№ ფოტო სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია ან/და დანამატი პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში ხელზე მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
1 სს საპარტნიორი ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 12 თვე 323250 26938 - - - 258600 pdf
 
2 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 311744 25979 - - - 249395.2 pdf
 
3 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 309885 25824 - - - 247908 pdf
 
4 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 12 თვე 309885 25824 - - - 247908 pdf
 
5 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია კომისიის წევრი 12 თვე 284289 23691 142800 141489 50 % 227431.2 pdf
 
6 სს-საქართველოს რკინიგზა/შპს ჯორჯია ტრანზიტი გენერალური დირექტორი/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 12 თვე 241335 20111 - - - 193068 pdf
 
7 სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე 12 თვე 218329 18194 - - - 174663.2 pdf
 
8 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 209560 17463 - - - 167648 pdf
 
9 საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 195000 16250 - - - 156000 pdf
 
10 საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 12 თვე 160000 13333 - - - 128000 pdf
 
11 ბათუმის საზღვაო ნავსადგური დირექტორი 12 თვე 155036 12920 - - - 124028.8 pdf
 
12 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 145368 12114 32640 112728 78 % 116294.4 pdf
 
13 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია დირექტორი 12 თვე 142499 11875 - - - 113999.2 pdf
 
14 შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი ხელმძღვანელი 12 თვე 133039 2997 - - - 106431.2 pdf
 
15 საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 131525 10960 49200 82325 63 % 105220 pdf
 
16 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი თავმჯდომარე 12 თვე 130640 10887 49200 81440 62 % 104512 pdf
 
17 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გენერალური დირექტორი 12 თვე 118606 9884 - - - 94884.8 pdf
 
18 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დირექტორი 12 თვე 105630 8802 54000 51629 49 % 84504 pdf
 
19 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 104675 8723 67200 37475 36 % 83740 pdf
 
20 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 102550 8546 32640 69910 68 % 82040 pdf
 
21 თბილისის მერია მოადგილე 12 თვე 101336 8445 29640 71696 71 % 81068.8 pdf
 
22 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო თავმჯდომარე 12 თვე 99675 8306 50400 49275 49 % 79740 pdf
 
23 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 99480 8290 32640 66840 67 % 79584 pdf
 
24 თბილისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 12 თვე 99405 8284 50400 49005 49 % 79524 pdf
 
25 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 97920 8160 32640 65280 67 % 78336 pdf
 
26 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 97920 8160 32640 65280 67 % 78336 pdf
 
27 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსი 12 თვე 96960 8080 63600 33360 34 % 77568 pdf
 
28 შპს-საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია გენერალური დირექტორი 12 თვე 96000 8000 - - - 76800 pdf
 
29 შპს- საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია გენერალური დირექტორი 12 თვე 96000 8000 - - - 76800 pdf
 
30 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 92480 7707 32640 59840 65 % 73984 pdf
 
31 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 92350 7696 35400 56950 62 % 73880 pdf
 
32 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო უფროსის მოადგილე 12 თვე 91340 7612 31200 60140 66 % 73072 pdf
 
33 ფინანსთა სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 90165 7514 42480 47685 53 % 72132 pdf
 
34 შპს-საქაერონავიგაცია დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 12 თვე 89733 7478 - - - 71786.4 pdf
 
35 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 88960 7413 32640 56320 63 % 71168 pdf
 
36 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 86800 7233 32640 54160 62 % 69440 pdf
 
37 იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 85500 7125 32640 52860 62 % 68400 pdf
 
38 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 85429 7119 35400 50029 59 % 68343.2 pdf
 
39 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 85000 7083 52800 32200 38 % 68000 pdf
 
40 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 85000 7083 57600 27400 32 % 68000 pdf
 
41 ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 84823 7069 32640 52183 62 % 67858.4 pdf
 
42 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 84112 7009 32640 51472 61 % 67289.6 pdf
 
43 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო დირექტორი 12 თვე 84000 7000 42000 42000 50 % 67200 pdf
 
44 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 83600 6967 57600 26000 31 % 66880 pdf
 
45 შპს-თბილისის სატრანსპორტო კომპანია გენერალური დირექტორი 12 თვე 83200 6933 - - - 66560 pdf
 
46 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 82600 6883 35400 47200 57 % 66080 pdf
 
47 საქართველოს სახალხო დამცველი სახალხო დამცველი 12 თვე 81181 6765 67800 13381 16 % 64944.8 pdf
 
