წელი: 2015

აკაკი ბობოხიძე

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65393
საშუალო თვიური შემოსავალი 5449
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 41393
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52314.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 41393
  • სარგო 24000