წელი: 2016

გიორგი ჩოგოვაძე

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 81020
საშუალო თვიური შემოსავალი 6752
სარგო 34800
პრემია ან/და დანამატი 46220
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 64816
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 46220
  • სარგო 34800