წელი: 2016

პარმენ მარგველიძე

რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70800
საშუალო თვიური შემოსავალი 5900
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 35400
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56640
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35400
  • სარგო 35400