წელი: 2014

გიორგი ბიჭაშვილი

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - 112

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62943
საშუალო თვიური შემოსავალი 5245
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი 62943
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 100 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50354.4
დეკლარაცია