წელი: 2015

ლევან მებონია

შპს-ენგურჰესი

თანამდებობა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 88180
საშუალო თვიური შემოსავალი 7348
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 70544
დეკლარაცია