წელი: 2015

ოთარ ნადარაია

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 239665
საშუალო თვიური შემოსავალი 19972
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 191732
დეკლარაცია