48 შპს-ენგურჰესი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 12 თვე 80600 6717 - - - 64480 pdf
 
49 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 80127 6677 67200 12926 16 % 64101.6 pdf
 
50 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 78760 6563 52800 25960 33 % 63008 pdf
 
51 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 78000 6500 52800 25200 32 % 62400 pdf
 
52 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 78000 6500 52800 25200 32 % 62400 pdf
 
53 თბილისის მერია მერი 12 თვე 76694 6391 42480 34214 45 % 61355.2 pdf
 
54 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 76660 6388 32640 44020 57 % 61328 pdf
 
55 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 76065 6339 24000 52065 68 % 60852 pdf
 
56 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 74981 6248 32640 42341 56 % 59984.8 pdf
 
57 დაცვის პოლიცია თავმჯდომარე 12 თვე 74475 6206 - - - 59580 pdf
 
58 ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარე 12 თვე 74256 6188 66000 8256 11 % 59404.8 pdf
 
59 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 73750 6146 35400 38350 52 % 59000 pdf
 
60 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 72875 6073 32640 40235 55 % 58300 pdf
 
61 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 71500 5958 66000 5500 8 % 57200 pdf
 
62 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 69352 5779 32640 36712 53 % 55481.6 pdf
 
63 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 68520 5710 46800 21720 32 % 54816 pdf
 
64 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 68500 5708 32640 35860 52 % 54800 pdf
 
65 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 68477 5706 32640 35837 52 % 54781.6 pdf
 
66 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილე 12 თვე 68463 5705 32640 35823 52 % 54770.4 pdf
 
67 საქართველოს პარლამენტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 67799 5650 42600 25199 37 % 54239.2 pdf
 
68 საქართველოს პარლამენტი რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე 12 თვე 65073 5423 24000 41073 63 % 52058.4 pdf
 
69 აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 12 თვე 65000 5417 42480 22520 35 % 52000 pdf
 
70 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური უფროსი 12 თვე 64936 5411 - - - 51948.8 pdf
 
71 თბილისის საკრებულო საკრებულოს თავჯდომარის პირველი მოადგილე 12 თვე 64410 5368 35400 29010 45 % 51528 pdf
 
72 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე 12 თვე 63202 5267 24000 39202 62 % 50561.6 pdf
 
73 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 62288 5191 32640 29648 48 % 49830.4 pdf
 
74 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 12 თვე 62200 5183 52800 9400 15 % 49760 pdf
 
75 საქართველოს პარლამენტი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 12 თვე 61655 5138 24000 37655 61 % 49324 pdf
 
76 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 61251 5104 32640 28611 47 % 49000.8 pdf
 
77 საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე 12 თვე 60047 5004 24000 36047 60 % 48037.6 pdf
 
78 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 12 თვე 58060 4838 31800 26260 45 % 46448 pdf
 
79 გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 52215 4351 32640 19575 37 % 41772 pdf
 
80 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 49911 4159 35400 14511 29 % 39928.8 pdf
 
81 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 48046 4004 32640 15406 32 % 38436.8 pdf
 
82 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 48038 4003 35400 12638 26 % 38430.4 pdf
 
83 საქართველოს ეროვნული არქივი დირექტორი 12 თვე 45984 3832 38400 7584 16 % 36787.2 pdf
 
84 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 12 თვე 45595 3800 35400 10195 22 % 36476 pdf
 
85 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 44729 3727 32640 12089 27 % 35783.2 pdf
 
86 თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 44555 3713 32640 11915 27 % 35644 pdf
 
87 აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 42202 3517 32640 9562 23 % 33761.6 pdf
 
88 აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 12 თვე 40807 3401 32640 8167 20 % 32645.6 pdf
 
89 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 37100 3092 28320 8780 24 % 29680 pdf
 
90 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი დირექტორი 12 თვე 36000 3000 30000 6000 17 % 28800 pdf
 
91 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებელი 12 თვე 32462 2705 28320 4142 13 % 25969.6 pdf
 
92 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 31837 2653 27000 4837 15 % 25469.6 pdf
 
93 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 31034 2586 27000 4034 13 % 24827.2 pdf
 
94 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გენერალური აუდიტორის მოადგილე 12 თვე 30093 2508 28320 1773 6 % 24074.4 pdf
 
95 რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის მოადგილე 12 თვე 30093 2508 27000 3093 10 % 24074.4 pdf