წელი: 2016

გიორგი სამანიშვილი

ღვინის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 59305
საშუალო თვიური შემოსავალი 4942
სარგო 34800
პრემია ან/და დანამატი 24505
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 47444
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 24505
  • სარგო 34800