წელი: 2016

ირაკლი ჟორჟოლიანი

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 33781
საშუალო თვიური შემოსავალი 2815
სარგო 30000
პრემია ან/და დანამატი 3781
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 11 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 27024.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 3781
  • სარგო 30000