წელი: 2015

უჩა ნანუაშვილი

საქართველოს სახალხო დამცველი

თანამდებობა სახალხო დამცველი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 101300
საშუალო თვიური შემოსავალი 8442
სარგო 67800
პრემია ან/და დანამატი 33500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 33 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 81040
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33500
  • სარგო 67800