წელი: 2016

გიორგი წერეთელი

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა ფრაქცია „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 61506
საშუალო თვიური შემოსავალი 5126
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 37506
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 61 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49204.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 37506
  • სარგო 24000