52678 4390 30000 22678 43 % 42142.4 pdf
 
128 იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 52320 4360 28320 24000 46 % 41856 pdf
 
129 მთავრობის კანცელარია პრემიერ-მინისტრი 12 თვე 51369 4281 51000 369 1 % 41095.2 pdf
 
130 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 50750 4229 31200 19550 39 % 40600 pdf
 
131 ქუთაისის მერია პირველი მოადგილე 12 თვე 49971 4164 25200 24771 50 % 39976.8 pdf
 
132 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 49560 4130 28320 21240 43 % 39648 pdf
 
133 ქუთაისის მერია მოადგილე 12 თვე 48448 4037 24600 23848 49 % 38758.4 pdf
 
134 დაცული ტერიტორიების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 48376 4031 25440 22936 47 % 38700.8 pdf
 
135 კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 48310 4026 28320 19990 41 % 38648 pdf
 
136 ბათუმის მერია ვიცე-მერი 12 თვე 48160 4013 25800 22360 46 % 38528 pdf
 
137 სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო გენერალური დირექტორი 12 თვე 47264 3939 20520 26744 57 % 37811.2 pdf
 
138 საჯარო სამსახურის ბიურო უფროსის მოადგილე 12 თვე 45450 3788 27000 18450 41 % 36360 pdf
 
139 საჯარო სამსახურის ბიურო უფროსის მოადგილე 12 თვე 45450 3788 27000 18450 41 % 36360 pdf
 
140 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო დირექტორის მოადგილე 12 თვე 44878 3740 31200 13678 30 % 35902.4 pdf
 
141 ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი მოადგილე 12 თვე 43550 3629 31200 12350 28 % 34840 pdf
 
142 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 43200 3600 27000 16200 38 % 34560 pdf
 
143 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი გენერალური დირექტორი 12 თვე 42964 3580 28800 14164 33 % 34371.2 pdf
 
144 კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 42063 3505 27000 15063 36 % 33650.4 pdf
 
145 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 41532 3461 27000 14532 35 % 33225.6 pdf
 
146 ფოთის მერია მერი 12 თვე 41250 3438 33000 8250 20 % 33000 pdf
 
147 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი უფროსი 12 თვე 40445 3370 31200 9245 23 % 32356 pdf
 
148 ზუგდიდის მერია მერი 12 თვე 38690 3224 33000 5690 15 % 30952 pdf
 
149 იურიდიული დახმარების სამსახური დირექტორი 12 თვე 38570 3214 25704 12866 33 % 30856 pdf
 
150 ბათუმის მერია მერი 12 თვე 38500 3208 33000 5500 14 % 30800 pdf
 
151 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 38214 3185 28320 9894 26 % 30571.2 pdf
 
152 თბილისის მერია მერი 12 თვე 38160 3180 38160 - - 30528 pdf
 
153 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 34750 2896 27000 7750 22 % 27800 pdf
 
154 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 33950 2829 27000 6950 20 % 27160 pdf
 
155 ამბროლაურის მერია მერი 12 თვე 33824 2819 33000 824 2 % 27059.2 pdf
 
156 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი დირექტორი 12 თვე 33781 2815 30000 3781 11 % 27024.8 pdf
 
157 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 4 თვე 33682 8421 25200 8482 25 % 26945.6 pdf
 
158 ამბროლაურის მერია ვიცე-მერი 12 თვე 33250 2771 25800 7450 22 % 26600 pdf
 
159 ქუთაისის მერია მერი 12 თვე 33000 2750 33000 - - 26400 pdf
 
160 იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 32854 2738 27000 5854 18 % 26283.2 pdf
 
161 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 3 თვე 32462 10820 18000 14461 45 % 25969.6 pdf
 
162 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 3 თვე 32205 10735 18000 14205 44 % 25764 pdf
 
163 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 31700 2642 28320 3380 11 % 25360 pdf
 
164 გურიის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის პირველი მოადგილე 12 თვე 30900 2575 28320 2580 8 % 24720 pdf