წელი: 2014

მალხაზ გურული

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 93762
საშუალო თვიური შემოსავალი 7814
სარგო 50400
პრემია ან/და დანამატი 43362
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 46 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 75009.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 43362
  • სარგო 50400