წელი: 2014

ზურაბ არსენიშვილი

კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 40356
საშუალო თვიური შემოსავალი 3363
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 12036
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 30 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 32284.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 12036
  • სარგო 28320