წელი: 2017

არჩილ მესტვირიშვილი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 160500
საშუალო თვიური შემოსავალი 13375
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 128400
დეკლარაცია